Why Schoeller Allibert is ahead on the recycling market

Evropská unie chce aktuální „daní z plastových obalů“ snížit nerecyklovaný odpad z plastových obalů. To je dobrá zpráva pro životní prostředí a pro společnost Schoeller Allibert. Evropský lídr ve vratných plastových obalech pevně zaujímá vedoucí pozici na vznikajícím kontinentálním recyklačním trhu díky desítkám let svých zkušeností s recyklací a velkým ambicím pro blízkou budoucnost.    

Od 1. ledna 2021 vybírá Evropská unie od každého členského státu odvody ve výši 0,8 eur za každý vyprodukovaný kilogram nerecyklovaného odpadu z plastových obalů. Tato takzvaná daň z plastových obalů, jež je součástí Zelené dohody Evropské unie, by měla činit 6 až 8 miliard eur ročně¹.

Silné pobídky

Tyto příspěvky se ukazují jako mocné pobídky pro členské státy, aby zavedly opatření na snížení plastového odpadu. Zatímco specifika těchto opatření se mezi jednotlivými členskými státy mohou lišit, zamýšlený efekt je stejný: odrazovat od používání „panenského“ plastu a pobízet k recyklaci.

Dokonce i Velká Británie, která již nyní není součástí EU, zavede od 1. dubna 2022 svou vlastní daň z plastových obalů ve výši 200 britských liber za tunu. Je to známka sociálního a politického konsenzu napříč kontinentem o tom, že je třeba řešit problém s plastovým odpadem. Radikální posun

Jinými slovy: jsme na začátku radikální změny v nakládání s plastovými obaly. Čekali byste, že to pro společnost Schoeller Allibert, světového hráče a evropského lídra v plastových obalech, bude špatná zpráva.

Ale mýlili byste se. Společnost má v udržitelnosti a oběhovém hospodářství více prokazatelných úspěchů než většina ostatních. Již v 80. letech 20. století začala společnost Schoeller Allibert rozemílat obalové přepravky, které dosloužily, a recyklovat je na surovinu pro nové. Původním motivem bylo, že to bylo jednodušší než nakupovat nové suroviny. Avšak brzy se otázka životního prostředí stala další motivací pro to, aby se společnost snažila více recyklovat. Jinými slovy: způsob uvažování se ve společnosti Schoeller Allibert posunul směrem k oběhovosti již před mnoha desetiletími.

Příklad. Jedna přepravka na lahve od společnosti Schoeller Allibert vydrží 10 až 15 let opakovaného používání. A po této době je recyklována na ... novou přepravku na lahve. Tento přístup uzavřeného koloběhu dokáže snížit uhlíkovou stopu oné přepravky dělitelem 7² (v závislosti na designu produktu).

Lepší volba

Z hlediska uhlíkové stopy to činí z vratných přepravních obalů tohoto druhu lepší volbu, než je jakákoli z alternativ. Dává to smysl: pokud tyto přepravky na lahve vydrží až 15 let a mohou být až sedmkrát přetaveny, znamená to, že materiály nakoupené dnes vydrží mnoho desetiletí. Naproti tomu mnoho jiných obalových alternativ končí na skládce nebo ve spalovně hned po svém prvním (a jediném) použití.

Tento moment ve skutečnosti reprezentuje historický posun, na němž společnost Schoeller Allibert pracuje, jak říká pan Ludo Gielen, CEO společnosti: „V uplynulých 25 letech jsme si připravovali půdu a v příštích 25 letech budeme svědky průlomu v oběhovém hospodářství. Těší nás, že můžeme přispět k lepší planetě pro naše děti.“

Vznešená slova podporovaná silnými ambicemi. V roce 2020 obsahovaly produkty společnosti Schoeller Allibert v průměru 21 % recyklovaného materiálu. To se má podle prognóz zvýšit na 35 % do roku 2026. Společnost má za cíl dosáhnout 100% oběhovosti do roku 2050. Produkty společnosti Schoeller Allibert jsou nejen recyklovatelné, ale také se v praxi recyklují; a dali jsme si závazek, že od roku 2023 budou všechny nové produkty společnosti Schoeller Allibert plně recyklovatelné. Přesně podle podnikové mantry: "Pokud to nemůžeme používat opakovaně, odmítáme to!"

Škála produktů

Udržitelnost je jen jedna z mnoha kvalit produktů společnosti Schoeller Allibert. Společnost nabízí také širokou škálu aktiv, která slouží recyklačnímu průmyslu. Toto jsou některé příklady:

 • V roce 2021 vyrobila společnost Schoeller Allibert společně s Waste Free Oceans (WFO)

  paletový kontejner převážně z recyklovaných rybářských sítí.

  Nejenže se tím ušetří primární zdroje - ale aktivně se tím upcykluje použité rybářské náčiní, které by jinak bylo určeno ke spálení.

 • Společnost má celou řadu produktů vyrobených z post-spotřebitelského plastu (tj. plastového odpadu z běžné spotřeby) – příhodně nazvanou 

  CircuLine®.

  Tyto obalové produkty pomáhají snižovat spotřebu panenského plastu, aniž by to bylo na úkor kvality nebo výkonu.

 • Díky tomu, že se společnost Schoeller Allibert zaměřuje na recyklaci, jsou její produkty velmi ceněny v recyklačním průmyslu. Paletové kontejnery, jako je MaxiLog®nebo

  BigBox Classic 1210, se skvěle hodí pro sběr a přepravu všech druhů odpadu – od netříděného odpadu až po nebezpečné nebo riskantní věci. Plastové kontejnery MaxiLog®

  jsou dostupné v různých barvách pro usnadnění zpracování různých toků odpadů. Jiné varianty jsou ideální pro chemický odpad, zářivky a tak dále...

 • Jiné nádoby na odpad jsou určené pro velmi specifické účely. 4H2 UN Kaiman

   je například ideální pro sběr a přepravu vysloužilých baterií z jízdních kol.

  UN Geobox 4H2 plní stejný účel u lithium-iontových baterií. Magnum Optimum 1125

  je určen pro recyklaci použitých televizních obrazovek. 

 

Klíčové koncepty

Strategický cíl společnosti Schoeller Allibert, kterým je zvýšení recyklace, dává z hlediska nákladů a pohodlí smysl již dlouho. Navíc dokonale zapadá do novějších a naléhavějších cílů dosažení ekologické udržitelnosti a ekonomické oběhovosti.

Obojí to jde v mnoha praktických případech ruku v ruce. Opakovaně používané plastové obaly jsou dobré pro životní prostředí, ale plastové obaly jako takové jsou lehčí než jiné alternativy, což pomáhá snižovat stopu CO2 těch, kdo je používají.

18. března je světový den recyklace – každoroční připomínka toho, že opětovné použití materiálů je nejlepší způsob, jak zachovat naše omezené zdroje i snížit množství odpadu.

Jelikož se udržitelnost a oběhové hospodářství stávají klíčovými koncepty všech korporací, bude společnost Schoeller Allibert profitovat ze svých desetiletí dlouhých zkušeností s nacházením nového využití pro své plastové obalové materiály. Zkušenosti nahuštěné do mantry společnosti, kterou zde náležitě znovu a znovu používáme: „Pokud to nemůžeme používat opakovaně, odmítáme to!“

 

¹ https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/09/plastic-tax.html

² Odkaz na stranu 28 v publikaci Schoeller Allibert a udržitelnost - https://schoellerallibert.com/_assets/brochures/2022-01-Schoeller-Allibert-Sustainability-Publication.pdf