Efficient by Design ∞ Circular by Nature

purpose icon

Nasz cel

Przyspieszenie zrównoważonych łańcuchów dostaw, dzięki innowacyjnym rozwiązaniom wielokrotnego użytku, które są wydajne z założenia i z natury cyrkularne.

Vision icon

Nasza wizja

Świat, w którym rozwiązania wielokrotnego użytku, oparte na obiegu zamkniętym, są najmądrzejszym wyborem.

Schoeller Allibert oferuje mądrzejszą, większą wartość dodaną, która powinna być postrzegana jako mądry, nowoczesny i zrównoważony wybór dla tych, którzy chcą uczynić swoją logistykę i łańcuch dostaw bardziej wydajnymi z założenia i obiegowymi z natury.

Być może nie zdajesz sobie sprawy z tego, w jaki sposób nasz szerszy zestaw rozwiązań wielokrotnego użytku może pomóc Ci osiągnąć cele komercyjne poprzez zmniejszenie całkowitego kosztu posiadania, a nasze inteligentne rozwiązania cyfrowe usprawnią podejmowanie decyzji i zapewnią bardziej efektywne, opłacalne wykorzystanie zasobów, zwiększając wydajność łańcucha dostaw i obieg zamknięty.

Nasze innowacyjne rozwiązania wielokrotnego użytku są wydajne z założenia i mają charakter cyrkularny.

Nasza misja

infinity icon
Będziemy rozwijać wykorzystanie systemów opakowań wielokrotnego użytku.

Nasze rozwiązania w zakresie opakowań wielokrotnego użytku mają długą żywotność, zmniejszając całkowity koszt posiadania i ślad środowiskowy dla naszych klientów.

icon new standards
Będziemy nadal wyznaczać nowe standardy dla zrównoważonych produktów opakowaniowych, magazynowych i logistycznych.

Nasze innowacyjne produkty ograniczają ilość odpadów, są w pełni przetwarzalne i coraz częściej będą wytwarzane z materiałów pochodzących z recyklingu.

icon smart solutions
Będziemy napędzać inteligentne rozwiązania cyfrowe.

Nasze technologie cyfrowe umożliwiają podejmowanie decyzji opartych na danych dla naszych klientów, zwiększając wydajność łańcucha dostaw i cyrkularność w skali globalnej.