Visnetten gerecycleerd tot plastic kratten

In samenwerking met Waste Free Oceans hebben we een onderzoek van tweeënhalf jaar uitgevoerd. In 2021 hebben we met succes de WFO-box OceanIX geproduceerd, grotendeels gemaakt van gerecycleerd vistuig, maar nog steeds volledig in overeenstemming met onze strenge kwaliteitseisen. In de komende jaren zullen we het gebruik van afgedankt vistuig in onze producten verder verhogen.

Dit initiatief vermindert het gebruik van fossiele brandstoffen en stelt ons in staat meer te focussen op gerecyclede materialen. Bovendien helpt het om te voorkomen dat de 'plastic soep' nog erger wordt. Lees meer>

Afvalhiërarchie

Afvalhiërarchie

Om afval te verminderen en het herstel en hergebruik van materialen te stimuleren, dienen retourneerbare transportverpakkingen gebruikt te worden. Gemiddeld worden de producten van Schoeller Allibert 250 keer gebruikt.

Dit plaatst het op de hoogste trede van de afvalhiërarchie, een concept dat wordt gebruikt om te beoordelen wat de meest effectieve manieren zijn om afval te verminderen en te verwerken. Het doel is om mens en milieu te beschermen, terwijl tegelijkertijd hulpbronnen behouden en energieverbruik geminimaliseerd wordt. Het concept van de afvalhiërarchie wordt sinds 1975 in verschillende vormen toegepast in het beleid en de wetgeving van de Europese Unie.

Hergebruik staat hoog in de rangschikking vanwege de energie en hulpbronnen die vereist zijn voor het recyclingproces. Recycling is ook afhankelijk van de aanwezigheid van systemen die het volledige proces mogelijk maken; in de praktijk wordt slechts een klein deel van de recyclebare wegwerpproducten daadwerkelijk gerecycled.

De kracht van Cradle-to-cradle

De kracht van cradle-to-cradle recycleren

Een goed voorbeeld hiervan is de recycling van onze flessenkratten. Een flessenkrat gaat gemakkelijk 10 tot 15 jaar mee. Na één levenscyclus, waarin flessen heen en weer worden vervoerd, wordt de flessenkrat volledig gerecycled en omgezet in een nieuwe flessenkrat. Dit is wat wij cradle-to-cradle noemen, een gesloten systeem.

Door de combinatie van cradle-to-cradle en de overstap naar hernieuwbare energie in onze productievestigingen wordt ook de koolstofvoetafdruk van de flessenkrat met een FACTOR 8 verminderd.

Voor complexere producten is dat een FACTOR 3 TOT 5.

ClimatePartner heeft de CO2-voetafdruk van onze flessenkratten berekend. Ze hebben ons ook in staat gesteld om CO2-neutrale producten aan te bieden door de onvermijdelijke uitstoot te compenseren met gecertificeerde CO2-neutralisatieprojecten.

Persoon met een schaar en een CO2-voetafdrukwolk

Verklein uw ecologische voetafdruk

Het verlagen van de koolstofuitstoot is van cruciaal belang voor een leefbare en toekomstbestendige planeet. Een groeiend aantal van onze klanten zet zich sterk in voor het verminderen van de uitstoot in hun toeleveringsketen.

Retourneerbare transportverpakkingen zijn al koolstofarmer dan alternatieven, maar we gaan nog een stap verder. Onze duurzaamheidsstrategie beschrijft hoe we de koolstofvoetafdruk van onze producten en ons bedrijf aanzienlijk zullen verkleinen. Een externe instantie, South Pole, heeft al een evaluatie uitgevoerd van de huidige situatie, die als basis zal dienen voor de komende jaren.

Door over te schakelen op groene energie en het gebruik van gerecyclede materialen te vergroten, kunnen we de koolstofvoetafdruk van onze producten aanzienlijk verkleinen. Ons doel is om tegen 2035 de uitstoot per productie-eenheid met 30% te verminderen. Tegelijkertijd streven we ernaar om als bedrijf onze eigen uitstoot te verminderen door aanpassingen te maken in onze energiebronnen, investeringen en vervoer, en door de hoeveelheid geproduceerd afval te verminderen.

Recyclingsinstallatie

Recycleer je verpakkingen bij Schoeller Allibert

Recycleerbaarheid speelt een belangrijke rol in het systeem van herbruikbare plastic verpakkingen. Bij Schoeller Allibert bieden we alle benodigde recyclingdiensten aan. We halen gebruikte containers en kratten op en na een grondig reinigingsproces zijn ze klaar om opnieuw gevormd en hergebruikt te worden. Op deze manier creëren we een duurzame verpakkingscyclus zonder vervuiling of afval.

Het verminderen van het gebruik van schaarse grondstoffen is een belangrijke ontwikkeling in de verpakkingsindustrie. Door te focussen op recycling kunnen bedrijven hun aankoop van grondstoffen en voorraden aanzienlijk verminderen, wat essentieel is om het klimaat te beschermen. Wij voelen ons verantwoordelijk om deze positieve ontwikkeling te ondersteunen en te bevorderen, en we zijn ervan overtuigd dat recycleerbaarheid de norm zal worden.

Bovendien zijn de producten die worden gerecycled in onze fabrieken veilig als verpakking voor voedingsmiddelen. Het EFSA (Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid) heeft wetenschappelijk advies en goedkeuring verleend voor ons recyclingproces in drie van onze vestigingen, namelijk Nederland, Duitsland en Spanje.

ISO-certificeringen kwaliteit

Duurzaamheid & Kwaliteit


Schoeller Allibert streeft voortdurend naar verbetering van haar producten, diensten en processen. Klanttevredenheid heeft de hoogste prioriteit bij SA. Omdat we steeds meer klanten wereldwijd bedienen, hanteren wij in de VS en de EMEA-regio (Europa, Midden-Oosten en Afrika) een gecertificeerd kwaliteitssysteem. Momenteel voeren we dit systeem ook in bij onze Aziatische vestigingen. Schoeller Allibert geeft haar klanten in alle markten graag de leiding.

Schoeller Allibert is trots om een ISO-gecertificeerd bedrijf te zijn. Veel van onze vestigingen voldoen aan de volgende normen:

  • ISO 9001: Kwaliteit

  • ISO 14001: Milieu

  • ISO 22000: Voedselveiligheid

  • ISO 50001: Energie