Naše hodnoty

Dôvera

Vlastníctvo

Plnenie sľubov

Jediným spôsobom, ako naplniť naše ciele, je spolupráca, so všetkými našimi kolegami a ďalšími zainteresovanými stranami. Preto sa spoliehame na iné. Úroveň dôvery v naše pracovné prostredie je vysoká. A vernosť je v našich tímoch kľúčová. Vždy máme rešpekt a prejavujeme vášeň a nadšenie.

Rešpektujeme aj našu rolu v spoločnosti a tímoch. Vlastníme svoju prácu a zodpovednosť. A preberáme iniciatívu. S energiou sa púšťame do výziev (a podnecujeme i ostatné). Motivujeme kolegov tým, že sme oddaní: ideme príkladom.

A o našom prístupe k zákazníkom a iným zainteresovaným stranám nemožno pochybovať; prekračujeme ich očakávania a dodávame včas a v plnom rozsahu.

Sme súčasťou spoločnosti Schoeller Allibert

Ak nám bude záležať na našich zamestnancoch, našim zamestnancom bude záležať na nás, a práve to je kľúčový faktor korporačnej vízie spoločnosti Schoeller Allibert, ktorá stavia ľudí do centra svojho podnikania. Odhodlaní, talentovaní a zanietení zamestnanci sú kľúčom k neustálemu úspechu spoločnosti a najlepšími ambasádormi značky Schoeller Allibert.

Spoločnosť Schoeller Allibert verí v investície do profesionálneho rastu a rozvoja svojich ľudí, vďaka čomu vytvorila správny tím lídrov, profesionálov a odborníkov. Spoločnosť zároveň hľadá talentovaných nových zamestnancov, ktorí do spoločnosti prinesú hodnotné skúsenosti zvonka a pridajú jej hodnotu.

Pre spoločnosť Schoeller Allibert je dôležité, aby mali jej zamestnanci rovnaké hodnoty ako hodnoty spoločnosti (Dôvera, Vlastníctvo a Plnenie sľubov) a verili v jej korporačnú víziu, ktorá zdôrazňuje spôsob fungovania spoločnosti Schoeller Allibert. 

Prehľad talentov spoločnosti zodpovedá potrebám obchodu a zároveň zohľadňuje osobné želania a potreby rozvoja svojich ľudí. Spoločnosť SCHOELLER ALLIBERT tak dokáže vytvoriť príležitosti pre obchodný a osobný rast. 

Spoločnosť Schoeller Allibert okrem toho ponúka programy rozvoja, ktoré sa zameriavajú na rôzne kariérne etapy a výzvy, ktorým čelia (potenciálni) lídri. Účastníci pochádzajú z rôznych častí spoločnosti Schoeller Allibert, majú rôzne národnosti, obchodné skúsenosti a funkčné zázemia. 

Rozvoj našich ľudí neberieme na ľahkú váhu, pretože v konečnom dôsledku rozdiel tvoria práve ľudia, nie stratégie, Ron Bijkersma, korporačný riaditeľ ľudských zdrojov.

Spoločnosť Schoeller Allibert sa dôrazne zameriava na podnikanie, čím zabezpečuje udržateľnú korporačnú kultúru pre ďalšie generácie. Spoločnosť Schoeller Allibert má dlhodobú víziu, ktorá odzrkadľuje hodnoty spoločnosti, a to Dôvera, Vlastníctvo a Plnenie sľubov, a zameranie na rozvoj ľudí. Záleží nám na našich ľuďoch a na našej budúcnosti.

Naše ambície pre našich ľudí

Rovnosť príležitostí

Budovanie a rozvoj rozmanitej a inkluzívnej pracovnej sily, ktorá bude odolná voči budúcnosti.

Dobré pracovné podmienky

Vytvorenie bezpečných a zdravých pracovných podmienok.

Kódex správania

Kliknutím sem stiahnete náš kódex správania.