Nasze wartości

Zaufanie

Motywacja

Realizacja

Sposobem na osiągnięcie zamierzonego celu jest współdziałanie. Polegajmy na sobie. Niech poziom zaufania będzie wysoki. Lojalność to klucz do sukcesu. Szanujmy się i działajmy z pasją oraz entuzjazmem.

Szanujmy role jakie pełnimy w firmie i w zespołach. Wywiązujmy się z powierzanych nam obowiązków. Przejmujmy inicjatywę. Podejmujmy wyzwania. Motywujmy siebie oraz innych dając dobry przykład.

Nie ma wątpliwości co do naszego podejścia do klientów i innych interesariuszy; przekraczamy ich oczekiwania i dostarczamy na czas i w całości.

Przynależność do Schoeller Allibert

‘Gdy dbamy o naszych pracowników, oni dbają o naszych klientów’ – oto myśl przewodnia firmy Schoeller Allibert,’s która w centrum swoich działań stawia człowieka. Zaangażowani, utalentowani i pełni pasji pracownicy to klucz do nieustannego rozwoju firmy, a także najlepsi ambasadorowie marki Schoeller Allibert. 

W Schoeller Allibert  jesteśmy przekonani, że inwestowanie w rozwój zawodowy i osobisty pozwala tworzyć właściwy zespół liderów, specjalistów i ekspertów. Jednocześnie spółka nieustannie poszukuje utalentowanych osób, które mogłyby dołączyć do zespołu i wnieść istotne doświadczenie zdobyte poza firmą oraz wartość dodaną.

Firma’s Schoeller Allibert przywiązuje dużą wagę do tego, aby jej pracownicy  podzielali firmowe wartości (Zaufanie, Odpowiedzialność, & Realizacja zadania) i korporacyjną wizję pracy na rzecz bardziej zrównoważonego świata, które stanowią podstawy działalności Schoeller Allibert. 

Proces wyszukiwania talentów's odpowiada potrzebom biznesowym, uwzględniając jednocześnie indywidualne pragnienia i potrzeby rozwojowe pracowników. W ten sposób Schoeller Allibert stwarza możliwości rozwoju osobistego i biznesowego. 

Ponadto Schoeller Allibert oferuje programy rozwojowe obejmujące różne etapy kariery i wyzwania, przed którymi stają (potencjalni) liderzy. Uczestnicy programów rekrutują się z różnych jednostek biznesowych Schoeller Allibert, mają różne narodowości i pełnią rozmaite funkcje. 

“Bardzo poważnie traktujemy kwestię rozwoju naszego personelu, bo wiemy, że to nie strategie,’s ale ludzie mają tak naprawdę znaczenie.” – Ron Bijkersma, dyrektor ds. kadr

W Schoeller Allibert kładziemy silny nacisk na przedsiębiorczość i tworzymy korporacyjną kulturę zrównoważonego rozwoju w trosce o przyszłe pokolenia. Długofalowa wizja Schoeller Allibert odzwierciedla wartości firmy (Zaufanie, Odpowiedzialność, & Realizacja zadania) i jest skoncentrowana na rozwoju pracowników. Dbamy o naszych ludzi, zadbamy też o twoją przyszłość.

Nasze ambicje względem pracowników

Równe szanse

Aby zapewnić budowę i rozwój przyszłościowego, zróżnicowanego i inkluzywnego zespołu

Dobre warunki pracy

Aby zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy

Kodeks postępowania

Kliknij i ściągnij najnowszą wersję naszego kodeksu postępowania.