Plasticne gajbe/gajbice za voće i plastične kutije za odlaganje

Plasticne gajbe/gajbice za voće i plastične kutije za odlaganje

market introduction

Distribucija u maloprodaji predstavlja zadnjih 50 metara u putovanju do polica trgovine. Plastične gajbe za voće (ili gajbice kako ih neki zovu) Schoeller Allibert-a, smanjuju mogućnost povrede i olakšavaju rad sa proizvodom. Pored toga, višekratno se mogu upotrebiti i na taj način smanjuju stvaranje otpada. Poseduju zaštitu od krađe i time sprečavaju oštećenje i nestanak sadržaja.

Snabdevanje maloprodajnih jedinica zahteva složena rešenja u skladu sa vrstom proizvoda: prehrambeni proizvodi, sportski rekviziti, odeća, poštanski proizvodi, e-trgovina zahteva razvoj automatizovane distribucije i razvoj posebnog sistema, iz tog razloga smo planirali standardna i prilagođena rešenja ambalaže za sve potrebe.

Schoeller Allibert je među prvima nudio „drive through retail” rešenje sa Maxinest plastičnim gajbicama i spojivim kolicama, pomoću kojeg se ubrzava proces naručivanja, komisije i isporuke.

Maxinest plasticne gajbe za voće i ostale potrebe prehrambenih maloprodajnih jedinica doživljavaju ogromne uspehe od 1995. godine u Engleskoj i Skadinaviji, gde su ih puling kompanije implementirale u svoje sisteme, kao što je SRS ili NLP.  Od 2001. godine sistem je dokazao da je sposoban drastično da smanji izgaranje ugljen-dioksida i na taj način nudi alternativno rešenje u skandinavskim zemljama u odnosu na jednokratna rešenja pakovanja.

Sklopive Prelog® plasticne kutije bile su pionir u maloprodaji gajbi za voce i povrće kada se govori o držanju gotovih proizvoda na policama. Skladištenje ne-prehrambenih proizvoda, kao što su sportska oprema, odeća, CD, knjige ili igračke sklopive CMB gajbe pružaju maksimalnu zapreminu i bezbednost zahvaljujući integrisanim poklopcima i plombama. Plastične gajbe za voće Maxipac i Magnum veličine 800x600mm pružaju optimalno rešenje za logistiku proizvoda kao što su već pomenuto voće, povrće tipa krompir i luk, kao i za direktnu isporuku akcijskih proizvoda iz skladišta do police.

Plasticne gajbe za voce nisu jedini proizvod Schoeller Allibert-a. Nudimo kontejnere i plastične palete koje u maloprodaji pružaju višekratna rešenja. Ovi proizvodi popravljaju kupovni doživljaj kupaca, tako što se na polici povećava broj raspoloživih proizvoda i na taj način se olakšava izbor. Istovremeno, proizvodi su dizajnirani na način da jačaju pojavu Vašeg brenda i da omoguće kupcima jednostavnu nabavku proizvoda.

Logistička rešenja za e-trgovinu
 
Internetska trgovina više nije dodatak distribuciji vezanoj za mesto. U vreme kada sve više ljudi vrši transakcije pomoću telefona ili računara, sve više kompanija želi da se pojaviti u prodaji preko interneta. Efikasna e-trgovina više je od puke efikasne prodajne platforme. To su takođe ljudi koji su odgovorni za njeno funkcionisanje i alati kojima raspolažu. Potonji uključuju, između ostalog, kontejnere i drugu povratnu ambalažu za e-trgovinu.
 

Maloprodaja

Otkrijte našu brošuru o kolicima

Kliknite ovde

Top proizvodi

Foldable Large Containers 1200x1000 BoxerPac

Pregled asortimana

Foldable Large Containers 1200x800 BoxerPac

Pregled asortimana

Pallets 1210 Medium

Pregled asortimana

Pallets 1208 Medium

Pregled asortimana

Pallets 0806 Universal

Pregled asortimana

Stackable Eurocontainer (92 serie)

Pregled asortimana

Pallets 0806 Medium

Pregled asortimana

Moveable Euro Dollies 800x600

Pregled asortimana

Foldable Large Containers 800x600 Maxipac

Pregled asortimana

Stackable System 9000 - Storage Trays 91 series

Pregled asortimana

Stackable Attached lid Eurocontainers

Pregled asortimana

Stack Nest Kaiman

Pregled asortimana

Stackable System integrator ranges

Pregled asortimana

Moveable Euro Dollies 600x400

Pregled asortimana

Rigid Pallet Containers Agrimax 48x48”

Pregled asortimana

Pallets 1208 Rackpal

Pregled asortimana

Pallets 1210 Bayopal

Pregled asortimana

Stackable EuroSim

Pregled asortimana

Stackable Eurocontainer (64 serie)

