Strategie udržitelnosti společnosti Schoeller Allibert spočívá na třech hlavních pilířích. Tyto tři pilíře jsou založeny na důkladném posouzení našich hlavních kritérií udržitelnosti a vymezují hlavní okruhy, v nichž posuzujeme náš přínos k pozitivním změnám.

Naše strategie udržitelnosti

Innovation for a circular economy icon

Inovace pro oběhové hospodářství

Navrhujeme a inovujeme vratné obaly, abychom uspokojili celosvětovou potřebu udržitelných a oběhových řešení.

FUTURE PROOF PLANET icon

Zajištění budoucnosti planety

Podporujeme přechod na nízkouhlíkové hospodářství v oblasti obalů a pomáháme utvářet ekologičtější budoucnost.

INTEGRITY AT HEART icon

Základem všeho je integrita

Respektujeme a vážíme si našich zaměstnanců a všech zúčastněných stran a dodržujeme ty nejpřísnější zásady etiky a hospodaření.

Britta Wyss Bisang, Global Sustainability Director Schoeller Allibert
Vratné přepravní obaly hrají klíčovou roli při přechodu na oběhové a nízkouhlíkové hospodářství.
V dnešním rychle se měnícím světě hrají obaly podpůrnou, avšak velmi důležitou roli ve všech dodavatelských řetězcích a průmyslových odvětvích. Aby byly obaly skutečně udržitelné, musíme inovovat naši nabídku a spoluvytvářet řešení dodavatelského řetězce společně s našimi zákazníky.
Britta Wyss Bisang - Global Sustainability Director Schoeller Allibert
Chief Commercial Officer Schoeller Allibert Group
Vratné přepravní obaly jsou průkopnickým modelem oběhových obalů.
Společnost Schoeller Allibert se dlouhodobě zabývá inovacemi a vytvářením efektivních řešení pro své zákazníky. Tím však naše úsilí o udržitelnost nekončí. Naší ambicí je zajistit, aby byly obaly bezodpadové, ekologické a plně oběhové Přispíváme k tomu, aby se svět odklonil od obalů na jedno použití.
Elizabeth Nugent - Chief Commercial Officer Schoeller Allibert

Více oběhového hospodářství – méně emisí uhlíku: ve společnosti Schoeller Allibert jsme již zrecyklovali

36057

tun plastů do nových vysoce kvalitních přepravek, kontejnerů a palet (10/2022)!

Sustainability strategy & report 2022

Strategie a zpráva o udržitelnosti 2022

Tato publikace uvádí, jak společnost Schoeller Allibert pracuje na naplnění svého cíle, kterým je urychlení udržitelných dodavatelských řetězců. Udržitelnost byla vždy středem obchodního modelu společnosti Schoeller Allibert a naše strategie udržitelnosti byla navržena tak, aby se zasadila o pokrok v tématech, která jsou pro společnost, životní prostředí a naše podnikání nejnaléhavější.

Partnerství

Naše partnerství a aliance

Další zajímavé studie a zprávy