Udržateľný obalový priemysel

Vo svete, ktorý závisí od logistiky a dopravy, kde sa všetko prepravuje v obalových materiáloch, je nutné znížiť škody na životnom prostredí spôsobené odpadom z obalov. V Schoeller Allibert veríme, že odpoveďou sú systémy plastových obalov pre opakované použitie. Sme na prahu tohto revolučného vývoja.

Trvalá udržateľnosť

Vo svete, ktorý závisí na logistike a doprave a kde sa všetko prepravuje v obaloch, nutne potrebujeme znížiť zaťaženie životného prostredia spôsobované odpadmi z obalov. My v spoločnosti Schoeller Allibert pevne veríme, že vratné plastové obalové systémy sú tou správnou odpoveďou.

Vyslali sme signál smerom k priemyslu, našim konkurentom, dodávateľom a zákazníkom naším vyhlásením a pevným rozhodnutím: Spoločnosť Schoeller Allibert podporuje environmentálnu kampaň Spojených národov s cieľom zapojiť čo najviac ľudí do ochrany životného prostredia (www.unep.org).

Ako súčasť tejto environmentálnej kampane OSN plánuje vysadiť na celom svete 7 miliárd stromov,
"The Flemish Forests Association" v Belgicku si uložila za svoj vlastný cieľ vysadiť 1 milión stromov. Ich webové stránky pod názvom ‘1 Miljoen Bomen voor Vlaanderen’ http://www.1miljoenbomen.be/default.aspx, sú súčasťou širšieho environmentálneho programu Spojených národov. Schoeller Allibert má už svoj vlastný les. Naším cieľom je mať po celom svete lesy vlastnené Schoeller Allibert. Veľmi privítame, ak aj vy podporíte našu iniciatívu.

Používajte odolné vratné plastové obaly

Používanie plastových obalov je stimulované environmentálnymi požiadavkami. Hoci vo všeobecnosti majú plastové obaly veľmi zlú povesť, čo sa týka trvalej udržateľnosti, pravdou je pravý opak. Vratné plastové obaly sú veľmi odolné a vydržia mnoho rokov a mnoho použití. A navyše, plastové obalové systémy sú 100% recyklovateľné. 

Recyklujte svoje obaly

Schoeller Allibert ponúka svojim klientom všetky svoje znalosti o recyklácii a svoje služby v tomto ohľade. Ponúkame vám svoju plnú podporu a ujmete sa zberu, recyklácie a opätovného využitia vašich obalových jednotiek, ktoré sú určené k svojmu opätovnému využitiu. Toto je jediné naozaj trvalo udržateľné využívanie surovín a prírodných zdrojov na svete, kde logistika a obalové systémy hrajú kladnú a významnú úlohu a prinášajú pozitívne výsledky.

Certifikácia ISO

Spoločnosť Schoeller Allibert sa môže pochváliť certifikátom ISO.

„Zabezpečte si QESH procesy s certifikáciou ISO a spolu s tým aj neustále zlepšovanie"

Q – Quality (Kvalita)

Schoeller Allibert sa usiluje neustále zlepšovať svoje produkty, služby a procesy. Spokojnosť zákazníkov je hlavnou prioritou SA. Vzhľadom na to, že zákazníci stále viac pracujú s SA po celom svete, pracujeme na zavedení zjednoteného certifikovaného systému zabezpečovania kvality pre USA a skupinu EMEA (Európa, Stredný východ a Afrika). Tiež usilujeme o jeho zavedenie na našich pracoviskách v Ázii.

E – Environment (Životné prostredie)

Našou ambíciou je navrhovať a vyrábať naše produkty s ohľadom na životné prostredie. Pre výrobu našich prepraviek sa snažíme používať recyklovaný materiál všade, kde je to možné. Neustále hľadáme spôsoby ako znížiť spotrebu energie a emisie CO2.

SH – Safety & Health (Bezpečnosť a Zdravie)

SA bude podľa potreby a možností uľahčovať svojim zamestnancom prácu v čo najviac bezpečnom a zdravom prostredí. Uvedomujeme si, že bezpečnosť je v prvom rade záležitosťou vhodného správania sa na pracovisku. Školenia a bezpečnostné audity sú nástrojmi toho, ako zvýšiť povedomie o bezpečnosti a zabezpečiť pokrok v bezpečnostných opatreniach.

Prehlaď produktov Zavrieť

Zavrieť
Zavrieť