Naše hodnoty

Důvěřovat

Vlastnit

Plnit

Jediným způsobem, jak naplnit naše cíle, je spolupráce, se všemi našimi kolegy a dalšími zúčastněnými stranami. Proto se spoléháme na jiné. Úroveň důvěry v naše pracovní prostředí je vysoká. A věrnost je v našich týmech klíčová. Vždy máme respekt a projevujeme vášeň a nadšení.

Respektujeme také naši roli ve společnosti a týmech. Vlastníme svou práci a odpovědnost. A přebíráme iniciativu. S energií se pouštíme do výzev (a podněcujeme i ostatní). Motivujeme kolegy tím, že jsme oddaní: jdeme příkladem.

A o našem přístupu k zákazníkům a dalším zúčastněným stranám nelze pochybovat; překračujeme jejich očekávání a dodáváme včas a v plném rozsahu. 

 

Být součástí společnosti Schoeller Allibert

Když my projevujeme zájem o naše zaměstnance, naši zaměstnanci projevují zájem o naše zákazníky’, a to je hnací silou firemní vize společnosti Schoeller Alliber ’s, která považuje lidi za těžiště svého podnikání. Klíčem k trvalému úspěchu společnosti jsou angažovaní, talentovaní a zapálení zaměstnanci, kteří jsou těmi nejlepšími ambasadory společnosti Schoeller Allibert. 

Společnost Schoeller Allibert věří, že investice do profesního růstu a rozvoje zevnitř vedou k vytvoření toho správného týmu vedoucích pracovníků, profesionálů a odborníků. Současně společnost hledá talentované lidi, kteří mohou přinést relevantní zkušenosti zvenčí a být přínosem pro její podnikání.

Pro společnost Schoeller Allibert je důležité, aby zaměstnanci sdíleli hodnoty společnosti (důvěřovat, vlastnit, & plnit) a věřili v její firemní vizi pro udržitelnější svět, která je základem způsobu práce společnosti Schoeller Allibert. 

Hodnocení talentovanosti zaměstnanců společnosti odpovídá potřebám podnikání a zároveň zohledňuje osobní přání a potřeby rozvoje jednotlivců. Společnost Schoeller Allibert tak může vytvářet příležitosti pro obchodní i osobní růst. 

Kromě toho společnost Schoeller Allibert nabízí rozvojové programy zaměřené na různé kariérní etapy a úskalí, kterým (potenciální) vedoucí pracovníci čelí. Účastníci jsou různých národností, z různých podniků a mají různé profesní zázemí. 

“Rozvoj našich lidí bereme velmi vážně, protože víme, že nakonec’s nerozhodují strategie, ale lidé .” – Ron Bijkersma, Ředitel pro lidské zdroje

Společnost Schoeller Allibert klade velký důraz na rozvoj podnikatelského ducha, čímž zajišťuje udržitelnou firemní kulturu pro příští generace. Společnost Schoeller Allibert má dlouhodobou vizi, která se odráží v hodnotách společnosti: důvěřovat, vlastnit a plnit, a zaměření na osobní rozvoj zaměstnanců. Záleží nám na našich lidech a na vaší budoucnosti.

Naše ambice pro naše zaměstnance

Rovnoprávné příležitosti

Pro budování a rozvoj rozmanité a inkluzivní pracovní síly, připravené obstát v budoucnosti

Dobré pracovní podmínky

Pro zajištění bezpečných a zdravých pracovních podmínek

Kodex chování

Kliknutím sem stáhnete náš kodex chování