Prečo má spoločnosť Schoeller Allibert náskok na recyklačnom trhu

Európska únia chce aktuálnou „daňou z plastových obalov“ znížiť nerecyklovaný odpad z plastových obalov. To je dobrá správa pre životné prostredie a pre spoločnosť Schoeller Allibert. Európsky líder vo vratných plastových obaloch pevne zaujíma vedúcu pozíciu na vznikajúcom kontinentálnom recyklačnom trhu vďaka desiatkam rokov svojich skúseností s recykláciou a veľkým ambíciám pre blízku budúcnosť.    

Od 1. januára 2021 vyberá Európska únia od každého členského státu odvody vo výške 0,80 eura za každý vyprodukovaný kilogram nerecyklovaného odpadu z plastových obalov. Táto takzvaná daň z plastových obalov, ktorá je súčasťou Zelenej dohody Európskej únie, by mala predstavovať 6 až 8 miliárd eur ročne¹.

Silné stimuly

Tieto príspevky (v presnom zmysle slova to nie sú „dane“) sa ukazujú ako mocné stimuly pre členské štáty, aby zaviedli opatrenia na zníženie plastového odpadu. Zatiaľ čo špecifiká týchto opatrení sa medzi jednotlivými členskými štátmi môžu líšiť, zamýšľaný efekt je rovnaký: odrádzať od používania „panenského“ plastu a pobádať k recyklácii.

Dokonca aj Veľká Británia, ktorá už teraz nie je súčasťou EÚ, zavedie od 1. apríla 2022 svoju vlastnú daň z plastových obalov vo výške 200 britských libier za tonu. Je to známka sociálneho a politického konsenzu na celom kontinente o tom, že treba riešiť problém s plastovým odpadom. 

Radikálny posun

Inými slovami: sme na začiatku radikálnej zmeny v nakladaní s plastovými obalmi. Čakali by ste, že to pre spoločnosť Schoeller Allibert, svetového hráča a európskeho lídra v plastových obaloch, bude zlá správa.

Ale mýlili by ste sa. Spoločnosť má v udržateľnosti a obehovom hospodárstve viac preukázateľných úspechov než väčšina ostatných. Už v 80. rokoch 20. storočia začala spoločnosť Schoeller Allibert rozomieľať obalové prepravky, ktoré doslúžili, a recyklovať ich na surovinu na nové. Pôvodným motívom bolo, že to bolo jednoduchšie než nakupovať nové suroviny. Avšak čoskoro sa otázka životného prostredia stala ďalšou motiváciou pre to, aby sa spoločnosť snažila viac recyklovať. Inými slovami: spôsob uvažovania sa v spoločnosti Schoeller Allibert posunul smerom k obehovosti už pred mnohými desaťročiami.

Príklad. Jedna prepravka na fľaše od spoločnosti Schoeller Allibert vydrží 10 až 15 rokov opakovaného používania. A po tomto čase je recyklovaná na… novú prepravku na fľaše. Tento prístup uzavretého kolobehu dokáže znížiť uhlíkovú stopu onej prepravky deliteľom 7² (v závislosti od dizajnu produktu).

Lepšia voľba

Z hľadiska uhlíkovej stopy to robí z vratných prepravných obalov tohto druhu lepšiu voľbu, než je akákoľvek z alternatív. Dáva to zmysel: pokiaľ tieto prepravky na fľaše vydržia až 15 rokov a môžu byť až sedemkrát pretavené, znamená to, že materiály nakúpené dnes vydržia mnoho desaťročí. Naproti tomu mnoho iných obalových alternatív končí na skládke alebo v spaľovni hneď po svojom prvom (a jedinom) použití.

