MagnumOptimum-GitterBox

Přeprava těžkých nebo velkoobjemových nákladů je v současnosti otázkou kovových kontejnerů. Existují však i nová alternativní řešení, která mohou nabídnout zajímavé výhody a doplnit stávající logistické obaly.

Řeč bude o plastových ekologických velkoobjemových kontejnerech, které díky svým vlastnostem mají předpoklad vykazovat vyšší efektivitu v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.

Jednorázové nebo opakovaně použitelné řešení?

Použití jednorázových obalů je vysoce neekonomické pro každého podnikatele, který potřebuje pravidelně exportovat a importovat zboží či díly. Proto jsou obaly určené pro opakované použití mnohem výhodnější variantou. Maximální efektivity se dá v tomto ohledu dosáhnout nákupem skládacích velkých plastových boxů, které dokáží ušetřit prostor a optimalizovat tak reverzní logistiku. Klíčovou oblastí, která diktuje tempo tohoto trendu, je automobilová výroba.

Inovovaný nástupce legendárních gitterboxů

Jak jsme již zmínili v úvodu tzv. gitteboxy patřily dlouhou dobu k jedinému možnému řešení bezpečné přepravy větších nákladů či většího objemu zboží. I dnes se s nimi setkáte v každé výrobě či skladu. Jejich hlavní předností je bytelná, vysoce odolná konstrukce, která chrání převážený obsah. Zajímavou alternativou, jež nabízí podobné dispozice při mnohem nižší hmotnosti, jsou plastové kontejnery. Navíc nabízejí řadu výhod a řeší mnoho nedostatků, které jsou spojeny s užíváním jiných materiálů.

Magnum Optimum 1208 (1200x800 mm) – moderní kontejner pro logistiku

Tento obal je díky plastu extrémně lehký. Obsahuje minimum dílů, které by se mohly poškodit. Všechny jsou nahraditelné a dají se snadno zakoupit u výrobce. Důležitou stránkou je možnost ho opakovaně používat až 10 let a následně plně recyklovat pro další výrobu. Eliminovat ekologický dopad a snížit množství odpadu patří mezi hlavní priority většiny výrobců plastových obalů. 

Plastové kontejnery díky svým hladkým stěnám maximálně chrání převážené komponenty a navíc nepodléhají korozi, která znehodnocuje jak obal samotný, tak i jeho obsah. Korozi kovových obalů způsobuje mimo jiné také slaná voda při lodním transportu. U citlivých dílů, jako jsou například převodovky, může zbytkový magnetismus způsobit nechtěné poškození přitahováním rezavého prášku.

Plast také odolává různým agresivním látkám, jako jsou kyseliny a oleje. Neumožňuje ale ukládání horkých dílů či manipulaci v provozech s teplotami nad 80°C. Krátké omytí vodou o teplotě 90°C není problém a stabilní garantované vlastnosti si plastové kontejnery udrží při teplotách od -20°C do 40°C. Díky hladkým povrchům, snadné omyvatelnosti a stálosti jsou plastové kontejnery vhodné také pro použití v provozech se zvýšenými požadavky na hygienu.

Výhoda číslo jedna – redukce nákladů!

Skládací kontejnery z plastu jsou v pořizovací ceně dražší než kovové či dřevěné alternativy. Nicméně výrobci plastových řešení garantují návratnost investic do těchto řešení. Jakmile jsou totiž zařazeny do užívání, jejich schopnost maximalizovat úspory a eliminovat náklady zajistí návratnost vstupních investic kolem jednoho roku. Navíc díky kvalitnímu zpracování, dlouhé životnosti, snadné manipulaci a opravitelnosti šetří peníze po celou dobu svého používání.

Efektivní sledování nákladu pomocí nejmodernějších technologií

Další výhodou, kterou plastové kontejnery typu Magnum Optimum 1208 nabízí, je možnost jejich identifikace prostřednictvím nejnovějších RFID, Beacon nebo IoT technologií, protože na rozdíl od kovového kontejneru nestíní vysokofrekvenční elektromagnetické vlny.

Maximální variabilita

Ve srovnání s kovovými kontejnery, jejichž rozměry jsou dané a neměnné, lze objem plastového kontejneru Magnum Optimum 1208 libovolně navýšit, a to s pomocí jednoho, či dokonce několika speciálně vyvinutých rámečků OptiframeVýšku i objem tak lze modifikovat dle toho, jaký náklad je potřeba převézt. Kontejnery jsou dostupné také s víkem, které zaručuje maximální ochranu uložených dílů proti poškození. Plastové skládací kontejnery Magnum Optimum lze pořídit v několika základnových verzích, a to jak s nohami, tak v ližinové verzi, a taktéž ve verzi kombinující obojí.

Manipulace

Plastové kontejnery Magnum Optimum 1208 je možné kromě skládání také stohovat na sebe a používat v plně automatizovaných skladech. Velká dvířka usnadňují operátorům přístup k dílům a zároveň nebrání v manipulaci vidlím vozíků. Navíc odlišná barevnost základny napomáhá řidičům vysokozdvižných vozíků v orientaci, jak daný obal naložit. Je tak eliminováno riziko poškození kontejneru. Kovový skládací kontejner lze poskládat za asistence spíše několika osob, jednotlivé strany jsou těžké, zamykací mechanismy se snadno opotřebí a celý proces skládání je časově poměrně náročný a hlučný. Naproti tomu plastové kontejnery zvládne v poměrné tichosti složit i rozložit jedna osoba a to během několika vteřin. Plastový materiál navíc výrazně snižuje riziko poškození podlah a napomáhá k čisté výrobě.

