W 2021 roku został opracowany i rozpowszechniony nowy Kodeks postępowania dla dostawców. Cieszymy się, że 70% klientów (na podstawie wartości zakupów) już się za nim opowiedziało. Kodeks obejmuje etykę biznesową oraz zróżnicowany zakres tematów związanych z ludźmi i planetą, ze szczególnym naciskiem na zapobieganie zanieczyszczaniu otaczającego nas świata plastikiem.

W ramach naszego zaangażowania w zarządzanie jakością, wszystkie nasze działania i procesy są optymalizowane po przejściu regularnych audytów. W ten sposób zapewniamy bezpieczeństwo i jakość naszych produktów w całym łańcuchu wartości, w tym w prowadzeniu  działalności zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, regulacjami i normami (np. ISO).

Polityka dotycząca zgłaszania nieprawidłowości określa, w jaki sposób Schoeller Allibert będzie Cię wspierał, abyś mógł bezpiecznie wyrazić swoje obawy, wiedział z kim się kontaktować w razie potrzeby, jak dokonać zgłoszenia oraz jakie przysługują Ci środki ochrony.

Certyfikaty ISO
ISO 22000:2005 Bezpieczeństwo żywnościPobierz
Jakość ISO 9001:2015Pobierz
Multicertyfikat ISO 14001Pobierz
Kodeks postępowania
Kodeks postępowania dla dostawcówPobierz