5 great reasons to convert your single-use wooden pallets to durable high-performance plastic!

Pro obchodní dodavatelské řetězce ještě nikdy nebylo tak důležité vylepšit své služby v souvislosti s udržitelností, transparentností a výkonem – nyní je ten správný čas zabývat se výhodami odolných plastových přepravních obalů.

Ukazuje se jasné zaměření na řízení dodavatelského řetězce s prioritami, jako je snižování produkce uhlíku, splnění nových norem udržitelnosti, optimalizace prostoru, zlepšení výkonu a rychlosti, a vytvoření lépe propojeného a inteligentnějšího dodavatelského řetězce. S takovými prioritami na seznamu přání každého dodavatelského řetězce je zřejmé, že přechod z dřevěných intralogistických obalů na plastové mají na programu značky všech velikostí.

Dřevo je historicky nejběžnějším materiálem používaným pro palety na skladování a přepravu zásob v rámci dodavatelského řetězce. Kvůli zvýšené informovanosti a odpovědnosti týkající se ochrany životního prostředí však dochází k jeho přezkoumání a přehodnocení. Plastové palety šplhají do popředí již déle než 25 let a díky své opakované použitelnosti, odolnosti a 100% recyklovatelnosti se dnes využívají v širším měřítku.

Tady je 5 hlavních důvodů, proč přejít od dřevěných palet k plastovým řešením v rámci oběhového hospodářství

  • Snížení odpadu

Většina dřevěných palet je jednorázová, což může vytvářet problémový lineární tok odpadu, kdy se jednou použijí, a pak vyhodí. Recyklace je možná, ale hektické sklady tuto možnost často přehlížejí, obzvláště kvůli vysokým objemům v dnešních konkurenčních dodavatelských řetězcích. Namísto toho, odolný plast nejen prodlouží životnost zařízení, ale také poskytuje jednodušší a rychlejší možnost recyklace.

  • Konzistentní výkon

Většina dřevěných palet se vyrábí pro jednorázové použití, i když se používají opakovaně. Časem dochází k jejich znehodnocení, kdy jejich pravidelné používání vede k úbytku nosnosti. Dochází ke snížení celkové funkčnosti palety a k ohrožení výkonu.

Znovu použitelné plastové palety jsou konstruovány tak, aby plnili svou funkci během celé své životnosti, a jsou vyráběny tak, aby odolali zkoušce času. I v tom nejnáročnějším provozním prostředí udržují konzistentní nosnost a výkon.

  • Opravitelnost a víceúčelovost

Častou mylnou představou o plastových řešeních je, že jsou kvůli náročnosti materiálu neopravitelná. Avšak sortiment společnosti Schoeller Allibert nabízí opravitelnou plastovou paletu díky produktu BaYoPal®, který byl poprvé představen v roce 2019.

Plast také nabízí provozní výhody, které u dřevěných palet nenajdete. Některé výrobky, jako je třeba Retenpal 2.0, obsahují rozhodující zabudovanou funkci, která šetří prostor. To snižuje počet cest a výši nákladů, a také uhlíkovou stopu. Dřevěné palety se obvykle dají jen stohovat.

  • Bezpečnost na prvním místě

Nejdůležitější v uspěchaném výrobním prostředí je bezpečnost zaměstnanců a obsluhy. Dřevěné palety mohou skrývat třísky, plísně, bakterie, nebo dokonce rezavé hřebíky, a to vše může pro zaměstnance představovat riziko.

Znovu použitelné plastové palety nemají žádné takové bezpečnostní problémy a jejich stohování je mnohem bezpečnější. Jednotné tvary plastových palet a jejich stohovatelnost jednoduchým a účinným způsobem optimalizuje přepravu nákladu. Kromě toho, dřevěné palety je nesmírně složité sterilizovat, zatímco u plastových palet je to snadné.

  • Delší životnost

Životnost je jeden z největších rozdílů. Dřevěné palety mají omezenou životnost, zatímco jejich plastové alternativy mohou podávat výkon po mnohem delší časové období. Obecně vzato, dřevěné palety mohou přepravit náklad asi desetkrát, než se začnou rozpadat nebo tříštit. Oproti tomu plastové palety průměrně přepraví náklad 250krát, než je třeba je vyměnit.

Závěr

Každý konkurenceschopný podnik zná hodnotu optimalizace dodavatelského řetězce a roli přepravních obalů, včetně palet, kontejnerů a IBC. Jak výrobci zvažují všechny své možnosti, objevuje se velmi pádný důvod, proč přejít od dřevěných palet k vysoce výkonným plastovým alternativám.

Podpůrné důkazy pro využívání plastových palet místo dřevěných hovoří jasně a celá řada podniků již ve svém paletovém programu zavedla dlouhodobě udržitelné změny. Plastové obaly mají vyšší vstupní cenu, ale to je snadno vyváženo delším životním cyklem, snížením rizika zranění a kontaminace, a cyklickým charakterem jejich opětovného využití na konci období životnosti.

Dalším posílením argumentu pro podniky je fakt, že společnost Schoeller Allibert plastové palety pronajímá, díky čemuž se stávají všestrannou možností v provozních činnostech dodavatelského řetězce.

Sortiment plastových palet společnosti Schoeller Allibert zahrnuje:

BaYoPal®, opravitelná paleta

H1, plně v souladu s GS1

Maestro®, pevná, hygienická a bezpečná