V spoločnosti Schoeller Allibert je udržateľnosť dôležitou súčasťou nášho podnikania. Veríme v budúcnosť, kde efektívnosť a ohľaduplnosť k životnému prostrediu idú ruka v ruke, kde sa zdroje opätovne využívajú, odpad sa minimalizuje a naša planéta prosperuje. Náš záväzok k obehovému hospodárstvu, vytváraniu planéty odolnej voči budúcnosti a zachovávaniu integrity sa odráža v našej správe o udržateľnosti a usmerňuje našu neúnavnú snahu o udržateľnejší svet.

Quote-Britta-Sustainability-report

Stiahnite si správu o udržateľnosti

It is our goal to help create a world where reusable, circular solutions are the smartest choice. That’s why we’re accelerating sustainable supply chains, through innovative, reusable solutions, which are efficient by design and circular by nature.

To help our clients in their sustainability journey, we’re advancing the use of reusable packaging systems, setting new standards for sustainable products, and driving smart digital solutions. All while structurally reducing waste.

Viac obehového hospodárstva – menej emisií uhlíka: v spoločnosti Schoeller Allibert sme už zrecyklovali ...

46355

tony plastov na nové vysokokvalitné prepravky, kontajnery a palety (10/2022)!

Naša stratégia udržateľnosti

Innovation for a circular economy icon

Inovácia pre obehové hospodárstvo

Navrhujeme a inovujeme vratné obaly tak, aby splnili globálnu potrebu po udržateľných a obehových riešeniach.

FUTURE PROOF PLANET icon

Planéta pripravená na budúcnosť

Umožňujeme prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo v oblasti obalov a prispievame k vytvoreniu ekologickejšej budúcnosti.

INTEGRITY AT HEART icon

Integrita je základ

Rešpektujeme a vážime si našich zamestnancov a všetky naše zúčastnené strany a dodržiavame najvyššie štandardy v oblasti etiky a riadenia.

Sustainability strategy & report 2022

Stratégia a správa o udržateľnosti 2022

V tejto publikácii sa uvádza, ako spoločnosť Schoeller Allibert pracuje na plnení svojho cieľa, ktorým je urýchlenie udržateľných dodávateľských reťazcov. Udržateľnosť bola vždy stredobodom obchodného modelu spoločnosti Schoeller Allibert a naša stratégia udržateľnosti bola navrhnutá tak, aby podporovala pokrok v témach, ktoré sú pre spoločnosť, životné prostredie a naše podnikanie najpálčivejšie.

Partnerstvá

Naše partnerstvá a aliancie

Ďalšie zaujímavé štúdie a správy