Obalové riešenia pre poolingové služby

Spoločnosť Schoeller Allibert spolupracuje s niekoľkými vedúcimi poskytovateľmi poolingových služieb, ako sú Container Centralen, Chep, Contraload, Euro Pool System, IFCO, IGPS, Logtek a Smart Carriers, ktorí všetci riadia flotily vratných prepravných obalov (RTP) pre svojich zákazníkov.

Ideálne riešenie pre pooling

Produktové riešenia zahŕňajú:

Plastové kontajnery a prepravky sú navrhnuté tak, aby uľahčili a urýchlili manuálne aj automatizované manipulačné operácie, bezpečne sa do seba zasúvajú, keď sú naložené, a stohujú sa alebo skladajú tak, aby ušetrili cenné miesto pri spiatočnej preprave. Sú vyrobené tak, aby vydržali veľa rokov intenzívneho opakovaného použitia a veľa modelov obsahuje základňu pre dopravné pásy, takže sú plne kompatibilné s automatizovanou manipulačnou technikou.

Výrobky Schoeller Allibert sú vyrobené z materiálov vhodných pre užívanie v potravinárstve, ktoré sú vhodné pre styk s potravinami a sú v súlade s Nariadením Komisie (ES) č. 10/2011 o materiáloch a predmetoch určených pre styk s potravinami a s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004, ktoré sa vzťahuje na všetky materiály prichádzajúce do styku s potravinami.

 
Najlepšie produkty
2500461 - Magnum Optimum 1200x800x958 - 2 runners 2 feet, 2 drop doors
2500461 - Magnum Optimum 1200x800x958 - 2 runners 2 feet, 2 drop doors
4420038 - Combo Life 1155x1155x1132 - 3 runners, bottom discharge, drop door
4420038 - Combo Life  1155x1155x1132 - 3 runners, bottom discharge, drop door
5600300 - Combo Fructus 315 1219x1118x1186 - 3 runners
5600300 - Combo Fructus 315 1219x1118x1186 - 3 runners
5602301 - Combo Excelsior Hybrid 1219x1016x1147 - 3 runners, bottom discharge, drop door
5602301 - Combo Excelsior Hybrid 1219x1016x1147 - 3 runners, bottom discharge, drop door
6100750 - Heavy 800x600x147 - 3 runners
6100750 - Heavy 800x600x147 - 3 runners
8397500 - 48x48" AgriMax 1219x1219x724 - 2 runners
8397500 - 48x48" AgriMax 1219x1219x724 - 2 runners
9507092 - MaxiPac 800x600x1000 - 2 runners, 4 drop doors
9507092 - MaxiPac 800x600x1000 - 2 runners, 4 drop doors
9767002 - Maxinest Plus Standard 600x400x194
9767002 - Maxinest Plus Standard 600x400x194
9787002 - Maxinest Plus Half Shallow Single-Height 400x300x148
9787002 - Maxinest Plus Half Shallow Single-Height 400x300x148
9963002 - Maxinest Plus Shallow Dual-Height 600x400x167
9963002 - Maxinest Plus Shallow Dual-Height 600x400x167
Latest news