automation

Znakiem współczesności jest to, że coraz więcej zadań delegujemy maszynom. Hitem ostatnich tygodni jest ChatGPT, którego możliwości dobitnie dowodzą, że potencjał sztucznej inteligencji i technologii w ogóle rośnie. Również w logistyce istnieje przestrzeń na zastąpienie czynnika ludzkiego działaniem maszyn. Czym jest automatyzacja magazynu i na czym w praktyce polega to zjawisko?

Technologia nasza powszednia

Trudno dziś sobie wyobrazić biznes (nie licząc przedsięwzięć obliczonych na skalę osiedlową), które nie korzystałyby z mniej lub bardziej złożonych rozwiązań informatycznych. Wprowadzenie technologii do naszego codziennego życia zawodowego ma ogrom zalet, a ten, kto potrafi skutecznie wykorzystać możliwości oferowane przez IT, zyskuje przewagę konkurencyjną. Koronnym dowodem na potwierdzenie tej tezy była pandemia Covid-19. Przetrwały ją te biznesy, które były obecne w sieci lub szybko potrafiły przekonwertować swoje działania na zdalne. Trudno sobie wyobrazić, by ten trend mógł zawrócić, bowiem technologia daje korzyści obu stronom transakcji. Dzięki niej nasze życie jest wygodniejsze, praca bardziej efektywna, a możliwości tworzenia nowych projektów praktycznie nieograniczone.

Co to jest automatyzacja procesów magazynowych?

Z technologii ochoczo korzystają także firmy operujące w sektorze transport-spedycja-logistyka. Automatyzacja magazynu jest najlepszym argumentem potwierdzającym tę teorię w praktyce. Automatyzacja procesów magazynowych to stan, w którym część obowiązków od ludzi przejmują maszyny. Nawet najbardziej zaawansowane magazyny wciąż wymagają czynnika ludzkiego, ale zmienia się charakter pracy osób zatrudnionych w TSL. Zamiast obsługi, personel jest potrzebny do nadzorowania maszyn, serwisowania automatów, programowania urządzeń i wykonywania bardziej skomplikowanych zadań, z którymi nie radzą sobie roboty. Z powyższego wynika, że automatyzacja magazynu jest bardzo pojemnym pojęciem. Faktem jest, że w każdej organizacji wygląda to nieco inaczej, dlatego w materiałach poświęconych temu zjawisku często spotykamy się z trzema poziomami automatyzacji: niskim, średnim i wysokim. Przy wejściu na każdy kolejny „schodek” rośnie poziom zaangażowania maszyn i oprogramowania, a maleje znaczenie kapitału ludzkiego.

Jakie korzyści zapewnia automatyzacja magazynu?

Scedowanie części obowiązków na maszyny nie jest oczywiście wynikiem czyjegoś kaprysu czy trendów, a ma swoje mierzalne uzasadnienie. Po pierwsze, maszyny oferują wysoki poziom powtarzalności i precyzji, przez co eliminują ryzyko błędów przydarzających się pracownikom. Po drugie, urządzania nie tracą na wydajności, nie mają kłopotów z motywacją do pracy, nie biorą urlopów okolicznościowych, nie idą na L4 i mogą pracować 24/7 bez strajkowania. Automatyzacja procesów magazynowych znacząco zmniejsza szanse na przestoje z powodu braku ludzi do pracy. Po trzecie, liczne przykłady potwierdzają, że powierzenie obowiązków maszynom przekłada się na mniej wypadków i większe bezpieczeństwo pracy, co procentuje wyższym komfortem dla ludzi obsługujących magazyn. Czwartym argumentem przemawiającym za automatyzacją jest optymalizacja przestrzeni. Więcej miejsca na składowanie można osiągnąć dzięki pozbyciu się konieczności parkowania wózków widłowych. Wreszcie piątym, choć dla wielu tak naprawdę pierwszym, walorem automatyzacji magazynu są realne oszczędności, a w konsekwencji poprawa wyniku finansowego organizacji.

Czy konieczna jest automatyzacja magazynu w XXI wieku?

I tak, i nie. Nie, bo formalnie nikt nie stawia takich wymogów. W praktyce jednak firmy, które pracują w oparciu o automatyzację procesów magazynowych zyskują dużą przewagę konkurencyjną i mogą proponować swoim klientom warunki, których nie są w stanie zaoferować firmy pracujące w sposób manualny. Nie oznacza to jednak, że twój magazyn musi się zmienić tu i teraz. Automatyzacja magazynu to duże przedsięwzięcie wymagające wizji, konkretnego planu działania, zasobów ludzkich i finansowych. Dlatego właśnie oddawanie pola maszynom odbywa się etapami. Po każdym z nich powinna nastąpić ewaluacja podjętych działań i ocena korzyści płynących z implementacji maszyn oraz oprogramowania.

Jak w praktyce wygląda automatyzacja magazynu?

Spójnikiem wszystkich działań pod szyldem automatyzacji jest zaawansowany system informatyczny, który spaja wszystkie elementy układanki. Liczne przykłady dowodzą, że najlepiej w tej roli sprawdza się oprogramowanie szyte na miarę konkretnego projektu biznesowego, uwzględniające potencjał i ograniczenia danej przestrzeni magazynowej. Nawet najlepszy system zarządzania nie może działać bez infrastruktury, która wykona jego polecenia. Potrzebne więc są sortery, automatyczne regały, podajniki, windy, linie transportowe, stanowiska do obsługi oprogramowania. Sprawne funkcjonowanie zautomatyzowanego magazynu wymaga posiadania odpowiednich pojemników, kontenerów czy palet. Znajdziesz je w ofercie Schoeller Allibert. Jest to globalnie ceniony producent pojemników plastikowych adresowanych m.in. do zautomatyzowanych magazynów. W swojej ofercie Schoeller Allibert posiada różnorodne pojemniki z tworzywa sztucznego dopasowane do standardów obowiązujących w nowoczesnych magazynach. Wiele modeli dostępnych w katalogu Schoeller Allibert zostało wyposażonych w miejsca, na które można nakleić etykiety RFID służące do śledzenia, ewidencjonowania i skutecznego zarządzania ładunkami za pomocą automatycznych skanerów.