Základní srovnání gitterboxu a skládacího kontejneru Magnum Optimum 1208

Váha:

Zatímco kovové kontejnery váží okolo 80 kilogramů, váha plastového kontejneru Magnum Optimum 1208 nepřesáhne 50 kilogramů.

Nosnost:

Magnum Optimum 1208 bez problému udrží náklad o váze 750 kilogramů. Skládací kovový box má nosnost 1 000 kilogramů, zatímco neskládací gitterbox udrží díly o váze až 1500 kg. Málokterý díl však váží tolik, aby bylo pro jeho uložení nutné pořizovat obal o tak vysoké nosnosti. Právě hranice 750 kilogramů byla při vývoji Magnum Optimum 1208 určena jako dostačující pro 90 % aplikací v reálných provozech.

Rozměry:

Díky rozměrům 1200x800x958 mm je s Magnum Optimum 1208 maximalizováno využití nákladního prostoru a tím jsou uspořeny nežádoucí náklady na převážení vzduchu. Magnum Optimum 1208 má o 6% vyšší sklopný poměr, díky čemuž je možné při zpětné logistice do kamionu naložit až o 75 prázdných kontejnerů více, než je tomu u kontejnerů kovových. V souvislosti se zpětnou logistikou, nabízejí skládací varianty opravdu obrovskou úsporu.

Maximální úspora nákladů v praxi

Uvážíme-li modelový příklad, ve kterém se 2 500 kusů kontejnerů otočí v rámci logistického řetězce v průběhu roku celkem 20 krát, bude zapotřebí 505 kamionů s plnými kontejnery. Neskládací kovové gitterboxy je nutné převézt zpátky v totožném počtu nákladních aut. Naopak pro zpětný převoz prázdných Magnum Optimum 1208 bude potřeba pouhých 138 kamionů. To znamená, že při takovém provoze je plastový kontejner schopen eliminovat množství potřebných kamionů pro cestu zpět až o 73%, o stejné procento snížit emise CO2, snížit potřebu nakládání a vykládání a v neposlední řadě také uspořit až 73% místa ve skladu.

V následujícím přehledu uvedeme všechny oblasti, ve kterých pomáhá Magnum Optimum 1208 snižovat náklady:

  • Náklady na udržování čistoty provozu, náklady na čištění obalů

  • Náklady na vnitřní ochranu dílů

  • Pevné boční stěny pro automatickou manipulaci

  • Ergonomie, jednoduchá manipulace, bezpečnost

  • Náklady na redukci hluku

  • Náklady na redukci emisí CO2

  • Náklady na redukci poškození podlah

  • Náklady na efektivní sledování a kontrolu

  • Úspora času na opravy, náklady na opravy

  • Náklady na likvidaci kontejnerů na konci jejich životního cyklu

Bezpečnost na pracovišti je výrazně posílena!

Bezpečí zaměstnanců je prioritou. Pracovní úrazy jsou komplikací po všech stránkách, proto je důležité je maximálně eliminovat. Za tímto účelem jsou plastové skládací kontejnery na špici ve srovnání s alternativními řešeními. Z kovových gitterboxů často trčí rezavé dráty, které mohou pracovníky poranit, kontejnery mají ostré hrany, o které je možné zavadit. Těžké boční stěny mohou rovněž při neopatrné manipulaci způsobit bolestivé úrazy. Naproti tomu hladké stěny a mírně zaoblené rohy kontejnerů Magnum Optimum 1208 zajišťují maximální bezpečí při manipulaci, zatímco protiskluzové body umožňují stabilní zajištění při převozu vysokozdvižnými vozíky. To vše prokazatelně snižuje množství úrazů na pracovišti.

Více informací o Magnum Optimum 1208.

Pro  objednání produktu klikněte zde. 

Plastové obaly eco-friendly -  společensky odpovědné společnosti

Ekologické aspekty výroby jsou stále více stavěny do popředí pozornosti. Moderní firmy se snaží zařadit do svého podnikání také politiku udržitelné zdroje a vytvářejí inovativní strategie zaměřující se na ekologické otázky. Pro firmy je tato oblast důležitým faktorem poukazujícím na pokročilou kulturu a společenskou odpovědnost. V souvislosti se současnými problémy jsou plasty vnímány velice negativně a jsou se znečišťováním přírody skloňovány nejčastěji.

Není ovšem plast jako plast. Většina obalů používaných pro logistiku a skladování je určena k opakovanému použití, vyznačují se dlouhou životností a především jsou plně recyklovatelné. Díky skládacímu mechanismu dochází také ke snížení uhlíkové stopy tím, že se snižuje počet kamiónů na cestách.

Závěrem

Upouštět od zavedených systémů je vždy složitý proces. Změna typu balení si často vyžádá také implementaci nových postupů, či dokonce změnu celkové struktury skladu. Firmy by však neměli stagnovat ve svém vývoji a zavedením moderních řešení získat výhodu oproti konkurenci.

Společnost Schoeller Allibert se soustředí na vývoj a výrobu kvalitních, opakovaně použitelných a recyklovatelných obalů, které platí za nejlepší na trhu. Posláním společnosti je poskytnout klientům vždy takové řešení, které zaručí vysokou návratnost investic, maximalizuje jejich úspory a zajistí vysokou bezpečnost a ochranu. Skládací plastový kontejner Magnum Optimum 1208 byl vyvinut tak, aby jeho implementace probíhala hladce a bez nutnosti velkých změn ve skladu a dopravě. Je možné ho kombinovat s klasickými gitterboxy a postupně své přepravní obaly plně modernizovat. Výše zmíněné výhody jsou jasným důkazem toho, že plastové řešení jsou hudbou budoucnosti a vyplatí se nechat si od kvalitních výrobců zpracovat analýzu současné firemní logistiky, její efektivity a případně zvážit možnosti, jak ji vylepšit.