Obalové riešenia pre poolingové služby

Spoločnosť Schoeller Allibert spolupracuje s niekoľkými vedúcimi poskytovateľmi poolingových služieb, ako sú Container Centralen, Chep, Contraload, Euro Pool System, IFCO, IGPS, Logtek a Smart Carriers, ktorí všetci riadia flotily vratných prepravných obalov (RTP) pre svojich zákazníkov.

Ideálne riešenie pre pooling

Produktové riešenia zahŕňajú:

Plastové kontajnery a prepravky sú navrhnuté tak, aby uľahčili a urýchlili manuálne aj automatizované manipulačné operácie, bezpečne sa do seba zasúvajú, keď sú naložené, a stohujú sa alebo skladajú tak, aby ušetrili cenné miesto pri spiatočnej preprave. Sú vyrobené tak, aby vydržali veľa rokov intenzívneho opakovaného použitia a veľa modelov obsahuje základňu pre dopravné pásy, takže sú plne kompatibilné s automatizovanou manipulačnou technikou.

Výrobky Schoeller Allibert sú vyrobené z materiálov vhodných pre užívanie v potravinárstve, ktoré sú vhodné pre styk s potravinami a sú v súlade s Nariadením Komisie (ES) č. 10/2011 o materiáloch a predmetoch určených pre styk s potravinami a s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004, ktoré sa vzťahuje na všetky materiály prichádzajúce do styku s potravinami.

Súvisiace produkty

Prehlaď produktov Zavrieť

Zavrieť
Zavrieť