Launching Schoeller Allibert’s Sustainability Strategy

Teraz je na rade naša transformácia. S potešením vám predstavujeme stratégiu udržateľnosti spoločnosti Schoeller Allibert, ktorá prichádza v kľúčovom období pre náš svet. Medzivládny panel OSN pre zmenu klímy vo svojej správe z roku 2021 stanovil naliehavosť a uviedol, že v tomto desaťročí musíme rýchlo a drasticky znížiť emisie. Všetci musíme zohrať svoju úlohu a spoločnosť Schoeller Allibert je odhodlaná zohrať svoju úlohu.

Udržateľnosť a záväzok k obehovému hospodárstvu sú v našej spoločnosti Schoeller Allibert hlboko zakorenené. Vďaka nášmu zameraniu na vratné prepravné obaly poskytujeme už tisícom spoločností výrazne udržateľnejšiu možnosť pre logistiku ich dodávateľského reťazca v porovnaní s jednorazovými výrobkami, ktoré sa po každom použití vyhadzujú alebo musia recyklovať. Táto stratégia udržateľnosti nastiňuje naše plány ísť ďalej a vytvárať lepší svet a zároveň spĺňať vyvíjajúce sa potreby našich zákazníkov a spoločnosti v oblasti udržateľnosti.

Stratégia je rozdelená do troch pilierov.

Inováciami v oblasti obehového hospodárstva prispejeme k ochrane svetových prírodných zdrojov a zníženiu množstva odpadu. Prácou pre budúcu planétu skutočne prispejeme k znižovaniu emisií a prevezmeme zodpovednosť v boji proti klimatickým zmenám. A tým, že v centre našej činnosti bude Integrita, budeme spĺňať najvyššie štandardy riadenia a zároveň chrániť naše najdôležitejšie aktívum: našich ľudí.

Kľúčový bude náš inovatívny duch - zlepšovanie spôsobu výroby našich produktov a spôsobu podnikania. Táto stratégia napríklad predstavuje naše plány na zlepšenie energetickej účinnosti a prechod na zelenú energiu, čím sa do roku 2025 znížia naše emisie v rozsahu 1 a 2 o 90 %. Stanovuje tiež bezprecedentné zvýšenie využívania recyklovaných materiálov na 35 % do roku 2026, čím sa posunie hranica 100 % recyklácie do roku 2050. Náš prechod na trh s prenájmom je vzrušujúcim posunom, ktorý ešte viac uzavrie cyklus a umožní zákazníkom vytvoriť si vlastné inteligentné dodávateľské reťazce s menšou uhlíkovou stopou, menšími škodami a nižšími počiatočnými nákladmi.

Táto stratégia udržateľnosti bola vypracovaná na základe posúdenia významnosti, ktoré sa uskutočnilo spoločne so spoločnosťou KPMG Advisory N.V., vrátane rozsiahlych konzultácií so zainteresovanými stranami. Naše výsledky v oblasti starostlivo vybraných kľúčových ukazovateľov výkonnosti merajúcich pokrok pri dosahovaní týchto cieľov budú zverejnené v našej prvej komplexnej správe o udržateľnosti neskôr v roku 2022.

Našou ambíciou je dosiahnuť, aby plastové obaly boli bezodpadové, zodpovedné voči klíme a plne obehové. Ciele tejto stratégie sú ambiciózne a vieme, že máme pred sebou náročnú úlohu. Uskutočnenie týchto zmien je však možné a nevyhnutné - a prispeje k lepšej budúcnosti pre naše podnikanie, pre našich zákazníkov, pre naše deti a pre našu planétu. Dúfame, že sa k nám na tejto ceste pridáte.

Stratégiu udržateľnosti spoločnosti Schoeller Allibert nájdete tu.