Tento moment v skutočnosti reprezentuje historický posun, na ktorom spoločnosť Schoeller Allibert pracuje, ako hovorí pán Ludo Gielen, CEO spoločnosti: „V uplynulých 25 rokoch sme si pripravovali pôdu a v nasledujúcich 25 rokoch budeme svedkami prelomu v obehovom hospodárstve. Teší nás, že môžeme prispieť k lepšej planéte pre naše deti.“

Vznešené slová podporované silnými ambíciami. V roku 2020 obsahovali produkty spoločnosti Schoeller Allibert v priemere 21 % recyklovaného materiálu. To sa má podľa prognóz zvýšiť na 35 % do roku 2026. Spoločnosť má za cieľ dosiahnuť 100 % obehovosť do roku 2050. Produkty spoločnosti Schoeller Allibert sú nielen recyklovateľné, ale sa tiež v praxi recyklujú; a dali sme si záväzok, že od roku 2023 budú všetky nové produkty spoločnosti Schoeller Allibert plne recyklovateľné. Presne podľa podnikovej mantry: „Pokiaľ to nemôžeme používať opakovane, odmietame to!“

Škála produktov

Udržateľnosť je len jedna z mnohých kvalít produktov spoločnosti Schoeller Allibert. Spoločnosť ponúka tiež širokú škálu aktív, ktorá slúži recyklačnému priemyslu. Toto sú niektoré príklady:

  • V roku 2021 vyrobila spoločnosť Schoeller Allibert spolu s Waste Free Oceans (WFO) plastový box prevažne z recyklovaných rybárských sietí. Nielenže sa tým ušetria primárne zdroje – ale aktívne sa tým upcykluje použité rybárske náčinie, ktoré by inak bolo určené na spálenie.
  • Spoločnosť má celý rad produktov vyrobených z post-spotrebiteľského plastu (t.j. plastového odpadu z bežnej spotreby) – príhodne nazvanú CircuLine®. Tieto obalové produkty pomáhajú znižovať spotrebu panenského plastu bez toho, aby to bolo na úkor kvality alebo výkonu.
  • Vďaka tomu, že sa spoločnosť Schoeller Allibert zameriava na recykláciu, sú jej produkty veľmi cenené v recyklačnom priemysle. Plastové kontajnery ako je MaxiLog® alebo BigBox Classic 1210, sa skvele hodia na zber a prepravu všetkých druhov odpadu – od netriedeného odpadu až po nebezpečné alebo riskantné veci. Plastové boxy MaxiLog® sú dostupné v rôznych farbách pre uľahčenie spracovania rôznych tokov odpadov. Iné varianty sú ideálne pre chemický odpad, žiarivky a tak ďalej…
  • Iné nádoby na odpad sú určené na veľmi špecifické účely. 4H2 UN Kaiman je napríklad ideálny na zber a prepravu vyslúžilých batérií z bicyklov. UN Geobox 4H2 plní rovnaký účel pri lítium-iónových batériách. Magnum Optimum 1125 je určený na recykláciu použitých televíznych obrazoviek. 

 

Kľúčové koncepty

Strategický cieľ spoločnosti Schoeller Allibert, ktorým je zvýšenie recyklácie, dáva z hľadiska nákladov a pohodlia zmysel už dlho. Navyše dokonale zapadá do novších a naliehavejších cieľov dosiahnutia ekologickej udržateľnosti a ekonomickej obehovosti.

Oboje to ide v mnohých praktických prípadoch ruka v ruke. Opakovane používané plastové obaly sú dobré pre životné prostredie, ale plastové obaly ako také sú ľahšie než iné alternatívy, čo pomáha znižovať stopu CO2 tých, ktorí ich používajú.

18. marca je svetový deň recyklácie – každoročná pripomienka toho, že opätovné použitie materiálov je najlepší spôsob, ako zachovať naše obmedzené zdroje aj znížiť množstvo odpadu.

Keďže sa udržateľnosť a obehové hospodárstvo stávajú kľúčovými konceptmi všetkých korporácií, bude spoločnosť Schoeller Allibert profitovať zo svojich desaťročia dlhých skúseností s nachádzaním nového využitia pre svoje plastové obalové materiály. Skúsenosti nahustené do mantry spoločnosti, ktorú tu náležite znovu a znovu používame: „Pokiaľ to nemôžeme používať opakovane, odmietame to!“

 

¹ https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/09/plastic-tax.html

² Odkaz na stranu 28 v publikácii Schoeller Allibert a udržateľnosť - https://schoellerallibert.com/_assets/brochures/2022-01-Schoeller-Allibert-Sustainability-Publication.pdf

 

Späť na prehľad

Zostaňte v spojení!

Prihláste sa k odberu našich noviniek!

/sk/news/markets/preo-m-spolonos-schoeller-allibert-nskok-na-recyklanom-trhu/