Efektivní podle designu ∞ Kruhový podle přírody

purpose icon

Náš cíl

Urychlení udržitelných dodavatelských řetězců prostřednictvím inovativních, opakovaně použitelných řešení, která jsou efektivní díky své konstrukci a oběhová ze své podstaty.

Vision icon

Naše vize

Svět, ve kterém jsou opakovaně použitelná kruhová řešení tou nejchytřejší volbou.

Naše poslání

infinity icon
Budeme podporovat používání opakovaně použitelných systémů balení.

Naše opakovaně použitelná řešení mají dlouhou životnost, což snižuje celkové náklady vlastnictví a ekologickou stopu pro naše zákazníky.

icon new standards
Budeme i nadále stanovovat nové standardy pro udržitelné obaly, skladování a logistické produkty.

Naše inovativní výrobky snižují množství odpadu, jsou plně recyklovatelné a budou stále častěji vyráběny z recyklovaných materiálů.

icon smart solutions
Budeme prosazovat chytrá digitální řešení.

Naše digitální technologie umožňují zákazníkům rozhodování založené na datech, zvyšují efektivitu dodavatelského řetězce a cirkulární charakter v globálním měřítku.