Resilience plus recyclabilityour sustainable approach to beverage crates

Odolnost a recyklovatelnost jdou u nápojových přepravek Schoeller Allibert ruku v ruce a obě slouží společnému účelu: udržitelnosti.

Díky desítkám let zkušeností s výrobou plastových obalů je společnost Schoeller Allibert vynikající ve vytváření pevných a odolných produktů s minimálním rizikem vad a prodlouženou životností. Jinými slovy, naše přepravky jsou odolné, což výrazně snižuje potřebu jejich výměny a nároky na suroviny.

Životnost nápojových přepravek může být díky neustálému používání a opakovanému použití až 30 let. Když nakonec dosáhne konce prvního životního cyklu, na konci tunelu je další život. Nápojová přepravka je plně recyklována do nové přepravky – přístup k recyklaci cradle-to-cradle. (od kolébky ke kolébce)

Uzavřením smyčky společnost Schoeller Allibert výrazně snižuje poptávku po nových surovinách a usiluje o dosažení nulové závislosti na nich. To je významný vývoj pro průmysl jako celek, a pro obalový průmysl zvláště. Zvyšuje udržitelnost celého dodavatelského řetězce a pomáhá šetřit naše životní prostředí.

Navíc, snížení potřeby primárních surovin eliminuje velkou část dodavatelského řetězce materiálů, včetně těžby a dopravy. Recyklace jako taková je udržitelnějším řešením nejen z hlediska samotných materiálů, ale také s ohledem na stroje a pracovní sílu potřebnou k jejich těžbě. Společnost Schoeller Allibert je hrdá na to, že stojí v čele tohoto dvojnásobně pozitivního vývoje, a věříme, že naše recyklovatelnost bude určovat standard v oboru.

Pokud vás zajímá, jak to všechno funguje: nebojte se, my to zvládneme. Použité přepravky (a jiné obaly) shromažďujeme, důkladně čistíme a brousíme, poté materiál umyjeme a vysušíme a nakonec jej přetvoříme ve zbrusu nové přepravky připravené k použití. Žádné znečištění, žádný odpad!

Náš udržitelný obalový cyklus samozřejmě splňuje všechny potřebné normy pro bezpečnost potravinářských obalů. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) poskytl vědecké poradenství a schválení našich recyklačních procesů, které probíhají v našich závodech v Nizozemsku, Německu a Španělsku.

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Obehové hospodárstvo: kráčame po svojich

V lineárním hospodářství se suroviny jednou použijí a pak se vyhodí jako odpad. Všichni víme, že to není udržitelné, a proto se všichni snaží o něco lepšího. Důležitým krokem je směřování k recyklační ekonomice, v níž se materiály v co největší míře znovu využívají – zdaleka však ne plně. Výsledek: odpad stále existuje, ale je ho jen méně.

Jsme oddáni ideálu oběhového hospodářství, v němž jsou výrobky plně a co nejvícekrát znovu použity. To by chránilo zdroje, zabránilo plýtvání a výrazně snížilo emise uhlíku.

Je to ideál, který je v celosvětovém měřítku ještě daleko. Podle zprávy Circularity Gap Report 2021 se recykluje pouze 8,6 % ze 100 miliard tun zdrojů, které svět každoročně spotřebuje.

Ve společnosti Schoeller Allibert nejen mluvíme, ale také chodíme: všechny naše boxy, přepravky na nápoje a kontejnery jsou navrženy pro dlouhou životnost – a pro mnoho dalších životů po té první.

SA ESG report circular economy SMALL

Pro více informací kontaktujte společnost Schoeller Allibert.