Pojem logistika: Co znamená logistika?

Slovo logistika se používá v mnoha oborech: často se objevuje v obchodě, ekonomice a veřejném sektoru. Přesný popis tohoto pojmu je na druhé straně mnohem méně známý. Přečtěte si náš příspěvek ještě dnes a dozvíte se o významu logistiky!

Termín logistika lze často slyšet v nesprávném kontextu. Koncepční zmatek není náhodný: literatura také zná řadu definic logistiky. Mezi odborníky je také málo obecně přijímaných definic.

Jedna z nejčastěji používaných krátkých definic logistiky: Logistika se zabývá plánováním a řízením toku materiálu a zboží, službami spojenými s jeho cestou od výrobce ke konečnému spotřebiteli a samozřejmě skladováním. V logistice je důležité, aby vše proběhlo ve správný čas a dostalo se na správné místo. Logistika je velice obsáhlý obor, který zahrnuje výrobní podniky, prodejce i státní správu.

Logistický koncept v ekonomice

Účelem logistických procesů je zajistit, aby přepravovaný materiál, hotový nebo polotovar dosáhl stanoveného místa v požadovaném čase, v množství a kvalitě, aby náklady na dopravu nepřesáhly plánovaný nákladový limit. Logistika navíc zahrnuje udržování vztahu mezi získáváním, výrobou a prodejem a hladkým chodem procesu.

Jak globalizace pokročila, používání slova se vyvinulo a nyní se rozšiřuje do mnoha oblastí podnikových operací, včetně zdravotnictví a potravinářského průmyslu. Obecně také tento termín často používáme k poskytování péče a vybavení.

Účel logistiky

Účelem logistiky je dosažení získávání materiálů, informací nebo lidí z bodu A do bodu B v čase. Cílem logistiky je také provést převod nejefektivnějším a nejrychlejším možným způsobem s využitím dostupných zdrojů a finančních zdrojů.

 • Definování oblastí logistiky
 • Prognóza a plánování poptávky
 • Správa materiálů
 • Procesy zadávání veřejných zakázek a nabídkové řízení
 • Plánování produkce
 • Řízení zásob a materiálu
 • Skladování
 • Balení, obalová technika
 • Spedice
 • Manipulace s materiálem
 • Prodej

Vyžaduje posouzení a zadávání veřejných zakázek

Jedním z prvních kroků ve výrobních procesech je předvídat potřeby a získat a dodat správné suroviny, informace, znalosti, licence na správné místo určení. Když mluvíme o službách, význam logistiky zahrnuje také poskytování aplikací, programů nebo surovin, které jsou nezbytné pro provádění služby.

Nejdůležitějším cílem logistiky je optimální uspokojování potřeb zákazníků, ať už interních nebo externích, protože zákazník je nejdůležitějším článkem celého řetězce. Od zákazníka vychází informace o požadavcích na zabezpečení dodávky zboží a s ní souvisejících dalších služeb. U zákazníka také končí logistický řetězec, zabezpečující pohyb materiálu a zboží.

Procesy uvnitř výroby

Aby výrobní procesy správně fungovaly, musí být vždy k dispozici dostatek surovin, dílů, nástrojů a lidských zdrojů.

Prodej

Logistika stále hraje velkou roli v životě společností i po výrobě finálního produktu. Fáze prodeje zahrnuje dodání produktu uživateli. S nástupem online obchodu je stále důležitější rychlé dodání produktů, protože rychlost a flexibilita jsou důležitými parametry spokojenosti zákazníků.

Příspěvek společnosti Schoeller Allibert k rozvoji logistiky

Je jasné, jak důležité je propojení v logistice s podnikovými systémy v dnešním světě. Význam logistiky se rozšířil, jeho význam se zvýšil v důsledku globalizace. Výrobou inovativních plastových skladovacích systémů pomáhá Schoeller Allibert svým zákazníkům zvyšovat efektivitu a snižovat náklady na logistiku.

Moderní plastový obal může výrazně snížit náklady na dopravu a skladování.

Přehled plastových obalů najdete tady.

V případě dalších otázek nás kontaktujte.

Zpět na přehled

Zůstaňte ve spojení!

Zaregistrujte se k odběru našich novinek!

www.schoellerallibert.com/cz/novinky/trhy/pojem-logistika-co-znamen-logistika/