Circuline-logo-with-R

Moderný podnikový dodávateľský reťazec, od maloobchodu a elektronického obchodu až po poľnohospodárstvo, výrobu a ďalšie oblasti, je pod tlakom, aby popri výkonnosti a obchodnom raste zabezpečoval aj udržateľnosť.

V dôsledku rastúceho dopytu spotrebiteľov po ekologickejších značkách a sprísňujúcich sa predpisov na ochranu prírodných zdrojov planéty sa zvyšuje tlak na udržateľnosť dodávateľských reťazcov, ale predovšetkým bez toho, aby sa znížil objem a rýchlosť.

Spoločnosť Schoeller Allibert je popredným výrobcom odolných prepravných obalov, ktoré sú základným kameňom každého konkurencieschopného a rýchlo sa rozvíjajúceho dodávateľského reťazca, a je hrdá na to, že môže podporovať svojich zákazníkov riešeniami, vďaka ktorým je dodávateľský reťazec kľúčovým pilierom stratégie udržateľnosti.

Čo je CircuLine®?

CircuLine je rad výrobkov, ktorý je súčasťou rozsiahleho sortimentu výrobkov Schoeller Allibert. CircuLine sa vyznačuje výkonnosťou, všestrannosťou a dlhodobou hospodárnosťou, ktorými je spoločnosť známa, a pozostáva z minimálne 30 % recyklovaného polypropylénu (PP) alebo polyetylénu vysokej hustoty (HDPE), a to až do potenciálnych 100 %.

Rad využíva robustné materiálové toky a globálnu dodávateľskú sieť na zabezpečenie dostupnosti, kvality a konzistentnosti recyklátov v rámci celej kolekcie CircuLine bez ohľadu na to, či sa dodávajú do jedného alebo viacerých závodov na celom svete.

V sortimente CircuLine nájdete rad zavedených výrobkov Schoeller Allibert a stále pribúdajú ďalšie. Kolekcia CircuLine zahŕňa pevné paletové kontajnery na sypké materiály vrátane potravín a poľnohospodárskych produktov, ako aj stohovateľné a skladacie ručné kontajnery.

Skvelým príkladom výhod systému CircuLine v praxi je Magnum Optimum. Magnum Optimum je najsilnejší skladací veľkokapacitný kontajner (FLC) na trhu, ktorý je vhodný na širokú škálu aplikácií a jeho dvojstenná konštrukcia ponúka väčší objem ako iné kontajnery v tejto triede.

Okrem rôznych prispôsobených možností vrátane vek a krytov možno Magnum Optimum vytvoriť s technológiou SmartLink, ktorá využíva pripojenie k IoT, transparentnosť a dáta, aby sa každý dodávateľský reťazec stal inteligentným dodávateľským reťazcom. Magnum Optimum možno vyrobiť podľa špecifikácie CircuLine s použitím recyklovaného plastu, čo dokazuje, že udržateľnosť a výkon môžu ísť ruka v ruke.

Prečo si vybrať CircuLine?

Hnacou silou vývoja a uvedenia systému CircuLine na trh je potreba znížiť závislosť od primárnych plastov, čím sa osvetlí cesta k dlhodobej bezpečnosti v dnešných rýchlo sa meniacich dodávateľských reťazcoch. V dôsledku toho sú výrobky CircuLine navrhnuté tak, aby optimálne využívali prírodné zdroje Zeme a pomáhali uzatvárať plastový cyklus, čo v konečnom dôsledku pomáha znižovať celkovú produkciu uhlíka.

CircuLine je vynikajúcou voľbou pre podniky, ktoré chcú zefektívniť svoj dodávateľský reťazec a zároveň sa stať súčasťou dlhodobého plánu udržateľnosti podniku. Výrobky CircuLine prechádzajú rovnako prísnym testovaním kvality ako štandardné výrobky Schoeller Allibert, čo zaručuje pevnosť, odolnosť a najlepšiu životnosť na trhu.

Spoločnosť Schoeller Allibert, líder na trhu s prepravnými obalmi, verí, že uzavretie plastovej slučky a zníženie závislosti od primárnych plastov je kľúčom k zaisteniu dlhodobého úspechu v súčasných rozvíjajúcich sa obchodných odvetviach.

Daň z plastových obalov v Spojenom kráľovstve

Pre britské podniky je obzvlášť zaujímavé, že výrobky CircuLine vyrobené z 30 % alebo viac recyklovaného materiálu sú oslobodené od britskej dane z plastových obalov.

Poplatok zavedený v roku 2022 sa bude vyberať od podnikov za všetky obaly vyrobené v Spojenom kráľovstve alebo dovezené do Spojeného kráľovstva, ktoré neobsahujú aspoň 30 % recyklovaného materiálu. So sadzbou 200 libier za tonu by daň z plastových obalov v Spojenom kráľovstve mohla potenciálne vyvolať veľmi vysoké neželané náklady na trhu.

Hodnota je kľúčová, a keďže globálny priemysel pracuje so stále nižšími maržami, investície do CircuLine umožňujú podnikom kombinovať vysokú kapacitu a výkonnosť s udržateľnosťou, čo dokazuje, že tieto dva faktory sa navzájom nevylučujú.

Stručne povedané, rad CircuLine pomáha podnikom prejsť od lineárnych tokov odpadu k modelu, ktorý je oveľa viac kruhový a presahuje typické recyklačné kanály.

Opakovane použiteľné plastové prepravky už teraz ponúkajú významné výhody v oblasti udržateľnosti v porovnaní s jednorazovými kartónovými a drevenými prepravkami a s rastúcim počtom otáčok sa stávajú ešte výhodnejšími.

Z údajov vyplýva, že v porovnaní so 100 % panenským plastom majú dizajny vyrobené zo 60 % recyklovaného materiálu a 40 % panenského plastu s využitím udržateľnej energie menej ako polovičnú uhlíkovú stopu. Keď sa podiel recyklovaného materiálu zvýši na 97 %, produkcia CO2 je len o 20 % vyššia ako v prípade primárneho plastu.