Visnetten gerecycleerd tot plastic kratten

In samenwerking met Waste Free Oceans voerden wij een tweeënhalf jaar durend onderzoek uit. In 2021 produceerden we met succes de WFO-box OceanIX, grotendeels gemaakt van gerecycleerd vistuig maar nog steeds helemaal conform onze strenge kwaliteitseisen. In de komende jaren zullen wij het gebruik van afgedankt vistuig in onze producten nog verder opvoeren.

Dit initiatief vermindert het gebruik van fossiele brandstoffen en stelt ons in staat meer in te zetten op gerecycleerde materialen. Daarenboven helpt het te voorkomen dat de 'plastic soep' nog erger wordt. Lees meer>

Afvalhiërarchie

Afvalhiërarchie

Retourneerbare transportverpakkingen moeten afval voorkomen en de reparatie en het hergebruik van materialen aanmoedigen; de producten van Schoeller Allibert worden gemiddeld 250 keer gebruikt.

Dit plaatst het bovenaan de afvalhiërarchie; een concept dat wordt gebruikt om te evalueren wat de beste manieren zijn om afval te verminderen en te behandelen. Het doel hierbij is om mens en milieu te beschermen en tegelijk hulpbronnen te behouden en het energieverbruik te minimaliseren. Het concept van de afvalhiërarchie wordt sinds 1975 in verschillende vormen gebruikt in het beleid en de wetgeving van de Europese Unie.

Hergebruik staat hoog in de rangschikking vanwege de energie en de hulpbronnen die nodig zijn om de recycling uit te voeren. Recyclage is ook afhankelijk van de aanwezigheid van systemen die het hele proces mogelijk maken; in werkelijkheid wordt slechts een klein deel van de recycleerbare wegwerpproducten ook daadwerkelijk gerecycleerd.

De kracht van Cradle-to-cradle

De kracht van cradle-to-cradle recycleren

Een goed voorbeeld is de recycling van onze flessenkratten. Een flessenkrat gaat gemakkelijk 10 tot 15 jaar mee. Na één levenscyclus, waarin flessen steeds heen en weer worden vervoerd, is de flessenkrat volledig gerecycleerd – tot weer een nieuwe flessenkrat. Dit is wat wij noemen cradle-to-cradle, een gesloten systeem.

In combinatie met de omschakeling op hernieuwbare energie in onze productievestigingen vermindert cradle-to-cradle ook de koolstofvoetafdruk van de flessenkrat met een FACTOR 8.

Voor complexere producten is dat een FACTOR 3 TOT 5.

ClimatePartner berekende de CO2-voetafdruk van onze flessenkratten. Het stelde ons ook in staat CO2-neutrale producten aan te bieden door onvermijdelijke uitstoot te compenseren met gecertificeerde CO2-neutralisatieprojecten.

Persoon met een schaar en een CO2-voetafdrukwolk

Verklein uw ecologische voetafdruk

De koolstofuitstoot verlagen is van cruciaal belang voor een leefbare, toekomstbestendige planeet. Een alsmaar groter aantal van onze klanten richt zich sterk op een vermindering van de uitstoot in hun toeleveringsketen.

Retourneerbare transportverpakkingen zijn al koolstofarmer dan de alternatieven. Maar we gaan nog een stap verder. Onze duurzaamheidsstrategie schetst hoe we de koolstofvoetafdruk van onze producten en ons bedrijf aanzienlijk zullen verminderen. Het externe bureau South Pole heeft al een evaluatie van de uitgangssituatie uitgevoerd. Die fungeert als basis voor de komende jaren.

Door over te schakelen op groene energie en ons gebruik van gerecycleerde materialen op te voeren, kunnen we de koolstofvoetafdruk van onze producten aanzienlijk verkleinen en de uitstoot per productie-eenheid tegen 2035 met 30 % verminderen. Tegelijkertijd willen we als bedrijf onze uitstoot verminderen door onze energiebronnen, investeringen en verplaatsingen aan te passen en de hoeveelheid geproduceerd afval te verminderen.

Recyclingsinstallatie

Recycleer je verpakkingen bij Schoeller Allibert

Recycleerbaarheid is een belangrijk element binnen het systeem van retourneerbare plastic verpakkingen. Schoeller Allibert biedt alle nodige recyclingdiensten aan. We halen gebruikte containers en kratten op. Na het reinigen, schuren, wassen en drogen zijn ze klaar om opnieuw te worden gevormd en te worden hergebruikt. Geen vervuiling, geen afval. We staan in voor alle noodzakelijke stappen, waardoor een duurzame verpakkingscyclus ontstaat.

Minder schaarse grondstoffen gebruiken is een belangrijke evolutie voor de verpakkingsindustrie. Door op recycling te focussen, kunnen bedrijven hun aankoop van grondstoffen en voorraden aanzienlijk beperken. Dit is belangrijk om het klimaat te redden. We voelen ons verantwoordelijk om deze positieve ontwikkeling te steunen en te onderschrijven. We zijn ervan overtuigd dat recycleerbaarheid de norm zal zijn.

De producten die in onze fabrieken worden gerecycleerd, zijn zelfs veilig als verpakking voor voedingsmiddelen. Daartoe heeft de EFSA (Europese Autoriteit voor voedselveiligheid) wetenschappelijk advies en goedkeuring verleend voor ons recyclageproces in drie van onze vestigingen (Nederland, Duitsland en Spanje).

ISO-certificeringen kwaliteit

Duurzaamheid & Kwaliteit

Schoeller Allibert streeft naar een voortdurende verbetering van zijn producten, diensten en processen. Klanttevredenheid is de absolute prioriteit van SA. Omdat klanten steeds meer wereldwijd met SA werken, hanteren wij in de VS en de EMEA (Europa, Midden-Oosten & Afrika) een gecertificeerd kwaliteitssysteem. We voeren dit momenteel ook in onze Aziatische sites in. Schoeller Allibert laat zijn klanten in alle markten het voortouw nemen.

Schoeller Allibert is er trots op een ISO-gecertificeerd bedrijf te zijn. Zo voldoen heel wat van onze vestigingen aan:

  • ISO 9001: Kwaliteit

  • ISO 14001: Milieu

  • ISO 22000: Voedselveiligheid

  • ISO 50001: Energie