Proizvodi koji se mogu stavljati jedni na druge

Euro kontejneri zbog svojih standardnih dimenzija su kompatibilni sa bilo kojim rešenjem iz podrucja logistike i opreme, zahvaljujuci svojim vertikalnim zidovima imaju maksimalni unutrašnji prostor.

Medju Euro kontejnerima kompanije Schoeller Allibert mogu da se pronadju proizvodi koji su u skladu sa VDA normama, kao što su C KLT, RKLT i RLKT, odnosno Galia za potrebe autoindustrije, LWB i Eureka kontejneri sa duplim dnom za robotizovano pomeranje i mini sisteme.

Euro kontejneri su dostupni u 7 dimenzija i 68 razlicitih tipova, homogeni, sa dobrom ventilacijom, sa vratima, poklopcima, razdelnicima i unutrašnjim tacnama za potrebe razlicitih grana industrije, mogu da se stavljaju jedni na druge i na taj nacin predstavljaju jedan kontingent paleta i obezbedjuju besprekornu stabilnost.