For transporting UV inks, light pails (PP) were normally used. These pails suffered many incidents during transport and handling. UV inks do not dry if they are not lighted with a high concentration of UV rays, so one single broken pail may result in high costs of cleaning and a lot of annoyance for stockist, carrier and final user.

Do transportu tuszów UV zazwyczaj używano lekkich wiader (PP). W trakcie ich transportu i przeładunku zdarzało się wiele wypadków. Farby UV nie schną w przypadku niewystarczającego natężenia promieni UV, więc jedno pęknięte wiadro może wiązać się z wysokimi kosztami sprzątania i sprawić kłopot dystrybutorowi, przewoźnikowi i użytkownikowi końcowemu.

Zmiana przepisów i Celów UN.

W latach 2002-2005 większość farb UV sklasyfikowano jako towary niebezpieczne (klasa 9), które wymagały opakowań do przewożenia materiałów płynnych posiadających certyfikaty ONZ. Ponieważ na rynku nie było żadnych pojemników plastikowych bez przykrywek, skorzystaliśmy z okazji i stworzyliśmy nowe wiadro spełniające wysokie wymagania techniczne. Po przygotowaniu formy, uzyskaliśmy certyfikat dla naszego nowego wiadra do materiałów płynnych ROPAC 5 L UN.

Nowe wiadro zaczęliśmy dostarczać dwóm głównym producentom farb w Europie. Nasze nowe 5-litrowe wiadro do materiałów płynnych spełniający normy UN szybko stało się standardowym rozwiązaniem opakowaniowym stosowanym przez wielu innych producentów farb drukarskich UV. Nasi klienci używający nowego wiadra do materiałów płynnych Ropac UN oszczędzają koszty związane z uszkodzeniem wiader, takie jak koszty reklamacji, czyszczenia ciężarówek, samolotów i magazynów. Nasze innowacyjne opakowanie uzyskało nagrodę Swiss i World Star!

Nasze spełniające normy UN wiadra do materiałów płynnych obecnie stały się nowym standardem dla branży farb UV. Wiadra Ropac, wykonane z w 100% czystego HDPE, posiadają certyfikaty UN dla cieczy niebezpiecznych, klasy Y i Z, grupy opakowań II i III, 100 kPa. Pokrywy mogą być opcjonalnie wyposażone w elastyczną wylewkę.