Spoločnosť Schoeller Allibert považuje ochranu súkromia svojich zákazníkov a návštevníkov webových stránok za nesmierne dôležitú. Preto veríme, že je dôležité zabezpečiť, aby naše služby boli osobné, angažované a transparentné. Z toho dôvodu neustále hľadáme spôsoby, ako svoje služby zlepšiť a upraviť ich tak, aby čo najbližšie zodpovedali vašim požiadavkám. A k tomu patrí aj starostlivé spracovanie osobných údajov.

Znamená to, že osobné údaje spracovávame a zabezpečujeme veľmi dôkladne. Dodržiavame tak platnú legislatívu a predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov.

Zaznamenávanie a spracovávanie osobných údajov

Zhromažďujeme nižšie uvedené osobné údaje, ktoré ste nám priamo alebo nepriamo poskytli, napr. pri zakúpení výrobkov alebo služieb, vytvorením a používaním účtu, navštevovaním našich webových stránok, prihlásením sa k odberu jedného alebo viacerých spravodajcov, alebo v kontexte žiadosti o pracovné miesto.

 • Meno a kontaktné údaje: vaše meno, názov pracovnej pozície a kontaktné údaje, ako je adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa, používame, aby sme s vami mohli komunikovať o plnení dohodnutých služieb a dodávke výrobkov.

 • Záujmy užívateľov: osobné údaje o vašich preferenciách týkajúcich sa niektorých výrobkov a služieb. Takéto osobné údaje používame, aby sme vám mohli ponúknuť služby, ktoré budú lepšie zodpovedať vašim záujmom, a zasielať vám informácie o našich výrobkoch a službách, alebo tých od tretích strán, pričom vyššie uvedené je v danom kontexte v súlade s platnou legislatívou a predpismi.

 • Platobné údaje: vaše platobné údaje, ako je číslo bankového účtu a údaje o kreditnej karte, používame na spracovanie platieb (v rozsahu platnom v rámci dohody uzatvorenej s vami).

 • Údaje žiadosti o prácu: počas prijímacieho procesu použijeme akékoľvek poskytnuté údaje z žiadosti o prácu, napr., ktoré sa objavili vo vašom životopise. Údaje z vášho životopisu poskytujeme tretím stranám len s vaším súhlasom. Možnosť konzultovať váš životopis môžete kedykoľvek obmedziť, či už úplne, alebo čiastočne. Starostlivo si rozmyslite, aké údaje do svojho životopisu uvediete, ak ho chcete poskytnúť aj tretím stranám.

 • Údaje návštevníka: naše webové stránky sledujú informácie o návštevníkoch, ako napríklad najčastejšie navštevované stránky. Účelom je optimalizovať usporiadanie webových stránok. Tieto údaje sa tiež používajú na účely výskumu a analýzy, a to s cieľom zlepšiť skúsenosti zákazníkov na našich webových stránkach. Tieto údaje môžu byť taktiež použité na zverejnenie informácií, ktoré sú pre vás relevantné, na stránkach, ktoré navštevujete, napríklad špeciálne aktualizácie týkajúce sa vašich záujmov alebo ponuky inzerentov. Týmto spôsobom môžeme ďalej optimalizovať služby, ktoré vám ponúkame.

 • Vaše osobné údaje zvyčajne uchovávame po dobu 7 rokov, alebo po dobu, aké na administratívne účely vyžaduje zákon. Ak to budeme považovať za potrebné, môžeme si s prihliadnutím na osobitné okolnosti vaše osobné údaje ponechať dlhšie, napríklad, v kontexte súdnych konaní, alebo keď k tomu máme zákonnú povinnosť.

Kontaktujte, prosím, naše oddelenie služieb zákazníkom (data.privacy@schoellerallibert.com), ak chcete:

 • získať prístup k osobným údajom, ktoré sme od vás získali;

 • podať žiadosť o korekciu, vymazanie alebo zablokovanie vašich osobných údajov;

 • podať námietku proti používaniu vašich osobných údajov;

 • podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania a / alebo používanie vašich osobných údajov.

Zdieľanie osobných údajov

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s týmito príjemcami:

 • Spoločnosti skupiny Schoeller Allibert: spoločnosti, ktoré sú v tej istej skupine ako spoločnosť Schoeller Allibert, ako sú materské spoločnosti, dcérskej spoločnosti alebo pobočky, ak je to potrebné k optimalizácii našich služieb.

 • Poskytovatelia služieb: vaše osobné údaje zdieľame s poskytovateľmi služieb, aby mohli svoju prácu pre našu spoločnosť vykonávať presne a účinne.

 • Orgány verejnej moci: na žiadosť orgánov verejnej moci poskytneme osobné údaje v súlade so zákonom.

Zabezpečenie osobných údajov

Uplatňujeme bezpečnostné postupy proti neoprávnenému prístupu alebo proti strate osobných údajov, atď.

Cookies

Pri ponúkaní našich služieb používame cookies. Cookie je malý textový súbor, ktorý je pri návšteve webovej stránky uložený na harddisk vášho počítača. Cookie obsahuje údaje, ktoré vás pri každej návšteve webovej stránky pomáhajú rozoznať. Potom je možné pre vás konkrétne webovú stránku konfigurovať a / alebo uľahčiť prihlásenie.

Súbory cookies môžete vo svojom prehliadači kedykoľvek zablokovať, bez toho, aby to malo nejaké ďalekosiahle dôsledky pre používanie webové stránky. V dôsledku toho sa však môžu niektoré časti stránok stáť menej prístupné, či úplne neprístupné.

Jedným z dôvodov, prečo používame súbory cookies, sú služby webovej analýzy (napr. Google Analytics a Albacross). Tieto súbory cookies nám poskytujú informácie, vďaka ktorým môžeme analyzovať návštevy našich webových stránok, ako napr. počty návštevníkov, obľúbené stránky, témy, a / alebo údaje o spoločnosti, ako sú názov, adresa, IP adresa a krajina. Týmto spôsobom môžeme doladiť našu komunikáciu a informácie, ktoré poskytujeme pre potreby návštevníkov webových stránok.

Okrem toho používame funkčné cookies, ako sú dočasné (session) cookies a prihlasovacie (login) cookies, ktoré napomáhajú sledovať údaje o webové aktivite a prihlásenie, a tiež používame cookies, ktoré zjednodušujú objednávanie našich výrobkov (ako je uloženie obsahu vášho nákupného košíka).

Ďalej sa používajú reklamné cookies, ktoré majú za úlohu zobrazovať relevantné reklamy, a tiež sa používajú cookies sociálnych sietí, ako sú LinkedIn, Facebook a Twitter. Tieto cookies sú platné iba vtedy, keď takéto služby využívate a máte aktivované zdieľanie odkazov alebo správ. Tieto údaje uchovávame po dobu 3 rokov.

Odkazy na iné webové stránky

Naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na externé webové stránky a organizácie. Spoločnosť Schoeller Allibert nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s použitím vašich údajov zo strany týchto organizácií. Prečítajte si, prosím, vyhlásenie o ochrane súkromia platné pre webovú stránku, ktorú ste navštívili.

Zmeny

Spoločnosť Schoeller Allibert si vyhradzuje právo vykonať zmeny v tomto vyhlásení o ochrane súkromia. Preto týmto odporúčame, aby ste pravidelne sledovali aktualizácie nášho vyhlásenia o ochrane súkromia.

Otázky?

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vyhlásenie o ochrane súkromia, kontaktujte, prosím:

Schoeller Allibert Services BV
Taurusavenue 35
2132 LS Hoofddorp
Holandsko

Hoofddorp, 20. mája 2018