Pregled asortimana

Pallets 0806 Light

Pregled asortimana

Pallets 1210 Light

Pregled asortimana

Stackable System 9000 - Storage Trays 45 series

Pregled asortimana

Intermediate Bulk Containers Combo Life 65

Pregled asortimana

Stack Nest Tellus

Pregled asortimana

Pallets 1208 Light

Pregled asortimana

Foldable Prelog NG

Pregled asortimana

Foldable Prelog Classic

Pregled asortimana

Foldable Large Containers 800x600 MAGNUM SH HD

Pregled asortimana

Foldable Large Containers 800x600 Magnum Smooth Wall

Pregled asortimana

Foldable Large Containers 1200x800 Magnum Helium

Pregled asortimana

Foldable Large Containers 1200x1000 Magnum Optimum

Pregled asortimana

Foldable Large Containers 1200x800 Magnum Optimum 1208

Pregled asortimana

Stackable Euro stacking with drop-door access

Pregled asortimana

Pallets 0806 Heavy

Pregled asortimana

Pallets 1208 Heavy

Pregled asortimana

Pallets 1311 Heavy

Pregled asortimana

Pallets 0604 Display

Pregled asortimana

Stack Nest Bakery Crates stack nest

Pregled asortimana

Foldable Prelog CMB

Pregled asortimana

Stack Nest Integra

Pregled asortimana
Povezani slučajevi

Decathlon Pally Magnum®

1200x800 Magnum Helium se koristi za veće proizvode koji se brzo okreću, a prelog CMB za manje proizvode koji se sporije okreću, međutim Decathlon je trebao kontejner srednje veličine koji lako može da se premešta u trgovini.

Oxy

Pogledajte priču

EDEKA SUDWEST lanac snabdevanja ribe na malo

Kao i ostale kompanije malopordaje, Edeka Sudwest je koristio jednokratne kutije tapacirane striroporom za dostavu od mesta obrade do regionalnih distributivnih centara i prodavnica riba. Schoeller Allibertov-a kutija koja se može staviti i jedna

Pogledajte priču

Magnum Helium kod Decathlon Oxylane

Vodeći na svetskom tržištu u distribuciji proizvoda za aktivnosti na otvorenom i sportskih rekvizita, firma Decathlon je odabrala proizvod Magnum Helium za poboljšanje efikasnosti transportne delatnosti među regionalnim i državnim

Pogledajte priču
Latest News
Održivost
Proizvodeći plastičnu ambalažu predobru za bacanje
–Ludo Gielen - CEO

U svetu koji zavisi od logistike i transporta i u kojem se sve transportuje u ambalažnom materijalu, naša je dužnost da smanjimo ekološko opterecćenje koje nastaje otpadom od ambalaže. U Schoeller Allibert, verujemo da je odgovor u RTP (povratna plastična ambalaža) sistemima. Mi smo u prvim redovima ovog revolucionarnog razvoja.

U praksi:

  • Proizvodimo ambalažu koja se može 100% reciklirati. Zahvaljujući pozitivnom mišljenju EFSA-e, takođe možemo da proizvodimo reciklirane proizvode koji dolaze u kontakt sa hranom..
  • Naše proizvode dizajniramo tako da optimizujemo njihov vek trajanja (do 10 godina u industrijskim uslovima)..
  • Naši proizvodni procesi doprinose smanjenju CO2..
  • Upotreba naših proizvoda garantuje siguran transport vaše robe (homologovane prema UN pravilnicima) drumskim, železničkim i vazdušnim saobraćajem..

Reciklirajte svoju ambalažu

Schoeller Allibert pruža svojim klijentima znanje i usluge recikliranja. Pružamo punu podršku i vodimo računa o prikupljanju, recikliranju i ponovnoj upotrebi povratnih ambalažnih materijala koji su spremni za zamenu. Proizvodi koji su reciklirani u našim pogonima se čak mogu bezbedno koristiti za pakovanje hrane. U tu svrhu je EFSA (Evropska uprava za bezbednost hrane) pružila naučnu podršku i odobrila naš postupak reciklaže koji se provodi na tri naše lokacije u Holandiji, Nemačkoj i Španiji.

Schoeller Allibert pillars

Sertifikovano po ISO standardu

Schoeller Allibert je ponosan jer je kompanija koja je sertifikovana po ISO standardu, dok većina naših poslovnica posluje prema::

ISO 9001:2015 Kvalitet ISO 14001:2015 ?ivotna sredina ISO 22000:2005 Bezbednost za hranu ISO 50001:2011 Energija

Ostanimo na vezi

Budite u toku i pretplatite se na naš bilten!