Ve společnosti Schoeller Allibert je udržitelnost důležitou součástí našeho podnikání. Věříme v budoucnost, kde efektivita a ohleduplnost k životnímu prostředí jdou ruku v ruce, kde jsou zdroje znovu využívány, odpad je minimalizován a naše planeta vzkvétá. Náš závazek k oběhovému hospodářství, vytváření planety odolné vůči budoucnosti a dodržování integrity se odráží v naší zprávě o udržitelnosti a řídí naši neúnavnou snahu o udržitelnější svět.

Quote-Britta-Sustainability-report

Stáhněte si report o udržitelnosti

In our pursuit of sustainability, we not only work to reduce our operational carbon footprint but we empower our clients to decarbonize their supply chains. By offering reusable, circular and digital solutions, we aim not only to set new standards in returnable transport packaging products but also to foster smarter, more efficient supply chains.

With millions of tons of packaging waste generated annually, a substantial part coming from transport packaging in supply chains, our reusable solutions stand out for their durability and sustainability, aligning closely with our mission to achieve full circularity by 2050. Find out more about our strategy in our summary.

Více oběhového hospodářství – méně emisí uhlíku: ve společnosti Schoeller Allibert jsme již zrecyklovali

179910

tun plastů do nových vysoce kvalitních přepravek, kontejnerů a palet (10/2022)!

Naše strategie udržitelnosti

Innovation for a circular economy icon

Inovace pro oběhové hospodářství

Navrhujeme a inovujeme vratné obaly, abychom uspokojili celosvětovou potřebu udržitelných a oběhových řešení.

FUTURE PROOF PLANET icon

Zajištění budoucnosti planety

Podporujeme přechod na nízkouhlíkové hospodářství v oblasti obalů a pomáháme utvářet ekologičtější budoucnost.

INTEGRITY AT HEART icon

Základem všeho je integrita

Respektujeme a vážíme si našich zaměstnanců a všech zúčastněných stran a dodržujeme ty nejpřísnější zásady etiky a hospodaření.

Sustainability Strategy & Report 2023

Strategie a zpráva o udržitelnosti 2023

Tato publikace uvádí, jak společnost Schoeller Allibert pracuje na naplnění svého cíle, kterým je urychlení udržitelných dodavatelských řetězců. Udržitelnost byla vždy středem obchodního modelu společnosti Schoeller Allibert a naše strategie udržitelnosti byla navržena tak, aby se zasadila o pokrok v tématech, která jsou pro společnost, životní prostředí a naše podnikání nejnaléhavější.

Partnerství

Naše partnerství a aliance

Další zajímavé studie a zprávy