Narzędzia połowowe przetworzone na plastikowe skrzynki

Nawiązaliśmy współpracę z organizacją Waste Free Oceans i wyruszyliśmy w trwającą 2,5 roku podróż badawczą. W 2021 r. udało nam się wyprodukować skrzynkę WFO-box OceanIX wykonaną w znacznej mierze z narzędzi połowowych poddanych recyklingowi, która wciąż spełnia nasze ścisłe wymogi jakości. W najbliższych latach zwiększymy wykorzystanie wyrzucanych narzędzi połowowych w naszych produktach.

Inicjatywa ta przyczynia się do ograniczenia zużycia paliw kopalnych i umożliwia nam większe wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu, a jednoczenie pomaga przeciwdziałać powiększaniu się „plastikowej zupy”. Dowiedz się więcej >

Waste hierarchy

Hierarchia odpadów

Zwrotne opakowania transportowe mają na celu zapobieganie powstawaniu odpadów i zachęcanie do naprawiania i ponownego wykorzystywania materiałów. Produkty firmy Schoeller Allibert są używane średnio 250 razy.

To plasuje je na szczycie hierarchii odpadów. Koncepcja ta jest używana do oceny najlepszych sposobów ograniczenia odpadów i postępowania z nimi w celu ochrony ludności i środowiska przy jednoczesnym zachowaniu zasobów i minimalizacji zużycia energii. Koncepcja hierarchii odpadów jest wykorzystywana w różnych formach w polityce i prawodawstwie Unii Europejskiej od 1975 r.

Ponowne wykorzystanie zajmuje wysoką pozycję w hierarchii ze względu na energię i zasoby wymagane do recyklingu. Recykling opiera się również na systemach wprowadzonych w celu zagwarantowania jego przeprowadzenia. W rzeczywistości tylko niewielką proporcję produktów jednorazowych można poddać recyklingowi.

The power of cradle-to-cradle

Siła recyklingu zgodnie z modelem cradle-to-cradle

Dobrym przykładem jest recykling naszych skrzynek na butelki. Skrzynki na butelki mogą być z łatwością używane przez 10–15 lat, a po jednym cyklu użytkowania, w którym butelki są nieustannie transportowane, skrzynka może zostać poddana pełnemu recyklingowi i wykorzystana do produkcji nowej skrzynki na butelki. Dlatego nazywamy to zamkniętą pętlą typu cradle-to-cradle.

W połączeniu z przejściem na odnawialne źródła energii w naszych zakładach produkcyjnych, podejście cradle-to-cradle pozwala ograniczyć ślad węglowy skrzynek na butelki o WSPÓŁCZYNNIK 8.

W przypadku bardziej kompleksowych produktów recykling według modelu cradle-to-cradle ogranicza ślad węglowy o WSPÓŁCZYNNIK OD 3 DO 5.

Firma ClimatePartner wyliczyła ślad węglowy naszych skrzynek na butelki, umożliwiając nam tym samym oferowanie produktów neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla poprzez kompensację nieuniknionych emisji za pomocą certyfikowanych projektów równoważnych.

Person with scissors and a CO2 footprint cloud

Zmniejsz swój ślad węglowy

Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia możliwości życia na naszej planecie w przyszłości, a coraz większa liczba naszych klientów koncentruje się na redukcji emisji w swoich łańcuchach dostaw.

Zwrotne opakowania transportowe już teraz stanowią rozwiązanie o niższym śladzie węglowym w porównaniu do opakowań alternatywnych. Chcemy jednak osiągnąć jeszcze więcej. W naszej strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju określiliśmy, w jaki sposób chcemy znacząco ograniczyć ślad węglowy naszych produktów i naszej firmy. Zewnętrzna agencja South Pole przeprowadziła już ocenę stanu wyjściowego, aby stworzyć podstawy na nadchodzące lata.

Przejście na ekologiczne źródła energii i zwiększenie wykorzystania materiałów z recyklingu pozwolą nam znacząco obniżyć ślad węglowy naszych produktów i do 2035 roku ograniczyć emisje na jednostkę produkcyjną o 30% Równocześnie zmiana naszych źródeł energii, inwestycji i podróży, a także ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów pozwolą ograniczyć nasze emisje jako firmy.

Recycling installation

Postaw na recykling opakowań z Schoeller Allibert

Możliwość recyklingu jest ważną cechą systemów zwrotnych opakowań plastikowych. Firma Schoeller Allibert oferuje wszystkie niezbędne usługi z zakresu recyklingu. Pozyskujemy zużyte kontenery i skrzynki. Po ich oczyszczeniu, zmieleniu, umyciu i wysuszeniu, można je ponownie uformować i wykorzystać. Bez zanieczyszczeń i odpadów. Podejmujemy wszelkie niezbędne działania, tworząc zrównoważony cykl opakowaniowy.

Wykorzystywanie mniejszej ilości rzadkich surowców jest ważnym zadaniem dla przemysłu opakowaniowego. Koncentrując się na recyklingu, firmy mogą znacznie ograniczyć poziom zakupów surowców i dostaw. To ważny wkład w ochronę naszego środowiska. Czujemy się odpowiedzialni za wspieranie i propagowanie tej pozytywnej zmiany. Wierzymy, że recykling stanie się standardem.

Produkty poddawane recyklingowi w naszych zakładach mogą być bezpiecznie używane jako opakowania do żywności. Aby wesprzeć tego rodzaju działalność, EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności) udzielił nam porady naukowej i zatwierdził nasz proces recyklingu w trzech zakładach w Holandii, Niemczech i Hiszpanii.

ISO certifications quality

Zrównoważony rozwój i jakość

Schoeller Allibert dąży do ciągłego udoskonalania swoich produktów, usług i procesów. Satysfakcja klientów jest naszym głównym priorytetem. Ponieważ klienci SA współpracują z nami w coraz bardziej globalnym wymiarze, pracujemy nad certyfikowanym systemem kontroli jakości w Stanach Zjednoczonych oraz Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Dążymy do wdrożenia tego rozwiązania również w naszych azjatyckich zakładach. Schoeller Allibert umożliwia swoim klientom umacnianie pozycji w czołówce rynków.

Firma Schoeller Allibert z dumą informuje, że posiada certyfikat ISO, a wiele jej zakładów spełnia normy zgodności z:

  • ISO 9001: Jakość

  • ISO 14001: Środowisko

  • ISO 22000: Bezpieczeństwo żywności

  • ISO 50001: Energia