környezetre veszélyes anyagok listája

A környezetre veszélyes anyagok közé azokat soroljuk, amelyek kockázatot jelentenek a vízi ökoszisztémára, pl. vízi emlősökre, halakra, rákokra vagy algákra. Amelyik gyártó vagy importáló hasonló anyagot szándékozik közúton, vasúton, tengeren vagy légi úton szállítani, feltétlenül tisztában kell lennie azok tárolására és mozgatására vonatkozó törvényi előírásokkal is.

Környezetre veszélyes anyagok: milyen szabályozások vonatkoznak rájuk?

Azon vegyi anyagok, amelyek károsak a környezetre és vízi toxicitást okoznak, szigorú törvényi -rendelkezések hatálya alá tartoznak. Az ENSZ keretében az elmúlt két évtizedben kidolgoztak egy, a vegyi anyagok osztályozására és jelölésére vonatkozó egyesített kritérium rendszert: a neve GHS (Global Harmonisation System). Az EU ezen szisztémát a CLP rendelettel juttatta érvényre.

A 2009 január 20-án hatályba lépett CLP (Classification Labeling and Packaging) az egyes vegyi anyagok osztályozását, jelölését és csomagolását foglalja magába. A rendelet módosította a korábbi (pl. az 1907/2006/EC REACH szabályzat) irányelveket, köztük hazánkban is. Így Magyarországon is 2010. december 1-től a CLP szabályozza az anyagokra, 2015. június 1-től pedig a vegyi anyagokra vonatkozó kategóriákat, valamint a címkézési és csomagolási kritériumokat.

A REACH rendelet elsődlegesen az emberi egészség és a környezet védelme érdekében született meg. A rendszer lényege, hogy a különféle vegyi anyagokat beazonosítsa, legyen az bármilyen árucikkben vagy keverékben. Mind a kész termékek előállítóira, mind a forgalmazókra, viszonteladókra és importőrökre is vonatkozik a szabályozás. A vegyi anyagok osztályozása során meghatározzák azok veszélyességi fokozatát, amelyet aztán fel is kell tüntetni a címkén.

Milyen osztályokba sorolhatók?

A REACH értékelést az Európai Unió minden tagállamában végre kell hajtani, legyen szó előállított, behozott vagy forgalmazott keverékről. Az anyagok veszélyességi besorolása különféle szempontok, fizikai/kémiai tulajdonságok, valamint az ökoszisztémára gyakorolt hatásuk alapján történik. Jelenleg a veszélyes anyagok tekintetében 15 kategóriát különböztethetünk meg:

 • Robbanásveszélyes

 • Oxidáló

 • Rendkívül tűzveszélyes

 • Fokozottan tűzveszélyes

 • Tűzveszélyes

 • Nagyon mérgező

 • Mérgező

 • Káros

 • Maró

 • Irritatív

 • Szenzibilizáló

 • Rákkeltő

 • Mutagén

 • Reprodukciót károsító

 • Környezetre veszélyes anyagok és keverékek

Környezetre veszélyes anyagok jelölése

Az ökoszisztémát szennyező matériákat jogszabály szerint megfelelően fel kell címkézni és megjelölni. A környezetre veszélyes anyagok jelölése 2009. január 1.-től vált kötelezővé - folyadék esetén 5l, szilárd anyagok esetén 5 kg feletti egyetlen vagy kombinált csomagolásoknál. Emellett törvény szabályozza az áru jelöléseinek megjelenését is. Az ilyen rakományt tartalmazó szállítókonténereknek és teherszállító egységeknek mind a négy oldalát fel kell címkézni még akkor is, ha a csomagok méreteik alapján ezt nem igényelnék.

A környezetre káros csomagok címkéje minden esetben egy 45 fokban elforgatott (sarkára állított) négyzet vörös keretben. A benne lévő piktogramnak – egy elhalt fa és egy döglött hal – fehér alapon fekete színnel vagy megfelelő kontrasztos háttérrel kell megjelennie, és a terület legalább 1/15-ét szükséges elfoglalnia. Emellett a szimbólum nem lehet kisebb 1cm2-nél. A címke minimális mérete 100x100 mm, a gyémántot alkotó szegélyvonal pedig legalább 2 mm széles. A környezetre veszélyes anyagok plakátja pontosan megegyezik a címke jelöléssel annyi különbséggel, hogy legalább 250x250 mm méretűnek szükséges lennie, a szegélyvonalnak pedig minimum 5mm vastagságúnak

Hogyan tárolhatók megfelelően a környezetre veszélyes anyagok?

Az ökoszisztémára veszélyes anyagok tárolása és szállítása igazi kihívást jelentenek a logisztikában. Egyrészt olyan tárolókra van szükség, amelyekben biztonságosan tárolhatók az ártó kemikáliák és más hasonló szerek. Másrészt tartósnak kell lenniük – ha ugyanis külső behatásra megsérül a káros keverékeket tartalmazó konténer vagy tartály, annak beláthatatlan következményei lehetnek. Végezetül pedig gondolni kell a higiéniára is – a környezetre veszélyes anyagok makulátlan eltávolítása szintén kritikus mind az emberi egészség, mind az ökoszisztéma épségének megőrzéséhez.

A Schoeller Allibert IBC tartályok kiváló megoldásnak bizonyulnak a különböző vegyszerek és káros anyagok tárolásához és szállításához. Legyen szó mezőgazdasági vegyszerekről, mosószerekről/öblítőkről, akkumulátorokról, radioaktív anyagokról, festékekről vagy hígítószerekről, ezen szállítóeszközökre akár 15 évig is lehet számítani. A cég jól kidolgozott 360 fokos visszaforgó rendszerének köszönhetően pedig a csomagolásokat életciklusuk végével visszaveszik, majd újrahasznosítják. Így nem termelődik még több műanyag hulladék – vagyis a környezetre veszélyes anyagok megbízható tárolása mellett egyéb módon sem károsítják az ökoszisztémát.

Hasznosnak találta bejegyzésünket? Akkor talán érdekelheti az M5 rekesz előnyeiről szóló írásunk is!