Chráňte a uchovávajte čerstvé produkty pomocou inovatívnych vratných obalov

Od roku 1970 spoločnosť Schoeller Allibert poskytuje inovatívne a udržateľné obalové riešenia pre použitie v poľnohospodárskej logistike. Dodávateľský reťazec pre ovocie a zeleninu je mimoriadne náročný a vyžaduje si obaly na ochranu chúlostivých výrobkov a zachovanie čerstvosti v každej fáze dodávateľského reťazca – počas zberu, skladovania, spracovania, distribúcie a na mieste predaja.

Kvalitné a dobre navrhnuté prepravné obaly pomáhajú predchádzať zbytočnému plytvaniu, zabezpečujú bezpečnosť potravín, zvyšujú ziskovosť a znižujú vplyv zložitých globálnych dodávateľských reťazcov na životné prostredie.

Spoločnosť Schoeller Allibert vyrába pevné a odolné, opakovane použiteľné a vratné obaly, ktoré reagujú na všetky tieto výzvy a odolávajú náročným podmienkam, v ktorých pôsobí poľnohospodársky sektor, bez toho, aby bola znížená ich účinnosť. Naše riešenia sú vhodné aj pre záhradníctvo, výrobu ovocných štiav a vinohradníctvo.

Náš sortiment riešení je plne recyklovateľný a zahŕňa pevné paletové kontajnery (RPC) v rôznych štandardných pôdorysoch; stohovateľné a stohovacie/zasúvacie prepravky; skladacie malé kontajnery (FSC); skladacie veľké kontajnery (FLC); plastové palety a veľkoobjemové kontajnery (IBC).

Plastové prepravky a kontajnery spoločnosti Schoeller Allibert pomáhajú chrániť čerstvé produkty a prísady pred poškodením pri preprave a kontamináciou nečistotami, hmyzom alebo hlodavcami. Sú tiež vyrobené tak, aby odolali extrémnemu teplu, vlhkosti alebo vlhkému počasiu, ktoré môžu spôsobiť mäknutie, vädnutie a iné druhy zhoršenia kvality výrobku.

Naše obalové riešenia sú vyrobené z plastu, čo znamená, že sa s nimi ľahko manipuluje a zachovávajú si stabilné rozmery a hmotnosť za všetkých poveternostných podmienok.

Spoločnosť Schoeller Allibert má jedinečný recyklačný proces recyklácie schválený EFSA. To znamená, že zo všetkých našich recyklovateľných kontajnerov a prepraviek je možno po skončení ich životnosti vyrobiť úplne nové obaly schválené pre styk s potravinami. Táto iniciatíva zabezpečuje, že naši zákazníci môžu začleniť silné a preukázateľné postupy udržateľnosti vyššie vo svojom dodávateľskom reťazci.

Naše produkty

Plastový kontajner Maximus® 1212 a 1210 je ideálny na zber a dlhodobé skladovanie všetkých druhov jadrového a kôstkového ovocia v chlade. Je široko používaný na prepravu a skladovanie jabĺk a hrušiek po Európe.

Plastový kontajner Big Box je ľahký kontajner na ovocie a zeleninu s veľkým vnútorným objemom a pevnosťou na stohovanie až do 4,5 tony, čím sa optimalizuje používanie chladiacej komory.

Pevný paletový kontajner Agrilog®  poskytuje najlepšiu dostupnú ochranu pri preprave mäkkého ovocia a zeleniny z polí a sadov do baliarní a maloobchodných predajní.

Skladacie malé prepravky Prelog®, XLXS® a Ortus®   sú najlepšie skladacie poľnohospodárske obaly pre veľkoobchodníkov, prepravcov a maloobchodníkov s ovocím a zeleninou, ktoré po zložení ušetria až 80 % miesta.

Skladací paletový kontajner Maxipac® s rozmerom 800x600 mm je obľúbenou voľbou na distribúciu a vystavovanie zemiakov, cibule a tekvíc.

Skladací IBC kontajner Combo Fructus® je najhygienickejšie logistické riešenie pre ovocie a zeleninu na trhu. Je špeciálne navrhnutý pre trh s paradajkovým pretlakom a ovocnými šťavami, má vysoký pomer skladania a kapacitu až 1 300 litrov. Môže byť dodaný aj v medzinárodnom štandardnom rozmere 48”x48”.

Poľnohospodárstvo

SCHOELLER-MARKETS-Agriculture PICTUREStiahnite si brožúru
 
Najlepšie produkty
2302400 - Maximus 1200x1000x780 - 4 feet, perforated
2302400 - Maximus 1200x1000x780 - 4 feet, perforated
2409540 - Stacking Grape Container 675x500x373 - perforated, open handholds
2409540 - Stacking Grape Container 675x500x373 - perforated, open handholds
3211750 - Prelog Classic 600x400x235
3211750 - Prelog Classic 600x400x235
4301500 - Maximus 1200x1200x790 - 2 runners, perforated
4301500 - Maximus 1200x1200x790 - 2 runners, perforated
4420052 - Combo Life 1155x1155x1132 - 6 runners, bottom discharge, plug
4420052 - Combo Life  1155x1155x1132 - 6 runners, bottom discharge, plug
4429300 - MaxiLog 1200x1000x760 - 3 runners, solid
4429300 - MaxiLog 1200x1000x760 - 3 runners, solid
5600200 - Combo Fructus 300 1219x1118x1125 - 3 runners
5600200 - Combo Fructus 300 1219x1118x1125 - 3 runners
7343000 - Champagne crates pallet 1350x1000x165 - 2 runners 2 feet
7343000 - Champagne crates pallet 1350x1000x165 - 2 runners 2 feet
7832000 - EuroSim 600x400x179
7832000 - EuroSim 600x400x179
8397500 - 48x48" AgriMax 1219x1219x724 - 2 runners
8397500 - 48x48" AgriMax 1219x1219x724 - 2 runners
9474001 - Stack Nest 180 600x400x235 - perforated, open handholds
9474001 - Stack Nest 180 600x400x235 - perforated, open handholds
Latest news