Knižnica udržateľnosti

 • Carbon Footprint of Food packaging image
  Uhlíková stopa potravinových obalov

  Hlavným cieľom štúdie bolo vyčísliť a porovnať emisie skleníkových plynov opakovane použiteľných skladacích plastových nádob a jednorazových kartónových nádob. Na dosiahnutie hlavného cieľa sa skúmali procesy v celom hodnotovom reťazci oboch obalových systémov na základe ich skutočných prepravných výkonov v Nemecku, Španielsku, Taliansku, Holandsku a Francúzsku.

  Prečítajte si viac >
 • Reusable VS single-use packaging: coverimage
  Opakovane použiteľné obaly v. jednorazové obaly: prehľad vplyvu na životné prostredie

  V štúdii sa porovnáva 32 posúdení životného cyklu (LCA) 11 rôznych typov obalov, pričom sa analyzuje ich vplyv na životné prostredie v rôznych fázach životnosti produktu. To zahŕňa parametre, ako sú výroba, preprava, počet možností opakovaného použitia a spracovanie po skončení životnosti. Zistilo sa, že opakovane použiteľné prepravky majú na životné prostredie menší vplyv ako jednorazové sekundárne obaly: opakovane použiteľná plastová prepravka produkuje o 88 % menej emisií uhlíka ako jednorazová kartónová škatuľa. Štúdia poukazuje na to, že environmentálny bod zvratu – počet cyklov, ktoré musí opakovane použiteľná prepravka absolvovať, aby mala na životné prostredie porovnateľný alebo nižší vplyv ako jednorazový obal, nastáva medzi 3. a 15. použitím. Čím viac ciest však opakovane použiteľná prepravka absolvuje, tým väčší má environmentálny prínos.

  Prečítajte si viac >
 • coverimage publication Sustainability of reusable packaging–Current situation and trends
  Sustainability of reusable packaging - Current Situation and Trends

  Obaly zohrávajú v dnešnej spoločnosti a dodávateľských reťazcoch dôležitú úlohu pri bezpečnej distribúcii produktov. Baliarenské odvetvie v Európe spotrebuje približne 40 % plastov a 50 % papiera, na základe čoho je veľký používateľ materiálov. Obaly majú veľký vplyv na životné prostredie a v súčasnom systéme zásobovania tiež predstavujú významné náklady. Opakovane použiteľné obaly boli navrhnuté ako možnosť na výrazné zníženie vplyvu na životné prostredie. Výskumníci skúmajú v tejto štúdii trendy v oblasti opakovane použiteľných obalov a iné štúdie o opakovane použiteľných obaloch s cieľom získať prehľad o súčasnom stave poznatkov a určiť smerovanie výskumu a vývoja. Môže to pomôcť lepšie pochopiť kľúčové faktory, ktoré sú základom návrhu a vplyvu udržateľnejších obalových systémov.

  Prečítajte si viac >
 • Sustainability strategy & report 2022
  Stratégia a správa o udržateľnosti 2022

  V tejto publikácii sa uvádza, ako spoločnosť Schoeller Allibert dosahuje svoj cieľ, ktorým je zrýchlenie udržateľných dodávateľských reťazcov. Udržateľnosť bola vždy stredobodom obchodného modelu spoločnosti Schoeller Allibert a naša stratégia udržateľnosti bola vypracovaná s cieľom dosiahnuť pokrok v otázkach, ktoré sú pre spoločnosť, životné prostredie a naše podnikanie najpálčivejšie.

  Prečítajte si viac >
 • This work provides a framework to understand reuse, identifies six major benefits of reuse, and maps 69 reuse
examples.
  Reuse - Rethinking Packaging

  Táto správa prináša rámec na pochopenie opakovaného použitia, identifikuje šesť hlavných výhod opakovaného použitia a mapuje 69 príkladov opakovaného použitia. Na základe hodnotenia viac ako 100 iniciatív a rozhovorov s viac ako 50 odborníkmi sa snaží inšpirovať a pomôcť štruktúrovať zmýšľanie. Poskytuje základný opis fungovania rôznych modelov na opakované použitie, ako aj typické problémy pri ich zavádzaní.

  Prečítajte si viac >
 • Knižnica
  Opakovane použiteľné plastové prepravky oproti jednorazovým kartónovým prepravkám

  Dalo by sa predpokladať, že v roku 2023 bude pre všetkých jasným posolstvom "opakovane použiteľné pred jednorazovými". Politici to zapísali do pyramídy odpadov a mnohé štúdie preukázali výhody opakovane použiteľných výrobkov oproti jednorazovým. Napriek tomu sa v súčasnosti objavujú rôzne publikácie, ktoré sa snažia tieto jasné fakty spochybniť.

  Prečítajte si viac >
 • Launching Schoeller Allibert’s Sustainability Strategy
  Publikácia o udržateľnosti 2022

  Prečítajte si viac >