Onze Kernwaarden

Vertrouw

Wees verantwoordelijk

Realiseer

We kunnen onze ambities alleen realiseren door samen te werken, met al onze collega’s en andere belanghebbenden. Daarom vertrouwen we op elkaar. Het wederzijdse vertrouwen in onze werkomgeving is groot. En loyaliteit staat voorop in onze teams. We hebben altijd respect en tonen passie en enthousiasme.

Wij hebben ook respect voor onze rol in het bedrijf en de teams. Wij staan voor onze taken en verantwoordelijkheden. En we nemen initiatief. Vol energie dagen we onszelf (en anderen) uit. Wij motiveren collega’s door toegewijd te zijn: wij geven het goede voorbeeld.

En er kan geen twijfel bestaan over onze service aan klanten en andere belanghebbenden - we overtreffen hun verwachtingen en leveren tijdig en volledig.

Deel uitmaken van Schoeller Allibert

‘Als wij geven om onze medewerkers, geven onze medewerkers ook om onze klanten’. Dit is de hoeksteen van onze bedrijfsvisie als Schoeller Allibert’s. We plaatsen mensen in het centrum van alles wat we doen. Geëngageerde, getalenteerde en gepassioneerde medewerkers zijn de sleutel tot het voortdurende succes van het bedrijf. Het zijn ook meteen de beste ambassadeurs voor Schoeller Allibert. 

Schoeller Allibert gelooft in  investeren in professionele groei en ontwikkeling van binnenuit. Dat resulteert in het juiste team van leiders, professionals en experts. Tegelijkertijd is het bedrijf op zoek naar getalenteerde medewerkers die relevante externe ervaring in de schaal kunnen leggen en waarde toevoegen aan het bedrijf.

’s Voor Schoeller Allibert is het belangrijk dat de medewerkers de waarden van de onderneming (Trust, Own & Deliver) delen en geloven in de bedrijfsvisie voor een duurzamere wereld. Die vormt het fundament voor de manier waarop Schoeller Allibert werkt.  

De bedrijfsinterne's talentevaluatie kijkt naar de specifieke behoeften van de onderneming en houdt tegelijkertijd rekening met de persoonlijke wensen en ontwikkelingsnoden van zijn mensen. Op die manier kan Schoeller Allibert kansen creëren voor professionele en persoonlijke groei. 

Daarnaast biedt Schoeller Allibert ontwikkelingsprogramma's aan, gericht op de verschillende loopbaanfasen en uitdagingen die (potentiële) leiders doorlopen. De deelnemers komen uit de verschillende landen waar Schoeller Allibert actief is. Een mooie mix van diverse nationaliteiten, bedrijven en functionele achtergronden. 

“Wij nemen de ontwikkeling van onze mensen zeer serieus. We weten namelijk dat uiteindelijk niet strategieën maar mensen het verschil maken.’s.” – Ron Bijkersma, Corporate HR Director

Schoeller Allibert is sterk gericht op ondernemerschap. Het garandeert een duurzame bedrijfscultuur voor de volgende generaties. Schoeller Allibert heeft een langetermijnvisie die wordt weerspiegeld in de bedrijfswaarden Trust, Own & Deliver, en in de focus op de ontwikkeling van mensen. Wij geven om onze mensen, en om jouw toekomst.

Onze ambitie voor onze mensen

Gelijke kansen

Een toekomstbestendig en divers, inclusief personeelsbestand opbouwen en ontwikkelen

Goede arbeidsomstandigheden

Een veilige en gezonde werkplek garanderen

Gedragscode

Klik hier om onze gedragscode te downloaden.