Buy Banner Products

Želite li da kupite?

Da li ste spremni da povećate vrednost vašeg lanca snabdevanja optimizujući ga sa jednim od naših visokokvalitetnih plastičnih proizvoda za višekratnu upotrebu?

Obratite se članu našeg tima koji će saslušati vaše zahteve i pobrinuti se da zajedno izaberemo najbolji proizvod koji odgovara vašim potrebama i optimizuje vaš lanac snabdevanja. 

Prednosti kupovine naših proizvoda

Piggybank icon

Vlasništvo

Nakon početne investicije, vi ćete posedovati sredstvo za pakovanje za višekratnu upotrebu i koristiti ga kako želite. 

track and trace icon

Praćenje i pronalaženje

SmartLink je takođe dostupan ako odlučite da kupite, a ne da iznajmite naše proizvode, omogućavajući vam da uvek imate na oku svoju imovinu. Ako želite da saznate više, pitajte nas o ovoj opciji.

customization icon

Prilagođavanje

Kada odlučite da kupite jedan od naših proizvoda, naravno da ćemo vam takođe ponuditi da prilagodite vašim potrebam naše kontejnere za višekratnu upotrebu. Za dodatne informacije kontaktirajte svog predstavnika za prodaju.

MARKET agriculture

Poljoprivreda

MARKET automotive

Auto industrija

MARKET beverage

Gajbe za Pivo

MARKET Chemicals

Hemijska industrija

MARKET CosmeticsPharma

Kozmetička i farmaceutska industrija

MARKET food

Prehrambena industrija

MARKET industrial-manu

Proizvodnja plastičnih kontejnera

Pooling icon

Uslužni centri

MARKET r etail

Maloprodaja

System integrators icon

Sistemski integratori

General Catalogue image cover

Preuzmite brošuru sa našim proizvodima!

Da li biste želeli da bolje upoznate naše proizvode? Schoeller Allibert vam nudi širok spektar standardnih ili specijalnim potrebama prilagođenih visokokvalitetnih, čistih plastičnih kutija i kontejnera spremnih za višekratnu upotrebu.

  • Kontakt informacije
  • Schoeller Allibert Hungary

    Szabadsag ut 117. - H-2040 Budaors
  • +36 30 417 9734