Stratégia udržateľnosti spoločnosti Schoeller Allibert má tri hlavné piliere. Tieto tri piliere vychádzajú z dôkladného posúdenia udržateľnosti našich materiálov a opisujú hlavné oblasti, v ktorých hodnotíme náš prínos k pozitívnej zmene.

Naša stratégia udržateľnosti

Innovation for a circular economy icon

Inovácia pre obehové hospodárstvo

Navrhujeme a inovujeme vratné obaly tak, aby splnili globálnu potrebu po udržateľných a obehových riešeniach.

FUTURE PROOF PLANET icon

Planéta pripravená na budúcnosť

Umožňujeme prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo v oblasti obalov a prispievame k vytvoreniu ekologickejšej budúcnosti.

INTEGRITY AT HEART icon

Integrita je základ

Rešpektujeme a vážime si našich zamestnancov a všetky naše zúčastnené strany a dodržiavame najvyššie štandardy v oblasti etiky a riadenia.

Britta Wyss Bisang, Global Sustainability Director Schoeller Allibert
„Vratné prepravné obaly zohrávajú kľúčovú úlohu pri prechode na obehové a nízkouhlíkové hospodárstvo.“
V našom rýchlo sa meniacom svete zohrávajú obaly podpornú, no kľúčovú úlohu vo všetkých dodávateľských reťazcoch a priemyselných odvetviach. Ak chceme vytvoriť skutočne udržateľné obaly, musíme inovovať našu ponuku a spolu s našimi zákazníkmi pripraviť riešenia dodávateľského reťazca.
Britta Wyss Bisang - Global Sustainability Director Schoeller Allibert
Chief Commercial Officer Schoeller Allibert Group
„Vratné prepravné obaly sú priekopníkom modelov obehových obalov.“
Spoločnosť Schoeller Allibert dlhodobo podporuje inovácie a vytváranie efektívnych riešení pre našich zákazníkov. Náš záväzok k udržateľnosti sa tým však nekončí. Našou ambíciou je vytvoriť bezodpadové, klimaticky zodpovedné a plne obehové obaly. Pomáhame svetu upustiť od jednorazových riešení.
Elizabeth Nugent - Chief Commercial Officer Schoeller Allibert

Viac obehového hospodárstva – menej emisií uhlíka: v spoločnosti Schoeller Allibert sme už zrecyklovali ...

36057

tony plastov na nové vysokokvalitné prepravky, kontajnery a palety (10/2022)!

Sustainability strategy & report 2022

Stratégia a správa o udržateľnosti 2022

V tejto publikácii sa uvádza, ako spoločnosť Schoeller Allibert pracuje na plnení svojho cieľa, ktorým je urýchlenie udržateľných dodávateľských reťazcov. Udržateľnosť bola vždy stredobodom obchodného modelu spoločnosti Schoeller Allibert a naša stratégia udržateľnosti bola navrhnutá tak, aby podporovala pokrok v témach, ktoré sú pre spoločnosť, životné prostredie a naše podnikanie najpálčivejšie.

Partnerstvá

Naše partnerstvá a aliancie

Ďalšie zaujímavé štúdie a správy