Availability Status: Jak vám SmartLink pomůže, abyste byli ještě efektivnější

Chtěli byste mít okamžitý přehled o celém svém vozovém parku i o dostupnosti jednotlivých aktiv? Samozřejmě, že ano! Přemýšlejte o tom, jak moc byste mohli zkrátit dobu nečinnosti; jak moc by se zvýšila efektivita vašich logistických operací. A přesně to vám nabízí nová funkce SmartLink®. Služba je jednoduše a jasně nazvána Availability Status (Stav dostupnosti).

SmartLink® je inovativní a automatizované řešení IoT, které bylo vyvinuto výhradně společností Schoeller Allibert a pro její použití. IoT samozřejmě označuje internet věcí – další fázi internetové revoluce, kdy budou online nejen počítače, ale i předměty, včetně opakovaně použitelných obalů. Tato revoluční strategie umožňuje aktivně komunikovat s aktivy.

Efektivita a udržitelnost

Frederik Dejans, globální ředitel pro produkty a internet věcí ve společnosti Schoeller Allibert, vysvětluje: „SmartLink® umožňuje provozovatelům sledovat a dohledávat jejich majetek v logistickém řetězci, získávat informace o jejich zásobách a přijímat vhodná opatření k výraznému zlepšení efektivity a udržitelnosti řízení jejich vozového parku.“

Jednou ze skvělých věcí na systému SmartLink® je, že se jedná o úžasný nástroj, který se neustále zlepšuje, a to jak kvantitativně – je aplikován na stále více výrobků, tak kvalitativně – nabízí stále lepší služby.

Nejnovější služba SmartLink® se nazývá Availability Status (Stav dostupnosti). Nabízí následující:

  • Zkrácení doby nečinnosti nevyužitých aktiv: jsou dostupná, nebo ne?
  • Spravování souborů svých aktiv online.
  • Získání podrobného a aktuálního soupisu svého majetku.
  • Získávání aktuálních informací o změnách stavu vašich aktiv.
  • Dostávejte každý týden anebo měsíc specializované zprávy o souboru vašich aktiv.

 

Digitalizace a automatizace

Stručně řečeno, služba Availability Status od SmartLink® vám pomůže zlepšit správu vašich kontejnerů a palet díky tomu, že digitalizuje a automatizuje správu souboru vašich aktiv. Tím se sníží počet chyb a celkově se zvýší efektivita. V důsledku toho šetříte čas a zdroje.

Konkrétně vám tato nová služba ukáže, která z vašich aktiv stojí nečinně a bez využití v prostorách vašich zákazníků anebo dodavatelů. Tento akční přehled vám umožní zkrátit dobu nečinnosti těchto IBC a FLC (Kontaktujte prodejní tým Schoeller Allibert a vyžádejte si dostupné verze), čímž se zvýší efektivita vašich investic a pomůže vám zjistit, kde je třeba urychlit návratnost. Když se aktiva nevracejí dostatečně rychle nebo když boxy stojí nečinně příliš dlouho, lze spustit upozornění.

Funkce sledování a dohledávání v rámci služby vám navíc umožňuje nejen sledovat legitimní pohyb vašich aktiv, ale také odhalit jejich nesprávné používání a identifikovat jejich polohu v případě krádeže.

Strukturální i náhodná

Přidaná hodnota funkce dostupnosti je strukturální i náhodná. Specializované zprávy o souboru aktiv parku poskytují přehled o opakujících se a systémových problémech, které můžete řešit, abyste zlepšili správu souboru svých aktiv – a v konečném důsledku i svou ziskovost.

Funkce Availability Status tak doplňuje výkonnou schopnost aplikace SmartLink®o vytváření akčních poznatků o dodavatelském řetězci, čímž pomáhá malým a středním podnikům zlepšit jejich logistické toky a snížit jejich uhlíkovou stopu.

Služba Availability Status od SmartLink® je již k dispozici u u logistických prostředků řady Magnum Optimum. Brzy bude k dispozici i u produktů Combo Excelsior a  Combo Fructus.

 

Zpět na přehled

Zůstaňte ve spojení!

Zaregistrujte se k odběru našich novinek!

www.schoellerallibert.com/cz/novinky/produkty/availability-status-jak-vm-smartlink-pome-abyste-byli-jet-efektivnj/