Ribarska oprema reciklirana u plastične kontejnere

U saradnji sa organizacijom Waste Free Oceans krenuli smo na dvoipogodišnje istraživačko putovanje. 2021. godine smo uspešno predstavili WFO OceanIX kontejner, napravljen najvećim delom od reciklirane ribarske opreme, koji i dalje ispunjava stroge zahteve kvaliteta. U narednim godinama povećaćemo upotrebu odbačenog ribarskog pribora u našim proizvodima.

Ova inicijativa štedi resurse fosilnih goriva i omogućava nam da povećamo našu upotrebu recikliranih materijala, dok u isto vreme pomaže da se izbegne pogoršanje problema plastičnih ostrva. Saznajte više >

Waste hierarchy

Hijerarhija otpada

Povratna transportna ambalaža se fokusira na prevenciju otpada i podsticanju popravljanja i ponovne upotrebe materijala; Schoeller Allibert proizvodi se prosečno koriste 250 puta.

To ga stavlja na vrh hijerarhije otpada; koncept koji se koristi za procenu najboljih načina smanjenja i postupanja sa otpadom u cilju zaštite ljudi i životne sredine, dok se u isto vreme čuvaju resursi i smanjuje potrošnja energije. Koncept hijerarhije otpada se koristi u raznim oblicima u politici i zakonodavstvu Evropske unije od 1975. godine.

Ponovna upotreba je visoko u hijerarhiji zbog energije i resursa koji su potrebni za recikliranje. Reciklaža takođe zavisi od postojanja sistema za reciklažu; u stvarnosti, mali deo proizvoda za jednokratnu upotrebu koji može da se reciklira zaista i bude reciklirano.

The power of cradle-to-cradle

Snaga recikliranja "od kolevke do kolevke"

Dobar primer je recikliranje naših gajbi za flaše. Gajba za flaše lako može da traje 10 do 15 godina, i nakon jednog životnog veka, u kojem se flaše stalno i iznova transportuju, ona se može u potpunosti reciklirati - u još jednu, novu gajbu za flaše. To je ono što nazivamo pristupom zatvorene petlje od kolevke do kolevke.

U kombinaciji sa prelaskom na obnovljivu energiju na našim proizvodnim lokacijama, pristup „od kolevke do kolevke“ osmorostruko smanjuje ugljenički otisak gajbi za flaše.

U slučaju složenijih proizvoda, recikliranje „od kolevke do kolevke“ trostruko smanjuje ugljenički otisak.

Organizacija ClimatePartner je izračunala ugljenični otisak naših gajbi za flaše, a takođe nam je omogućila da ponudimo ugljenično-neutralne proizvode tako što ćemo nadoknaditi neizbežne emisije sa sertifikovanim projektima za smanjenje ugljenika.

Person with scissors and a CO2 footprint cloud

Smanjite vaš ugljenični otisak

Smanjenje emisije ugljenika je ključno za obezbeđivanje planete pogodne za život u budućnosti, a sve veći broj naših kupaca se snažno fokusira na smanjenje emisija u svojim lancima snabdevanja.

Povratna transportna ambalaža je već opcija sa nižim ugljenikom u poređenju sa alternativama. Pored toga, naša strategija održivosti ističe kako ćemo značajno smanjiti ugljenični otisak naših proizvoda i naše kompanije. Osnovna procena spoljne agencije South Pole već je sprovedena kako bi se postavili temelji za godine koje dolaze.

Prelaz na zelenu energiju i povećanje naše upotrebe recikliranih materijala će nam omogućiti da značajno smanjimo ugljenični otisak naših proizvoda, smanjenjem emisija po proizvodnoj jedinici za 30% do 2035. U isto vreme, promenom naših izvora energije, ulaganja, i putovanja, kao i smanjenjem količine generisanog otpada, smanjićemo i emisije na nivou kompanije.

Recycling installation

Reciklirajte svoju ambalažu u Schoeller Allibert-u

Mogućnost recikliranja je važna karakteristika povratnih sistema plastične ambalaže. Schoeller Allibert nudi sve potrebne usluge recikliranja. Mi sakupljamo iskorišćene kontejnere i gajbe. Nakon čišćenja, mlevenja, pranja i sušenja, spremni su za ponovno oblikovanje i ponovnu upotrebu. Nema zagađenja, nema otpada. Mi vodimo računa o svim neophodnim koracima, stvarajući održiv ciklus pakovanja.

Korišćenje manje oskudnih resursa je važan razvoj u industriji ambalaže. Fokusiranjem na recikliranje, kompanije mogu značajno da smanje količinu sirovina i zaliha koje kupuju. To je važan doprinos očuvanju naše životne sredine. Smatramo da je naša odgovornost da podržimo i sprovedemo ovaj pozitivan razvoj. Verujemo da će reciklaža biti nova norma.

Proizvodi koji se recikliraju u našim pogonima mogu se bezbedno koristiti i kao ambalaža za hranu. U prilog tome, EFSA (Evropska agencija za bezbednost hrane) je u svom naučnom mišljenju prihvatila proces reciklaže instaliran na tri naše lokacije: u Holandiji, Nemačkoj i Španiji.

ISO certifications quality

Održivosti i kvalitet

Schoeller Allibert nastoji da neprekidno unapređuje svoje proizvode, usluge i procese. Zadovoljstvo kupaca je prioritet broj jedan kompanije SA. Kako kupci sarađuju sve više na globalnom nivou sa SA, mi radimo sa sertifikovanim sistemom obezbeđenja kvaliteta u SAD-u i EMEA (Evropa, Srednji Istok i Afrika) grupi. Takođe radimo na njegovom implementiranju i na našim azijskim lokacijama. Schoeller Allibert stavlja svoje kupce u prve redove svojih tržišta.

Schoeller Allibert je ponosan što je ISO sertifikovana kompanija sa mnogim našim lokacijama u skladu sa:

  • ISO 9001: Kvalitet

  • ISO 14001: Životna sredina

  • ISO 22000: Bezbednost hrane

  • ISO 50001: Energija