Schoeller Allibert is proud to announce that our special recycling process, operating in three sites (Spain, Germany and The Netherlands) has been certified by EFSA for recycling old food contact containers into new food contact containers. After careful initial inspection, the material is ground into flakes, then washed, dried and transferred to injection molding machines...

Inovace v oblasti recyklovaných kontejnerů pro potraviny

Společnost Schoeller Allibert je jedním z prvních výrobců vratných přepravních obalů, která získala povolení k výrobě recyklovaných kontejnerů využívaných v potravinářském průmyslu.

Speciální recyklační metoda potravinových plastových kontejnerů byla certifikována Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA). Obchodnici s potravinami tedy nemusí staré přepravky na ovoce a zeleninupřepravní palety a plastové kontejnery vyhazovat, ale mohou je nechat zpracovat na nové, vysoce kvalitní, potravinářské přepravky.

Trvale udržitelný cyklus recyklovaných obalů

Tradičně byly staré nebo poškozené přepravní kontejnery recyklovány pro další použití, ale nemohly být použity pro dodávky potravin, protože recyklovaný plast nebyl certifikován pro přímý styk s ovocem a zeleninou, masem a rybami či pečivem.. Výsledky recyklovaných obalů ukázaly, že uhlíková stopa je v průměru o 68 procent nižší než u kartonů.

Pokud jde o udržitelnost, je společnost ve svém odvětví lídrem na trhu, protože je prvním výrobcem obalů, který má zjištěnou a nezávisle ověřenou uhlíkovou stopu v průběhu celého životního cyklu jednotlivých produktů.

Metoda zpracování starých plastových přepravek byla vyvinuta především s cílem splnění kritérií udržitelnosti, ale i přísné bezpečnostní a hygienické normy. Výroba nových recyklovaných kontejnerů spočívá ve zpracování obalů z polyetylenu s vysokou hustotou (HDPE) a polypropylenu (PP).

Eliminace emisí a odpadu

Zpracování starých přepravních obalů pro obchodníky znamená obnovení přepravních palet, plastových kontejnerů a přepravek, aniž by přitom znečistili životní prostředí a vytvořili odpad. Uhlíková stopa vratných přepravních obalů je značně nižší než u jednorázových obalů a jejich recyklace ji ještě více snižuje. Kromě přínosu pro životní prostředí snižují obchodníkům recyklované kontejnery také kapitálové náklady.

Přísné podmínky procesu recyklace

Staré plastové přepravky mohou být vráceny za předpokladu, že byly použity v uzavřené nebo kontrolované distribuční síti, která umožňuje dohledatelnost původu. Plastové kontejnery, přepravní palety a přepravky nejprve prochází pečlivou kontrolou, následně se materiál rozdrtí na vločky, které se promývají, suší a zpracovaná drť se rozděluje do vstřikovacích lisů.

Při procesu vstřikování plastů se plastové vločky zahřívají na teplotu až 250 °C, což odstraňuje riziko mikrobiologické kontaminace. Současně se nepoužívají žádné přídavné chemikálie, což zajišťuje vysoce kvalitní a hygienický konečný produkt.

Výrobky zhotovené z recyklovaného materiálu jsou plně v souladu s článkem 4 nařízení ES č. 282/2008, který zaručuje zákazníkům jejich bezpečnost a vhodnost pro styk s potravinami.