Efficient by Design ∞ Circular by Nature

purpose icon

Náš cieľ

Urýchlenie udržateľných dodávateľských reťazcov prostredníctvom inovatívnych, opakovane použiteľných riešení, ktoré sú efektívne svojím dizajnom a cirkulárne svojou povahou.

Vision icon

Naša vízia

Svet, v ktorom sú opakovane použiteľné obehové riešenia tou najrozumnejšou voľbou.

Spoločnosť Schoeller Allibert ponúka chytrejšiu ponuku s väčšou pridanou hodnotou, ktorá by mala byť vnímaná ako chytrá, moderná a udržateľná voľba pre tých, ktorí chcú zefektívniť svoju logistiku a dodávateľský reťazec už svojou koncepciou a cirkulárnou povahou.

Možno si neuvedomujete, ako vám našich širší súbor opakovane použiteľných riešení môže pomôcť dosiahnuť vaše obchodné ciele znížením celkových nákladov na vlastníctvo a naše inteligentné digitálne riešenia zlepšia vaše rozhodovanie a vytvoria efektívnejšie a hospodárnejšie využívanie vašich aktív, čím sa zvýši efektívnosť dodávateľského reťazca a jeho obehový charakter.

Naše inovatívne, opakovane použiteľné riešenia sú efektívne už svojím dizajnom a obehové svojou povahou.

Naše poslanie

infinity icon
Budeme podporovať používanie opakovane použiteľných obalových systémov.

Naše opakovane použiteľné obalové riešenia majú dlhú životnosť, čím znižujú celkové náklady na vlastníctvo a environmentálnu stopu našich zákazníkov.

icon new standards
Budeme pokračovať v stanovovaní nových štandardov pre udržateľné balenie, skladovanie a logistické produkty.

Naše inovatívne výrobky znižujú množstvo odpadu, sú plne recyklovateľné a budú sa čoraz viac vyrábať z recyklovaných materiálov.

icon smart solutions
Budeme presadzovať inteligentné digitálne riešenia.

Naše digitálne technológie umožňujú našim zákazníkom rozhodovanie založené na údajoch, čím zvyšujú efektívnosť dodávateľského reťazca a cirkulárnosť v globálnom meradle.