Proekologiczna strategia Schoeller Allibert bazuje na trzech filarach. Wytyczono je na podstawie dogłębnej oceny zagadnień dotyczących zrównoważonego wykorzystywania materiałów. Określają one główne obszary, w których chcemy zmienić coś na lepsze.

Quote-Britta-Sustainability-report

Download the sustainability Summary

It is our goal to help create a world where reusable, circular solutions are the smartest choice. That’s why we’re accelerating sustainable supply chains, through innovative, reusable solutions, which are efficient by design and circular by nature.

To help our clients in their sustainability journey, we’re advancing the use of reusable packaging systems, setting new standards for sustainable products, and driving smart digital solutions. All while structurally reducing waste.

Więcej obiegów zamkniętych oznacza mniej emisji: w firmie Schoeller Allibert poddaliśmy recyklingowi

36057

ton plastiku, z którego powstały nowe wysokiej jakości skrzynie, opakowania i palety (10/2022)!

Nasza strategia zrównoważonego rozwoju

Innovation for a circular economy icon

Innowacyjność na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym

Projektujemy innowacyjne opakowania zwrotne, aby sprostać zapotrzebowaniu świata na ekologiczne i wielorazowe rozwiązania.

FUTURE PROOF PLANET icon

Bezpieczna przyszłość planety

Umożliwiamy przejście na gospodarkę niskoemisyjną w obszarze opakowań i dbamy o bardziej ekologiczną przyszłość.

INTEGRITY AT HEART icon

Rzetelność przede wszystkim

Szanujemy i cenimy naszych pracowników i wszystkich interesariuszy. Dążymy do najwyższych standardów w zakresie etyki i ładu korporacyjnego.

Sustainability strategy & report 2022

Strategia i raport zrównoważonego rozwoju 2022

Niniejsza publikacja określa, w jaki sposób Schoeller Allibert realizuje swój cel, jakim jest przyspieszenie zrównoważonego rozwoju łańcuchów dostaw. Zrównoważony rozwój zawsze znajdował się w centrum modelu biznesowego Schoeller Allibert, a nasza strategia zrównoważonego rozwoju została opracowana w celu osiągnięcia postępu w kwestiach, które są najbardziej palące dla społeczeństwa, środowiska i naszej działalności.

Partnerstwa

Nasze partnerstwa i sojusze

Inne interesujące badania i sprawozdania