Launching Schoeller Allibert’s Sustainability Strategy

Nasza kolej na transformację. Cieszymy się, że możemy wprowadzić strategię zrównoważonego rozwoju firmy Schoeller Allibert, która pojawia się w kluczowym momencie dla naszego świata. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu UN określił pilną potrzebę w swoim raporcie z 2021 r., stwierdzając, że musimy zobaczyć szybkie i drastyczne redukcje emisji w tej dekadzie. Wszyscy mamy swoją rolę do odegrania, a firma Schoeller Allibert jest zaangażowana w odgrywanie swojej roli.

Zrównoważony rozwój i zaangażowanie w gospodarkę o obiegu zamkniętym są głęboko zakorzenione w naszym DNA w Schoeller Allibert. Koncentrując się na zwrotnych opakowaniach transportowych, zapewniamy już tysiącom firm znacznie bardziej zrównoważoną opcję logistyki łańcucha dostaw w porównaniu z produktami jednorazowego użytku, które są wyrzucane lub muszą być poddawane recyklingowi po każdym użyciu. Ta strategia zrównoważonego rozwoju przedstawia nasze plany pójścia jeszcze dalej, aby stworzyć lepszy świat, jednocześnie spełniając zmieniające się potrzeby naszych klientów i społeczeństwa w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Strategia jest zorganizowana w ramach trzech filarów.

Wprowadzając innowacje na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, przyczynimy się do ochrony światowych zasobów naturalnych i zmniejszenia ilości odpadów. Pracując na rzecz Future Proof Planet, wniesiemy realny wkład w redukcję emisji i weźmiemy odpowiedzialność za walkę ze zmianami klimatycznymi. A stawiając Uczciwość w centrum naszych działań, spełnimy najwyższe standardy zarządzania, jednocześnie chroniąc najważniejszy zasób firmy: naszych pracowników.

Kluczem będzie nasz duch innowacyjności – doskonalenie sposobu, w jaki wytwarzamy nasze produkty i sposób, w jaki prowadzimy działalność. Na przykład strategia ta przedstawia nasze plany poprawy efektywności energetycznej i przejścia na zieloną energię, zmniejszając w ten sposób emisje z zakresu 1 i 2 o 90% do 2025 r. Określa również bezprecedensowy wzrost wykorzystania przez nas materiałów pochodzących z recyklingu do 35% do 2026 r., przesuwanie granic w kierunku 100% obiegu zamkniętego w 2050 r. Nasze wejście na rynek wynajmu to ekscytująca zmiana, która jeszcze bardziej zamknie pętlę i umożliwi klientom tworzenie własnych inteligentnych łańcuchów dostaw o mniejszym śladzie węglowym, mniejszych szkodach i niższych kosztach początkowych.


Ta strategia zrównoważonego rozwoju została opracowana na podstawie oceny istotności przeprowadzonej wspólnie z KPMG Advisory N.V., w tym szeroko zakrojonych konsultacji. Nasze wyniki w zakresie starannie wybranych wskaźników KPI mierzących postępy w osiąganiu tych celów zostaną ujawnione w naszym pierwszym kompleksowym raporcie dotyczącym zrównoważonego rozwoju pod koniec 2022 roku.

Naszą ambicją jest uczynienie opakowań z tworzyw sztucznych bezodpadowymi, przyjaznymi dla klimatu i w pełni obiegowymi. Cele tej strategii są ambitne i wiemy, że czekają nas wyzwania. Ale wprowadzenie tych zmian jest możliwe i konieczne – i przyczyni się do lepszej przyszłości naszej firmy, naszych klientów, naszych dzieci i planety. Mamy nadzieję, że dołączysz do nas w tej podróży.

Kliknij tutaj, aby zapoznać się ze strategią zrównoważonego rozwoju firmy Schoeller Allibert.