TRŽIŠTE: Maestro paleta za medicinu

Težina, visok stepen automatizacije i sistemi skladištenja, odnosno stroga medicinska i bezbednosna pravila stvaraju ograničenja i osnovna očekivanja prema paletama koje se koriste u medicini. 

Kompanije iz područja industrije lekova i kozmetike, odnosno vodeće kompanije iz područja održavanja životinja, kao osnovu za svoje sisteme logistike, odabrali su plasticne palete Maestro Alligrip preduzeća Schoeller Allibert.

Vodeće kompanije iz oblasti medicine u Francuskoj, Nemačkoj, Italiji i Belgiji izabrali su palate MAESSTRO ALLIGRIP: 

U odnosu na drvene palete koje se najčešće koriste MAESTRO palete ne upijaju vlagu odnosno bakterije, težina im ostaje ista, lako se čisti i dimenzije su im stabilne i na taj način su pogodni za upotrebu sa bilo kojim automatskim uređajem za manipulisanje robe i logistiku. 

Od sada se svi kozmetički i farmaceutski proizvodi i sastojci (pakovanje, prospekti, nalepnice, hemijski materijali, sirovine….) prevoze na plastičnim paletama koje ne klize i drvene palete ne mogu ni da ulaze na ovakva mesta.

Tokom faze obrade, skladištenja i naručivanja uvek je neophodno imati čiste, stabilne i 100% bezbedne palete koje su čiste. Bez obzira koja vrsta kartonske ili plastične ambalaže se skladišti na paletama, ambalaža ne sme da padne niti da kliže.

MAESTRO palete su 100% kompatibilne sa transportnom i robotizovanom opremom, ravnomerno i tiho funkcioniše u svakom automatizovanom skladištu.

Zahvaljujući ravnoj površini paketi se jednostavno mogu postaviti na palete i pošto cela površina palete ne proklizava ne treba se bojati da će se ladica ili kartonska kutija pasti tokom manipulisanja viljuškarom ili transportnom trakom.

Radi povećanja bezbednosti MAESTRO palete poseduju specifične karakteristike: klizni delovi su 100% bez proklizavanja. 

Površina koja ne proklizava dobija se tokom proizvodnog procesa dodavanjem primesa sirovini koja ne može da se obriše i ne smanjuje se ni habanjem; kvalitet površine ostaje isti tokom celog životnog veka.

Jedinično opterećenje na skelama može da dostigne 1500 kg zahvaljujući površinama ojačanim čeličnim polugama.

Zahvaljujući RFID oznakama koji su ugrađeni u Maestro palete svaki se pokret može tačno pratiti, nema više oštećenja lomljive robe, niti prljanja proizvoda. 

Za potrebe kozmetičkih, farmaceutskih, medicinskih i poljoprivrednih kompanija MAESTRO palete se smatraju najpouzdanijima, najodrživijima, čistim i isplativim rešenjem i njihov broj se u kontinuitetu povećava u celoj Evropi.

Čarobnjak proizvoda Zatvori

zatvori
zatvori