Schoeller Allibert a životné prostredie

Starosť o životné prostredie nie je priestorom pre kompromisy

Starostlivosť o stav matky prírody je dnes módnym sloganom, s ktorým sa stretávame pri externej komunikácii spoločností z rôznych priemyselných odvetví. Pre mnohých z nich je to bohužiaľ len forma potešenia spotrebiteľov a zvýšenie objemu predaja. Príkladom skutočného záväzku a ekologické orientácie je Schoeller Allibert. Spoločnosť dlhodobo realizuje nápady na zníženie uhlíkovej stopy a množstva vytváraného odpadu.

Líder na trhu myslí na budúcnosť

Schoeller Allibert je jedným z popredných výrobcov logistických riešení. Vo svojom portfóliu, ktoré je budované viac ako šesť desaťročí, má spoločnosť niekoľko tisíc produktov určených pre rôzne odvetvia trhu. Jeho vratné plastové obaly používajú napr. spoločnosti pôsobiace v automobilovom, potravinárskom, spracovateľskom, farmaceutickom a maloobchodnom sektore. Patrí medzi ne medzinárodné koncerny a miestne rodinné podniky. To, čo spoločnosti Schoeller Allibert umožnilo dosiahnuť takej pozície na trhu a dôvery vracajúcich sa zákazníkov, je nielen inovácia produktov, ale aj dôslednosť pri výbere a implementácii priorít. Skvelým príkladom je tu starostlivosť o životné prostredie. V tomto bode ide Schoeller Allibert od slov k činom a vyrába kontajnery z recyklovateľných materiálov. Pozrime sa bližšie na to, ako sa môžu podnikové riešenia premietnuť do konkrétnych výhod pre prírodu a budúce generácie.

Skladacie plastové kontajnery

Prvou dimenziou ekologického dizajnu kontajnerov pod hlavičkou Schoeller Allibert je schopnosť skladať steny pri niektorých modeloch. Vďaka tejto funkcii zaberajú prázdne obaly pri spätnej preprave oveľa menej miesta ako rozložený kontajner naplnený nákladom. Ako sa to premietne do ochrany životného prostredia? Preprava prázdnych, zložených kontajnerov vyžaduje menej miesta, čo znamená zníženie flotily potrebné pre prepravu. Menej nákladných vozidiel na ceste znamená nižšie emisie oxidu uhličitého a ďalších škodlivých zlúčenín unikajúcich pri spaľovaní benzínu alebo vykurovacieho oleja a nižšiu hladinu hluku. Európska agentúra pre životné prostredie uvádza, že 72% emisií CO2 pochádza z cestnej dopravy, z čoho takmer 40% produkujú ťažké a ľahké nákladné automobily, ktoré sa bežne používajú v logistike. Rovnaký zdroj naznačuje, že v Európskej únii v rokoch 1990-2016 sa úroveň oxidu uhličitého vypúšťaného dopravou zvýšili približne o 20%. Aby sme sa neobmedzovali len na všeobecné štatistiky, poďme sa bližšie pozrieť na Magnum Optimum® - skladací paletový kontajner. Jeho faktor skladania je 71%. Na mega kamiónový náves sa zmestí 99 rozložených a až 363 prázdnych, zložených boxov. Toto riešenie umožňuje takmer štyrikrát znížiť environmentálne a finančné náklady spojené so spiatočnou prepravou. Možnosť skladania nájdeme tiež aj u iných kontajnerov, napr. u IBC kontajnerov na prepravu tekutín - Combo Fructus® a Combo Excelsior®.

Recyklovateľné obaly

Druhým dôležitým aspektom environmentálnych obáv je použitie recyklovateľných plastov pre výrobu obalov. Na konci svojho životného cyklu je akýkoľvek produkt označený logom Schoeller Allibert recyklovateľný a možno ho recyklovať ako regranulát. Dôležité je, že predpoklad recyklácie viedol zakladateľa spoločnosti od samého začiatku vytvárania ponuky. K výrobe kontajnerov používa materiály - PP (polypropylén) alebo HDPE (polyetylén). Oba materiály - okrem možnosti spracovania - majú tiež svoje funkčné výhody: sú odolné, odolné voči mechanickému poškodeniu a poveternostným podmienkam. Môžu sa tiež ľahko udržiavať v čistote. Vráťme sa ale k recyklácii. Regranulát získaný v dôsledku spracovania je možné použiť ako súčasť k vytvoreniu novej prepravky, kontajnera alebo palety s technológiou vstrekovania. Spoločnosť Schoeller Allibert spracováva niektoré použité kontajnery sama. Dôležité je, že technológia vstrekovania, na rozdiel napríklad od procesu výroby papierových obalov, nevyžaduje použitie samotnej vody, čo možno tiež považovať za poctu ekológii.

Nielen produkty, ale aj ľudia

Proekologická orientácia spoločnosti Schoeller Allibert nezahŕňa iba produkty. Znamená to tiež zapojenie zamestnancov a vytváranie organizačnej kultúry. Príkladom je implementácia normy ISO 14001: 2015 na ochranu životného prostredia vo výrobnom závode v Zabrze. Medzi výsledky zavedených inovácií patrí pokles spotreby elektriny, zvýšenie využitia regranulátu z použitých kontajnerov, rozvoj selektívneho zberu odpadu a zhodnocovanie materiálu z vlastného odpadu.

Príklad spoločnosti Schoeller Allibert ukazuje, že boj za čisté ovzdušie, znižovanie odpadov a racionálne využívanie krajinských zdrojov sa môže stať viac než len marketingovým sloganom a že zapojenie ľudských zdrojov a dizajnu produktu s ekologickým zameraním sa môže premietnuť do skutočných výhod pre životné prostredie.

 

Späť na prehľad

Zostaňte v spojení!

Prihláste sa k odberu našich noviniek!

/sk/news/company-news/schoeller-allibert-a-ivotn-prostredie/