PODIGNITE automatizaciju skladišta na sledeći nivo

Savremeni distributivni centri se sve više automatizuju i digitalizuju, što se takođe naziva Industrija 4.0. Prelazak na vec?u digitalizaciju dovodi do smanjenja ljudskih interakcija i uključuje više nivoe automatizovanog skladištenja i robotskog odabira porudžbina. Kao odgovor na promenjivu dinamiku tržišta, Schoeller Allibert je razvio nekoliko „tihih“, izdrđljivih sanduka za višekratnu upotrebu koji su posebno dizajnirani s obzirom na današnja i buduc?a automatizovana skladišta. Sve ove serije standardnih sanduka za automatizaciju i pomoc?ne posude savršeno se uklapaju u visoko automatizovano intralogističko okruženje.

 
Najbolji proizvodi
1157000 - SASI 4.0 600x400x270 - Solid, CH, DH, flat welded base with noise reduction, no extra ribs
1157000 - SASI 4.0 600x400x270 - Solid, CH, DH, flat welded base with noise reduction, no extra ribs
1158000 - SASI 4.0 600x400x320
1158000 - SASI 4.0 600x400x320
1159000 - SASI 4.0 600x400x420
1159000 - SASI 4.0 600x400x420
1167000 - SASI 4.0 650x450x270
1167000 - SASI 4.0 650x450x270
2549461 - Magnum Optimum 1200x1000x975 - 2 runners and 2 feet, 2 drop doors
2549461 - Magnum Optimum 1200x1000x975 - 2 runners and 2 feet, 2 drop doors
7804001 - SASI Bin 600x400x320 NR closed handles DH Bumper solid Div
7804001 - SASI Bin 600x400x320 NR closed handles DH Bumper solid Div
7805011 - SASI Bin 600x400x400 - solid walls and base, noise reduction base, closed handles , drain holes, with bumper, with divider slots
7805011 - SASI Bin 600x400x400 - solid walls and base, noise reduction base, closed handles , drain holes, with bumper, with divider slots
7807140 - SASI Tray 650x450x120 no noise reduction closed handles No Bumper solid
7807140 - SASI Tray 650x450x120 no noise reduction closed handles No Bumper solid
7810040 - SASI Bin 650x450x320 - solid walls and base, noise reduction base, closed handles, without corner bumper
7810040 - SASI Bin 650x450x320 - solid walls and base, noise reduction base,  closed handles, without corner bumper
7997303 - SASI Bin 650x450x400
7997303 - SASI Bin 650x450x400
8583004 - Kaiman 600x400x308
8583004 - Kaiman 600x400x308
Latest news