Poolingové služby

Poolingové služby Predstavenie trhu

Obalové riešenia pre poolingové služby

Spoločnosť Schoeller Allibert spolupracuje s niekoľkými vedúcimi poskytovateľmi poolingových služieb, ako sú Container Centralen, Chep, Contraload, Euro Pool System, IFCO, IGPS, Logtek a Smart Carriers, ktorí všetci riadia flotily vratných prepravných obalov (RTP) pre svojich zákazníkov.

Ideálne riešenie pre pooling

Produktové riešenia zahŕňajú:

Plastové kontajnery a prepravky sú navrhnuté tak, aby uľahčili a urýchlili manuálne aj automatizované manipulačné operácie, bezpečne sa do seba zasúvajú, keď sú naložené, a stohujú sa alebo skladajú tak, aby ušetrili cenné miesto pri spiatočnej preprave. Sú vyrobené tak, aby vydržali veľa rokov intenzívneho opakovaného použitia a veľa modelov obsahuje základňu pre dopravné pásy, takže sú plne kompatibilné s automatizovanou manipulačnou technikou.

Výrobky Schoeller Allibert sú vyrobené z materiálov vhodných pre užívanie v potravinárstve, ktoré sú vhodné pre styk s potravinami a sú v súlade s Nariadením Komisie (ES) č. 10/2011 o materiáloch a predmetoch určených pre styk s potravinami a s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004, ktoré sa vzťahuje na všetky materiály prichádzajúce do styku s potravinami.

Top produkty

Foldable Large Containers 1200x1000 BoxerPac

Prehľad sortimentu

Foldable Large Containers 1200x800 BoxerPac

Prehľad sortimentu

Pallets 1210 Medium

Prehľad sortimentu

Pallets 1208 Medium

Prehľad sortimentu

Pallets 1208 Hygienic

Prehľad sortimentu

Pallets 0806 Universal

Prehľad sortimentu

Pallets 1210 Hygienic

Prehľad sortimentu

Rigid Pallet Containers Agrimax 48x48”

Prehľad sortimentu

Pallets 1208 Rackpal

Prehľad sortimentu

Roto Moulding Chemiflow

Prehľad sortimentu

Rigid Pallet Containers 1200x1000 Jumbonest

Prehľad sortimentu

Rigid Pallet Containers 1200x1000 AgriPlus

Prehľad sortimentu

Pallets Robusto

Prehľad sortimentu

Foldable Large Containers 800x600 Maxipac

Prehľad sortimentu

Pallets 1208 H1

Prehľad sortimentu

Stackable EuroSim

Prehľad sortimentu

Intermediate Bulk Containers Excelsior

Prehľad sortimentu

Intermediate Bulk Containers Fructus

Prehľad sortimentu

Rigid Pallet Containers 1200x1000 AgriLog

Prehľad sortimentu

Intermediate Bulk Containers Combo Life 65

Prehľad sortimentu

Rigid Pallet Containers 1200x1000 MaxiLog

Prehľad sortimentu

Intermediate Bulk Containers Combo Life 285

Prehľad sortimentu

Rigid Pallet Containers 1200x1000 Big Box 4401 Classic

Prehľad sortimentu

Stack Nest Tellus

Prehľad sortimentu

Foldable Large Containers 800x600 MAGNUM SH HD

Prehľad sortimentu

Foldable Large Containers 800x600 Magnum Smooth Wall

Prehľad sortimentu

Foldable Large Containers Magnum Optimum Hopper

Prehľad sortimentu

Foldable Large Containers 1200x1000 Magnum Optimum

Prehľad sortimentu

Foldable Large Containers 1200x800 Magnum Optimum 1208

Prehľad sortimentu

Rigid Pallet Containers 1200x1000 Maximus 1210

Prehľad sortimentu

Pallets 0806 Heavy

Prehľad sortimentu

Pallets 1208 Heavy

Prehľad sortimentu

Pallets 1311 Heavy

Prehľad sortimentu

Stack Nest Integra

Prehľad sortimentu
Podobné prípadové štúdie

Prípadová štúdia: SVENSKA RETURSYSTEM

Švédska poolingová spoločnosť si zvolila Schoeller Allibert Maxinext + pre svoje dodávateľské reťazce ovocia, zeleniny, mäsa a rýb...

Visit website

Zobraziť štúdiu

Prípadová štúdia: Maxinest+ a RFID v NLP

Spoločnosť NLP bola zriadená v roku 2006 v Nórsku dvomi poprednými združeniami predajcov potravín, zastupujúcimi nielen dodávateľa, ale aj maloobchodníkov pre poskytnutie nákladovo efekt&

Zobraziť štúdiu

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA: Systémy pre pooling zariadenie Bepco

Pri hľadaní racionálnych logistických riešení pre zníženie škôd na potravinárskych výrobkoch, pre zvýšenie rýchlosti prípravy objednávky a

Zobraziť štúdiu
Latest News
Udržateľnosť
Making plastic packaging too good to waste
–Ludo Gielen - CEO

Vo svete, ktorý závisí od logistiky a prepravy, a v ktorom sa všetko dodáva v obalových materiáloch, musíme znížiť záťaž životného prostredia spôsobenú odpadom z obalov. V spoločnosti Schoeller Allibert veríme, že odpoveďou sú systémy RTP (vratné plastové obaly). Sme na čele tohto revolučného vývoja.

V praxi: :

  • Vyrábame 100 % recyklovateľné obaly. Vďaka pozitívnemu stanovisku EFSA môžeme vyrábať aj recyklované výrobky prichádzajúce do styku s potravinami.
  • Naše výrobky navrhujeme s cieľom optimalizovať ich životnosť (v priemyselných podmienkach až 10 rokov).
  • Naše výrobné procesy prispievajú k znižovaniu emisií CO2.
  • Používanie našich výrobkov zaručuje bezpečnú prepravu vášho tovaru (homologizácia UN) po ceste, železnici a letecky.

Recyklujte svoje obaly

Spoločnosť Schoeller Allibert ponúka svojim klientom znalosti a služby v oblasti recyklácie. Ponúkame úplnú podporu a dokážeme sa postarať o zber, recykláciu a opätovné použitie vratných obalových materiálov, ktoré sú pripravené na výmenu. Výrobky, ktoré sa recyklujú v našich prevádzkach, sa dajú dokonca bezpečne použiť ako obaly na potraviny. Za týmto účelom EFSA (Európsky úrad pre bezpečnosť potravín) poskytol vedecké poradenstvo a schválenie pre náš proces recyklácie zavedený na troch našich pracoviskách v Holandsku, Nemecku a Španielsku.

Schoeller Allibert pillars

ISO certifikácia

Spoločnosť Schoeller Allibert je hrdá na to, že je spoločnosťou s certifikáciou ISO a väčšina našich prevádzok spĺňa nasledujúce požiadavky::

ISO 9001:2015 Kvalita ISO 14001:2015 Životné prostredie ISO 22000:2005 Bezpečnosť potravín ISO 50001:2011 Energie

Zostaňte v spojení!

Prihláste sa k odberu našich noviniek!

www.schoellerallibert.com/sk/markets/pooling/