Bibliotheek Duurzaamheid

 • Launching Schoeller Allibert’s Sustainability Strategy
  Publicatie duurzaamheid 2022

  Meer lezen >
 • coverimage publication Sustainability of reusable packaging–Current situation and trends
  Duurzaamheid van herbruikbare verpakkingen – Huidige situatie en trends

  Verpakkingen spelen een belangrijke rol bij de veilige distributie van producten in de hedendaagse samenleving en toeleveringsketens. Met een verbruik van ongeveer 40 % van de kunststoffen en 50 % van het papier in Europa, heeft de verpakkingssector heel wat materiaal nodig. Verpakkingen hebben een groot effect op het milieu, terwijl ze ook een aanzienlijke kostenpost vormen in het huidige systeem. Herbruikbare verpakkingen worden voorgesteld als mogelijke optie om de milieueffecten aanzienlijk te verminderen. In deze paper geven de onderzoekers een overzicht van de trends op het gebied van herbruikbare verpakkingen en van de literatuur hierover, om inzicht te krijgen in de huidige stand van de kennis en richtingen aan te geven voor onderzoek en ontwikkeling. Dit kan bijdragen tot een beter begrip van de belangrijkste factoren die ten grondslag liggen aan het ontwerp en de effecten van duurzamere verpakkingssystemen.

  Meer lezen >
 • This work provides a framework to understand reuse, identifies six major benefits of reuse, and maps 69 reuse
examples.
  Reuse - Rethinking Packaging

  Dit rapport biedt een kader om hergebruik te begrijpen, identificeert zes belangrijke voordelen van hergebruik en brengt 69 voorbeelden van hergebruik in kaart. Het is gebaseerd op een evaluatie van ruim 100 initiatieven en gesprekken met meer dan 50 deskundigen, en wil inspireren en helpen het denken te structureren. Er wordt een basisbeschrijving gegeven van de werking van de verschillende hergebruikmodellen en van de typische uitdagingen bij de tenuitvoerlegging.

  Meer lezen >
 • Reusable VS single-use packaging: coverimage
  Herbruikbare verpakkingen versus verpakkingen voor eenmalig gebruik: een evaluatie van de milieu-impact

  In de studie worden 32 levenscyclusanalyses (LCA's) van 11 verschillende soorten verpakkingen vergeleken. Hierbij worden hun milieueffecten in verschillende fasen van de levenscyclus van het product geanalyseerd. Dit omvat parameters zoals productie, transport, aantal mogelijkheden voor hergebruik en behandeling aan het einde van de levensduur. Uit de bevindingen blijkt onder meer dat herbruikbare kratten een geringer milieueffect hebben dan secundaire wegwerpverpakkingen: een herbruikbare plastic krat genereert 88 % minder koolstofuitstoot dan een kartonnen doos voor eenmalig gebruik. In de studie wordt erop gewezen dat het ecologische break-evenpunt – het aantal cycli dat een herbruikbare krat moet ondergaan om een vergelijkbaar of lager milieueffect te hebben dan een verpakking voor eenmalig gebruik – zich voordoet tussen het 3e en het 15e gebruik. Hoe meer afstand een herbruikbare krat echter aflegt, hoe groter het milieuvoordeel zal zijn.

  Meer lezen >
 • Carbon Footprint of Food packaging image
  De ecologische voetafdruk van voedselverpakkingen

  Het belangrijkste doel van de studie was de broeikasgasemissies van de herbruikbare, opvouwbare plastic verpakkingen en de kartonnen wegwerpcontainers te kwantificeren en ze vervolgens te vergelijken. Hiervoor werd gekeken naar de processen in de gehele waardeketen van beide verpakkingssystemen, op basis van hun werkelijke transportprestaties in Duitsland, Spanje, Italië, Nederland en Frankrijk.

  Meer lezen >