Bibliotheek Duurzaamheid

 • Sustainability Summary Picture
  Samenvatting duurzaamheidsstrategie 2023

  Meer lezen >
 • Duurzaamheidsstrategie en rapport 2023
  Duurzaamheidsstrategie en -verslag 2023

  In deze publicatie wordt uiteengezet hoe Schoeller Allibert zijn doel bereikt om duurzame toeleveringsketens te versnellen. Duurzaamheid heeft altijd centraal gestaan in het bedrijfsmodel van Schoeller Allibert en onze duurzaamheidsstrategie is ontwikkeld om vooruitgang te boeken met betrekking tot de kwesties die het meest urgent zijn voor de maatschappij, het milieu en ons bedrijf.

  Meer lezen >
 • Carbon Footprint van voedselverpakkingen afbeelding
  De ecologische voetafdruk van voedselverpakkingen

  Het belangrijkste doel van de studie was de broeikasgasemissies van de herbruikbare, opvouwbare plastic verpakkingen en de kartonnen wegwerpcontainers te kwantificeren en ze vervolgens te vergelijken. Hiervoor werd gekeken naar de processen in de gehele waardeketen van beide verpakkingssystemen, op basis van hun werkelijke transportprestaties in Duitsland, Spanje, Italië, Nederland en Frankrijk.

  Meer lezen >
 • Herbruikbare VS eenmalige verpakkingen: coverimage
  Herbruikbare verpakkingen versus verpakkingen voor eenmalig gebruik: een evaluatie van de milieu-impact

  In de studie worden 32 levenscyclusanalyses (LCA's) van 11 verschillende soorten verpakkingen vergeleken. Hierbij worden hun milieueffecten in verschillende fasen van de levenscyclus van het product geanalyseerd. Dit omvat parameters zoals productie, transport, aantal mogelijkheden voor hergebruik en behandeling aan het einde van de levensduur. Uit de bevindingen blijkt onder meer dat herbruikbare kratten een geringer milieueffect hebben dan secundaire wegwerpverpakkingen: een herbruikbare plastic krat genereert 88 % minder koolstofuitstoot dan een kartonnen doos voor eenmalig gebruik. In de studie wordt erop gewezen dat het ecologische break-evenpunt – het aantal cycli dat een herbruikbare krat moet ondergaan om een vergelijkbaar of lager milieueffect te hebben dan een verpakking voor eenmalig gebruik – zich voordoet tussen het 3e en het 15e gebruik. Hoe meer afstand een herbruikbare krat echter aflegt, hoe groter het milieuvoordeel zal zijn.

  Meer lezen >
 • coverimage publicatie Duurzaamheid van herbruikbare verpakkingen - Huidige situatie en trends
  Duurzaamheid van herbruikbare verpakkingen – Huidige situatie en trends

  Verpakkingen spelen een belangrijke rol bij de veilige distributie van producten in de hedendaagse samenleving en toeleveringsketens. Met een verbruik van ongeveer 40 % van de kunststoffen en 50 % van het papier in Europa, heeft de verpakkingssector heel wat materiaal nodig. Verpakkingen hebben een groot effect op het milieu, terwijl ze ook een aanzienlijke kostenpost vormen in het huidige systeem. Herbruikbare verpakkingen worden voorgesteld als mogelijke optie om de milieueffecten aanzienlijk te verminderen. In deze paper geven de onderzoekers een overzicht van de trends op het gebied van herbruikbare verpakkingen en van de literatuur hierover, om inzicht te krijgen in de huidige stand van de kennis en richtingen aan te geven voor onderzoek en ontwikkeling. Dit kan bijdragen tot een beter begrip van de belangrijkste factoren die ten grondslag liggen aan het ontwerp en de effecten van duurzamere verpakkingssystemen.

  Meer lezen >
 • Dit werk biedt een raamwerk om hergebruik te begrijpen, identificeert zes belangrijke voordelen van hergebruik en brengt 69 voorbeelden van hergebruik in kaart.
voorbeelden.
  Hergebruik - Een andere kijk op verpakking

  Dit rapport biedt een kader om hergebruik te begrijpen, identificeert zes belangrijke voordelen van hergebruik en brengt 69 voorbeelden van hergebruik in kaart. Het is gebaseerd op een evaluatie van ruim 100 initiatieven en gesprekken met meer dan 50 deskundigen, en wil inspireren en helpen het denken te structureren. Er wordt een basisbeschrijving gegeven van de werking van de verschillende hergebruikmodellen en van de typische uitdagingen bij de tenuitvoerlegging.

  Meer lezen >
 • Bibliotheek
  Herbruikbare plastic kratten vs kartonnen wegwerpkratten

  Je zou denken dat in 2023 "herbruikbaar vóór wegwerp" voor iedereen een duidelijke boodschap zou zijn. Politici hebben dit in de afvalpiramide geschreven en vele onderzoeken hebben de voordelen van herbruikbaar versus wegwerp aangetoond. Toch zijn er momenteel verschillende publicaties die deze duidelijke feiten in twijfel proberen te trekken.

  Meer lezen >
 • Duurzaamheidsstrategie Schoeller Allibert
  Publicatie duurzaamheid 2022

  Meer lezen >