Biblioteka zrównoważonego rozwoju

 • Launching Schoeller Allibert’s Sustainability Strategy
  Publikacja dotycząca zrównoważonego rozwoju 2022

  Więcej >
 • coverimage publication Sustainability of reusable packaging–Current situation and trends
  Sustainability of reusable packaging - Current Situation and Trends

  Opakowania odgrywają bardzo ważną rolę w bezpiecznej dystrybucji produktów wśród współczesnych społeczeństw i w ramach łańcuchów dostaw. Branża opakowań jest olbrzymim konsumentem materiałów, takich jak plastik czy papier – w Europie zużywa ona ok. 40% plastiku i 50% papieru. Opakowania mają olbrzymi wpływ na środowisko, stanowią także istotny koszt w obecnym systemie dostaw. Opakowania wielokrotnego użytku to jedna z sugerowanych możliwości istotnego obniżenia negatywnego wpływu na środowisko. W tym raporcie badacze analizują trendy dotyczące opakowań wielokrotnego użytku oraz literaturę przedmiotu, aby poznać aktualny stan wiedzy i zidentyfikować kierunki dalszych badań i rozwoju. Może to pomóc wskazać kluczowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu bardziej zrównoważonych systemów opakowań, oraz poznać ich wpływ na środowisko.

  Więcej >
 • This work provides a framework to understand reuse, identifies six major benefits of reuse, and maps 69 reuse
examples.
  Reuse - Rethinking Packaging

  Raport ten zawiera podstawowe informacje na temat idei wielorazowości, wskazuje 6 najważniejszych korzyści z niej płynących i prezentuje 69 przykładów wielokrotnego wykorzystywania. Raport ten – opracowany na podstawie oceny ponad 100 inicjatyw i wywiadów z ponad 50 ekspertami – stanowi źródło inspiracji i pomaga ustrukturyzować myślenie. Zawiera on podstawowe informacje na temat funkcjonowania różnych modeli wielokrotnego wykorzystywania oraz typowych trudności wdrożeniowych.

  Więcej >
 • Reusable VS single-use packaging: coverimage
  Reusable VS single-use packaging: a review of the environmental impact

  W ramach badania porównano 32 oceny cyklu życia 11 różnych typów opakowań, poddając analizie ich wpływ na środowisko na różnych etapach cyklu życia produktu. Ocena obejmowała parametry takie jak produkcja, transport, liczba opcji ponownego wykorzystania i przetwarzanie po wycofaniu z eksploatacji. Ustalono, że skrzynie wielokrotnego użytku mają mniejszy negatywny wpływ na środowisko niż jednorazowe opakowania wtórne: plastikowa skrzynia wielokrotnego użytku odpowiada za 88% mniej emisji niż jednorazowe opakowanie kartonowe. W badaniu podkreślono, że środowiskowy próg rentowności – liczba cykli, które skrzynia wielokrotnego użytku musi odbyć, aby jej wpływ na środowisko był zbliżony do wpływu jednorazowego opakowania lub od niego niższy – wynosi od 3 do 15 zastosowań. Niemniej jednak, im więcej podróży odbędzie wielorazowa skrzynia, tym bardziej przysłuży się środowisku.

  Więcej >
 • Carbon Footprint of Food packaging image
  Carbon Footprint of Food Packaging

  Głównym celem badania było policzenie emisji gazów cieplarnianych w przypadku zwrotnych, składanych pojemników plastikowych oraz jednorazowych opakowań kartonowych, a następnie porównanie tych wyników. W tym celu na podstawie rzeczywistej wydajności transportu obu systemów opakowań prześledzono cały łańcuch w Niemczech, Hiszpanii, Holandii, Francji i we Włoszech.

  Więcej >