Chief Commercial Officer Schoeller Allibert Group
Elizabeth Nugent, obchodná riaditeľka Schoeller Allibert
Vo svete, ktorý je závislý na logistike a preprave, a to všetko v obaloch, musíme znížiť zaťaženie životného prostredia spôsobené odpadom z obalov. V spoločnosti Schoeller Allibert sme presvedčení, že riešením sú systémy RTP (vratné plastové obaly). Sme v čele tohto revolučného vývoja.

In Practice:

  • We produce 100% recyclable packaging. We can also make food contact recycled products thanks to the EFSA positive opinion.

  • We design our products in order to optimise their lifespan ( up to 10 years in industrial conditions).

  • We review our production process to further reduce our carbon footprint.