Void management - Výzva pre manažérov logistiky

Povedomie o premárnenom potenciále z neúplného využitia priestoru v doprave rastie  medzi tými spoločnosťami - logistikmi, ktoré organizujú dodávateľské reťazce. Pozrime si tento problém bližšie na základe výsledkov štúdie spoločností Forbes Insights a DS Smith.

Ťažké umenie kompromisu

Vo svojej každodennej práci sa tí, ktorí zodpovedajú za plánovanie a dohľad nad logistikou v širokom zmysle slova, snažia čo najlepšie optimalizovať procesy skladovania a prepravy tovaru. Účinnosť v tejto oblasti určujú dva piliere. Prvým je včasné dodanie produktu pri zachovaní jeho kvalitatívnych charakteristík, druhým je minimalizovať náklady na dodanie a skladovanie tovaru. V logistickej praxi je ťažké dosiahnuť oboch požiadaviek a zvyšovanie jedného parametra je často na úkor druhého. Pozornosť manažérov sa spravidla zameriava na prepravu nákladu k zákazníkovi, čo je samozrejme priorita, ale nie jediný prvok dodávateľského reťazca. Jeho druhým článkom je návrat dopravcov na miesto nakládky. Spiatočná doprava je jednou zo súčastí témy optimálneho riadenia priestoru v logistike, ktoré navrhli Forbes Insights a DS Smith. Výsledky ich správy "Ekonomika prázdneho priestoru" ukazujú, že odvetvie logistiky má stále veľa priestoru, pokiaľ ide o nevyužitý priestor prepravovaného nákladu.

Výsledkom je ekonomika prázdneho priestoru

Spoločnosť Forbes Insights uskutočnila rozhovor s 370 riadiacimi pracovníkmi pracujúcimi na štyroch kontinentoch. 65% z nich verí, že môžu dosiahnuť najmenej 25% zníženia nákladov za obaly a 62% verí, že takáto optimalizácia prinesie úspory v rámci logistických nákladov. Menej ako 70% respondentov sa domnieva, že najmenej štvrtina objemu v kontajneroch na lodiach prepravujúcich náklad medzi kontinentmi je zbytočná. Podobné ukazovatele platia pre odvetvie elektronického obchodu. 60% opýtaných sa domnieva, že viac ako 25% priestoru v objednávkach online vypĺňa vzduch. DS Smith objasňuje, že prázdny priestor v priemere tvoria asi 18% u odevov a obuvi po 64% v prípade skleneného tovaru. 81% respondentov prehlasuje, že im záleží na životnom prostredí a 72% z nich si uvedomuje, že redukciou nevyužitého priestoru by sa zmiernil dopad na životné prostredie. Iba 36% opýtaných spoločností vykonalo revíziu v oblasti prázdneho priestoru pri preprave tovaru.

Cieľ - optimalizácia od Schoeller Allibert

Jedným z hlavných záverov správy je skutočnosť, že napriek rastúcemu povedomiu o probléme zlého využívania priestoru sa riešením tejto výzvy príliš nevenuje dostatok pozornosti.  Vyriešenie tohto problému by mohlo viesť k výrazným finančným úsporám, zvýšeniu udržateľnosti a naplneniu hodnôt spoločnosti. Ako jeden z globálnych lídrov na trhu vratných plastových obalov sme zistili, že je potrebné využiť priestor, ktorý zaberajú kontajnery pri spätnej doprave. Vyplynulo to tiež zo smerníc našich klientov. Preto sa snažíme pri navrhovaní nových riešení toto dodržiavať. Výsledkom je rad skladacích paletových kontajnerov. Vďaka možnosti skladania zaberajú kontajnery na spiatočnej ceste oveľa menej miesta. Tento jednoduchý postup umožňuje oveľa efektívnejšie využitie priestoru pri spätnej preprave a tiež počas skladovania prázdnych nevyužitých kontajnerov.

Optimálne využitie kontajneru Magnum Optimum® 1208

O akých konkrétnych úsporách hovoríme? To vám priblížime na príklade produktu zo skupiny skladacích paletových kontajnerov (FLC) - Magnum Optimum® 1208 (MO1208). Jedná sa o kontajner s rozmermi 1200x800x958 mm a certifikovanou nosnosťou 750 kg.Tento kontajner má najväčší raciopotenciál skladania -  až 72%. Po uzavretí bočných stien je výška jedného kontajnera iba 295 mm. Ešte lepší výsledok sa dosiahne, keď sú stohované kontajnery naskladané na seba. Potom časť kontajnera "je vložený" doprostred druhého, čo vám umožní ušetriť niekoľko centimetrov a výška jedného MO1208 je 265 mm. Naše testy potvrdili, že mega kamión pojme 99 rozložených a až 363 zložených kontajnerov Magnum Optimum® 1208. Nový model ponúka úsporu cca 30% priestoru pri spätnej preprave v porovnaní s predchádzajúcou verziou kontajnera, čím sa náklady na logistiku znížia o viac ako 33%. Magnum Optimum® je k dispozícii aj v základnej verzii 1200x1000 mm s niekoľkými výškovými variantmi. Flexibilitu, ktorú tento skladací kontajner ponúka, dobrovoľne využívajú spoločnosti z automobilového a elektrotechnického priemyslu. Kontajner Magnum Optimum® 1208 získal ocenenie v súťaži Obal roku 2019 a tiež v súťaži WorldStar 2020.

Toto nie je jediný skladací kontajner v ponuke Schoeller Allibert. Naši zákazníci majú tiež ďalšie modely plastových skladacích kontajnerov.

Kompletný sortiment skladacích kontajnerov nájdete TU.

V prípade ďalších otázok nás kontaktujte.

Späť na prehľad

Zostaňte v spojení!

Prihláste sa k odberu našich noviniek!

www.schoellerallibert.com/sk/news/products/void-management-vzva-pre-manarov-logistiky/