It's called SmartLink, and it makes checking your inventory as simple as flicking a switch or pushing a button. SmartLink lives in the IoT ecosystem. ‘IoT’ stands for ‘Internet of Things’. It’s about connecting not just computers, but also everyday objects to the internet. Including your logistical assets.

Trvalá, opakujúca sa neefektivita je logistickou nočnou morou, z ktorej sa nemožno prebudiť. Ale čo keby predsa len existovalo riešenie? V spoločnosti Schoeller Allibert sme presvedčení, že áno. Prečo? Pretože sme ho vyvinuli!

Nazýva sa SmartLink® a vďaka nemu je kontrola zásob veľmi jednoduchá – ako keď otočíte vypínačom alebo stlačíte tlačidlo. SmartLink® žije v ekosystéme „IoT“, čo znamená „internet vecí“. Umožňuje pripojenie nielen počítačov, ale aj predmetov dennej potreby na internet. Vrátane vašich logistických prostriedkov.

Dôvod je rovnako jednoduchý ako je zložitá technológia: aby ste mohli sledovať a dohľadať svoj majetok a vedeli, kde sa práve nachádza. A čo je ešte lepšie: SmartLink® vám umožní vyhodnotiť ich stav: kto s nimi manipuluje? Čo je vnútri? Sú v pohybe?

Stručne povedané, správa debien, škatúľ a ďalších logistických aktív bývala predtým manuálnou, časovo náročnou a nevyhnutne nedokonalou činnosťou – najmä preto, že týchto položiek bývajú stovky alebo tisíce.

S technológiou SmartLink® je tento proces nielen automatizovaný a zdokonalený, ale samotná automatizácia otvára nové možnosti riadenia vašich procesov novými a lepšími spôsobmi. Spôsobmi, ktoré zvyšujú efektivitu a znižujú náklady!

Sledujte budúci článok, kde sa podrobnejšie oboznámite s výhodami systému SmartLink® pre vaše prevádzky.