Studija slu?aja Andigestion

Prikupljanjem otpada hrane od proizvođača i proizvođača hrane svih veličina širom zemlje, Andigestion se specijalizovao u reciklaži otpada u obnovljivi izvore energije i hranljivo đubrivo u svom digestijskom objektu.

Prvi operater  u Velikoj Britaniji za rukovanje postrojenjima za otpad hrane na samo anaerobnoj digestiji (AD), Andigestion je razvio ekonomičan i efikasan način prerade otpada. Ekološki svestan, Andigestion obezbeđuje da su svi svoji procesi optimizirani da budu ekološki prihvatljivi sa reciklažom u shodu sa svojih poslovnim ciljevima.

Andigestion

Prikupljanjem otpada hrane od proizvođača i proizvođača hrane svih veličina širom zemlje, Andigestion se specijalizovao u reciklaži otpada u obnovljivi izvore energije i hranljivo đubrivo u svom digestijskom objektu.

Prvi operater  u Velikoj Britaniji za rukovanje postrojenjima za otpad hrane na samo u anaerobnoj digestiji (AD), Andigestion je razvio ekonomičan i efikasan način prerade otpada. Privržen očuvanju okoline, Andigestion obezbeđuje da su svi svoji procesi optimizirani da budu ekološki prihvatljivi sa reciklažom u shodu sa svojih poslovnim ciljevima..

Schoeller Allibert rešenje: Big Box RPCS

Andigestion-u su bili potrebni kontejneri za skladištenje otpada hrane dok se ne transportuju na njihovo recikliranje do objekta u Gloucestershire. Proizvodi treba da su robustni pošto bi bili u stalnoj upotrebi, od prevrtanja i rotiranja sa viljuškarom i konstantnog pražnjenja i ponovnog punjenje otpadom.

Pored nošenje otpada hrane, kontejneri tako?e moraju biti održivi i ekološki prihvatljivi, kako bi  odgovarali ekološkim ciljevima Andigestion.

Zahtevi Andigestion-a

Nakon što je Andigestion potražio Schoeller Allibert-a, oni su preporučili svoje velike kutije sa krutim zidovima na paleti (RPC), jer najsnažnija svojstva čine ih idealnim za teške operacije rukovanja.

Više od 300 velikih kutija je isporučeno Andigestion-u, brendirana sa bojama kompanije zelenom i narandžastom kako bi se osiguralo da su usklađeni sa ostalom opremome kompanije. Rigidnost kutija  je omogućila da se vrši obimno i svestrano testiranje, bez usporenja procesa kod Andigestion zbog pogrešnog ili lošeg učinka opreme.

Big Box prednosti

Pored svojih snažnih osobina, SCHOELLER ALLIBERT-ovi RPC Big Box kontejneri su usaglašeni sa politikom Andigestion-a da svi procesi uzimaju u obzir očuvanje okoline što više mogucće. RPC kontejneri su za višekratnu upotrebu znači da su savršeno rešenje za Andigestion. Što više, pošto se mogu naslagati jedna na drugu kod prevoza hrane omogućavaju optimalizaciju prostora.

Iako RPC kontejneri imaju sposobnost da budu naslagani do deset visoko, idealno rešenje za Andigestion je slaganje u tri visine, dopuštajući da maksimalno iskoriste svoje sposobnosti dostave prilikom transporta otpada. Kao rezultat toga, Andigestion je smanjo količinu putovanja napravljenih prilikom isporuke otpada hrane do svojih pogona, dobijajući uštedu kao rezultat.

Jason Vord, komercijalni direktor kod Andigestion je rekao: "Pošto mi skupljamo otpad hrane od širokog spektra kupaca i recikliramo ga, u proces su uključeni od malih do velikih, multinacionalnih proizvođača hrane. Zato je neophodno da su naši kontejneri dovoljno robustni da odgovaraju ekstremnim uslovima. Schoeller ALLIBERT-ovi kontejneri su idealno rešenje za naše poslovanje, jer sačuvaju svoje osobine na najvišem nivou.

"Ono što nas je još više zadivilo je da su plastične posude doprineli našim visokim standardima efikasnog procesa, zahvaljujući njihovom ponovnom upotrebljivosti i u uštedi prostora u stanju smo da smanjimo transportne troškove. Dodavanjem boja koji odgovaraju brendu kompanije našli smo savršeno rešenje za naše potrebe. "

Victoria Rodos, regionalni menadžer prodaje u Schoeller ALLIBERT, dodaje: "Surađujući sa Andigestion za nekoliko godina, naš odnos je porastao zahvaljujući kvalitetu naših proizvoda. Mi smo oduševljeni da igramo ulogu u pomaganju Andigestion u održavanju najefikasnijeg procesa  i posmatrati kako kompanija nastavlja da napreduje i proširuje. "

Čarobnjak proizvoda Zatvori

zatvori
zatvori