Proekologiczna strategia Schoeller Allibert bazuje na trzech filarach. Wytyczono je na podstawie dogłębnej oceny zagadnień dotyczących zrównoważonego wykorzystywania materiałów. Określają one główne obszary, w których chcemy zmienić coś na lepsze.

Nasza strategia zrównoważonego rozwoju

Innovation for a circular economy icon

Innowacyjność na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym

Projektujemy innowacyjne opakowania zwrotne, aby sprostać zapotrzebowaniu świata na ekologiczne i wielorazowe rozwiązania.

FUTURE PROOF PLANET icon

Bezpieczna przyszłość planety

Umożliwiamy przejście na gospodarkę niskoemisyjną w obszarze opakowań i dbamy o bardziej ekologiczną przyszłość.

INTEGRITY AT HEART icon

Rzetelność przede wszystkim

Szanujemy i cenimy naszych pracowników i wszystkich interesariuszy. Dążymy do najwyższych standardów w zakresie etyki i ładu korporacyjnego.

Britta Wyss Bisang, Global Sustainability Director Schoeller Allibert
Zwrotne opakowania transportowe odgrywają kluczową rolę w przejściu na niskoemisyjną gospodarkę o obiegu zamkniętym.
W naszym szybko zmieniającym się świecie opakowania pełnią pomocniczą, a zarazem kluczową funkcję we wszelkich branżach i łańcuchach dostaw. Aby opakowania były w pełni przyjazne środowisku, musimy zarówno oferować innowacyjne produkty, jak i wspólnie z klientami tworzyć rozwiązania w zakresie łańcuchów dostaw.
Britta Wyss Bisang - Global Sustainability Director Schoeller Allibert
Chief Commercial Officer Schoeller Allibert Group
Zwrotne opakowania transportowe to pionierski model obiegu opakowań.
Firma Schoeller Allibert od lat słynie z innowacyjności i tworzenia skutecznych rozwiązań dla swoich klientów. Jednak nasze zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju na tym się nie kończy. Naszą ambicją jest tworzenie opakowań bezodpadowych, przyjaznych dla klimatu i funkcjonujących w całkowicie zamkniętym obiegu. Pomagamy światu odejść od produktów jednorazowych.
Elizabeth Nugent - Chief Commercial Officer Schoeller Allibert

Więcej obiegów zamkniętych oznacza mniej emisji: w firmie Schoeller Allibert poddaliśmy recyklingowi

36057

ton plastiku, z którego powstały nowe wysokiej jakości skrzynie, opakowania i palety (10/2022)!

Sustainability strategy & report 2022

Strategia i raport zrównoważonego rozwoju 2022

Niniejsza publikacja określa, w jaki sposób Schoeller Allibert realizuje swój cel, jakim jest przyspieszenie zrównoważonego rozwoju łańcuchów dostaw. Zrównoważony rozwój zawsze znajdował się w centrum modelu biznesowego Schoeller Allibert, a nasza strategia zrównoważonego rozwoju została opracowana w celu osiągnięcia postępu w kwestiach, które są najbardziej palące dla społeczeństwa, środowiska i naszej działalności.

Partnerstwa

Nasze partnerstwa i sojusze

Inne interesujące badania i sprawozdania