SCHOELLER ALLIBERT CONFIRMS HUGE OPPORTUNITY FOR RETURNABLE PACKAGING INDUSTRY IN 2021

Schoeller Allibert UK dostrzegł nadciągającą „doskonałą burzę” w brytyjskim przemyśle magazynowym i logistycznym, niezależnie od trwającego w tle procesu związanego z Brexit.  

W związku z nieustającą pandemią, w roku 2021 coraz szybciej będzie rozwijać się e-handel, a w ciągu najbliższych kilku miesięcy sektor magazynowania i logistyki będzie stawiał przed sobą bezprecedensowe wyzwania w zakresie ogólnej niedostatecznej podaży nieruchomości magazynowych i braku krajowych zdolności produkcyjnych w sektorze zwrotnych opakowań transportowych.

Oczywiste jest, że długoterminowe skutki pandemii prawdopodobnie staną się normą dla konsumentów.  Rozwój handlu detalicznego w Internecie już teraz powoduje znaczną presję, aby skutecznie zaspokoić popyt.

Ponadto, podczas gdy rynek magazynowy rozwijał się, nim kryzys zdrowia publicznego dotknął Wielką Brytanię, ogólna niedostateczna podaż magazynów w kluczowych punktach logistycznych w regionie The Midlands i The South zaobserwowała, że popyt przewyższył podaż, co spowodowało wyzwania w zakresie rozbudowy zdolności produkcyjnych i presję kosztową. Wiodący detaliści sprzedający online, sieci supermarketów i operatorzy logistyczni, jak również służba zdrowia, starają się szybko zwiększyć swoje możliwości dystrybucji, aby odpowiedzieć na wyzwania Wielkiej Brytanii.

Z naszej pozycji w łańcuchu dostaw widzimy, że systemy opakowań zwrotnych wykorzystywane do wsparcia sektora mają krytycznie ograniczone możliwości produkcyjne w stosunku do zapotrzebowania rynków Wielkiej Brytanii.  Nawet przy znacznych inwestycjach w 2021 r. jest mało prawdopodobne, aby nastąpiło to przed 2022r., co spowoduje dalsze naciski na integratory systemów i operatorów łańcucha dostaw, wszystko, aby zaspokoić popyt.  To wszystko w połączeniu tworzy idealną burzę dla przemysłu!

W 2020 roku Schoeller Allibert UK ogłosił wielomilionową inwestycję w swoją fabrykę mieszczącą się  w Winsford, wszystko po to, aby zwiększyć wydajność i stworzyć nową, elastyczną automatyzację, która pomoże sprostać wyzwaniom branży.  Ponadto firma ogłosiła wprowadzenie na rynek kilku nowych produktów przeznaczonych dla integratorów systemów wspierających rozwój w sektorze e-commerce.

Oczywiście Brexit jest bardzo wymagającym procesem, a sektor magazynowania i logistyki został uderzony ze wszystkich stron.  W firmie Schoeller Allibert współpracujemy z wieloma klientami i integratorami systemów w Wielkiej Brytanii, aby dostarczać najnowszą technologię RTP, która zapewnia obniżenie kosztów, wydajność i zyski ze zrównoważonego rozwoju.  Rozwijamy również zdolność do zaspokajania potrzeb rynku brytyjskiego dzięki rozwiązaniom produkowanym w UK, które unikają problemów związanych z Brexitem.

Pojawiły się pytania? Wyślij zapytanie, a nasi specjaliści skontaktują się z Tobą najszybciej jak to możliwe >>