Recyklace rybářského náčiní na plastové přepravky

Spolupracovali jsme s organizací Waste Free Oceans a vydali se na dva a půl roku trvající cestu výzkumu. V roce 2021 jsme úspěšně vyrobili přepravku WFO-box OceanIX, která je z velké části vyrobena z recyklovaného rybářského náčiní a stále splňuje naše přísné požadavky na kvalitu. V nadcházejících letech rozšíříme používání vyřazeného rybářského náčiní v našich výrobcích.

Tato iniciativa šetří zdroje fosilních paliv a umožňuje nám zvýšit využívání recyklovaných materiálů a zároveň pomáhá zabránit dalšímu obrovskému nahromadění plastového odpadu. Další informace >

Waste hierarchy

Hierarchie nakládání s odpady

Vratné přepravní obaly jsou zaměřeny na prevenci vzniku odpadu a podporu oprav a opětovného použití materiálů; výrobky společnosti Schoeller Allibert se používají v průměru 250krát.

To je řadí na vrchol hierarchie nakládání s odpady, což je koncept používaný k hodnocení nejlepších způsobů snižování množství odpadu a nakládání s ním s cílem chránit lidi a životní prostředí a zároveň šetřit zdroje a minimalizovat spotřebu energie. Koncept hierarchie nakládání s odpady se v různých podobách používá v politice a legislativě Evropské unie od roku 1975.

Opětovné použití je v hierarchii umístěno vysoko kvůli energii a zdrojům potřebným k provedení recyklace. Recyklace také závisí na existenci systémů, které zajišťují její realizaci; ve skutečnosti se recykluje jen malá část výrobků na jedno použití, které lze recyklovat.

The power of cradle-to-cradle

Síla recyklace cradle-to-cradle

Dobrým příkladem je recyklace našich přepravek na láhve. Přepravka na láhve bez problému vydrží 10 až 15 let a po tomto životním cyklu, kdy se v ní láhve převážejí stále dokola, se přepravka plně recykluje ? na další, novou přepravku na láhve. Tomuto postupu říkáme uzavřená smyčka cradle-to-cradle.

V kombinaci s přechodem na obnovitelné zdroje energie v našich výrobních závodech snižuje přístup ?cradle-to-cradle? uhlíkovou stopu výrobku u přepravky na láhve o FAKTOR 8.

U složitějších výrobků snižuje recyklace s využitím přístupu ?cradle-to-cradle? uhlíkovou stopu o FAKTOR 3 až 5.

Společnost ClimatePartner vypočítala uhlíkovou stopu našich přepravek na láhve a umožnila nám nabízet uhlíkově neutrální produkty kompenzací nevyhnutelných emisí pomocí certifikovaných projektů uhlíkové kompenzace.Person with scissors and a CO2 footprint cloud

Snižte svou uhlíkovou stopu

Snížení emisí uhlíku je zásadní pro zajištění obyvatelnosti planety i v budoucnu a stále více našich zákazníků se výrazně zaměřuje na snižování emisí ve svých dodavatelských řetězcích.

Vratné přepravní obaly jsou v porovnání s alternativami již nyní variantou s nižšími emisemi uhlíku. Ale abychom se dostali ještě dál, naše strategie udržitelnosti popisuje, jak výrazně snížíme uhlíkovou stopu našich výrobků a naší společnosti. Externí agentura South Pole již provedla základní hodnocení, které položilo základy pro nadcházející roky.

Přechod na ekologickou energii a větší využívání recyklovaných materiálů nám umožní výrazně snížit uhlíkovou stopu našich výrobků a do roku 2035 snížit emise na jednotku produkce o 30 %. Změna našich zdrojů energie, investic a cestování a snížení množství produkovaného odpadu zároveň sníží naše emise jako společnosti.

Recycling installation

Recyklujte své obaly ve společnosti Schoeller Allibert

Recyklovatelnost je důležitou vlastností vratných plastových obalových systémů. Schoeller Allibert nabízí všechny potřebné recyklační služby. Sbíráme použité kontejnery a přepravky. Po očištění, rozemletí, vyprání a vysušení jsou připraveny k opětovnému vylisování a použití. Žádné znečištění, žádný odpad. Postaráme se o všechny potřebné kroky a vytváříme cyklus výroby udržitelných obalů.

Využívání menšího množství vzácných komodit představuje pro obalový průmysl důležitý krok. Zaměřením se na recyklaci mohou společnosti výrazně snížit objem nákupu komodit a zásob. To je důležitý příspěvek k ochraně životního prostředí. Cítíme povinnost tento pozitivní vývoj podpořit a přijmout. Jsme přesvědčeni, že recyklovatelnost se stane standardem.

Výrobky, které jsou recyklovány v našich závodech, lze dokonce bezpečně použít jako potravinářské obaly. Za tímto účelem poskytla EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin) vědeckou podporu a schválila náš recyklační proces zavedený ve třech našich závodech v Nizozemsku, Německu a Španělsku.

ISO certifications quality

Udržitelnost a kvalita

Společnost Schoeller Allibert usiluje o neustálé zlepšování svých výrobků, služeb a procesů. Spokojenost zákazníků je pro SA prioritou číslo jedna. Protože zákazníci pracují se společností SA stále více globálně, pracujeme s certifikovaným systémem kontroly kvality v USA a ve skupině EMEA (Evropa, Střední východ a Afrika). Pracujeme na tom, abychom tento systém zavedli i v našich asijských pobočkách. Společnost Schoeller Allibert udržuje své zákazníky na předních pozicích svých trhů.

Společnost Schoeller Allibert je hrdá na to, že je společností s certifikací ISO, přičemž řada našich provozů splňuje tyto normy:

  • ISO 9001: Kvalita

  • ISO 14001: Životní prostředí

  • ISO 22000: Bezpečnost potravin

  • ISO 50001: Energie