Efektívne podľa dizajnu ∞ Kruhové podľa prírody

purpose icon

Náš cieľ

Urýchlenie udržateľných dodávateľských reťazcov prostredníctvom inovatívnych, opakovane použiteľných riešení, ktoré sú efektívne svojím dizajnom a cirkulárne svojou povahou.

Vision icon

Naša vízia

Svet, v ktorom sú opakovane použiteľné obehové riešenia tou najrozumnejšou voľbou.

Naše poslanie

infinity icon
Budeme podporovať používanie opakovane použiteľných obalových systémov.

Naše opakovane použiteľné obalové riešenia majú dlhú životnosť, čím znižujú celkové náklady na vlastníctvo a environmentálnu stopu našich zákazníkov.

icon new standards
Budeme pokračovať v stanovovaní nových štandardov pre udržateľné balenie, skladovanie a logistické produkty.

Naše inovatívne výrobky znižujú množstvo odpadu, sú plne recyklovateľné a budú sa čoraz viac vyrábať z recyklovaných materiálov.

icon smart solutions
Budeme presadzovať inteligentné digitálne riešenia.

Naše digitálne technológie umožňujú našim zákazníkom rozhodovanie založené na údajoch, čím zvyšujú efektívnosť dodávateľského reťazca a cirkulárnosť v globálnom meradle.